Реєстр будівельної діяльності

Будівельні паспорти

Містобудівні умови та обмеження

Листи про те, що МУО не надаються

Відмови у видачі БП

Відмови у видачі МУО

Проектна документація

Кошторисна документація

Рішення щодо присвоєння адрес

Рішення щодо відмов у видачі адрес

Експертизи проєктів

Акти про демонтаж

Акти готовності об'єктів до експлуатації

Схема намірів забудови земельної ділянки

Технічна інвентаризація

Відомості про виконання будівельних робіт

Висновки з технічної інвентаризації

Технічне обстеження

Технічні умови

Контрольне топографо-геодезичне знімання

Звернення щодо погодження обгрунтованих відхилень від будівельних норм

Рішення про погодження обгрунтованих відхилень від будівельних норм

Довідки про огляд об'єкта

Відповідність об'єкта Державним Будівельним Нормам

Проектні рішення для повторного використання у будівництві

Запит про надання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Рішення щодо запиту про надання висновку про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій або об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб