Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН В.2.2-18:2007
Назва
ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 23 січня 2007 р. № 20
Реєстраційний номер
BN01:9071-7587-4651-9550
Організація розробник
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ" - ПАТ "КИЇВЗНДІЕП" (01422826) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці Норми поширюються на розроблення проектів нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд закладів соціального захисту населення: дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологічних інтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та соціальних готелів, призначених для тимчасового притулку дорослих бездомних громадян, а також закладів постійного та тимчасового перебування осіб з інвалідністю з розумовою відсталістю і реабілітаційних закладів змішаного типу для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з розумовою відсталістю.
Клас документа
В. Технічні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.07.2007
2 Зміна № 1 ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення" Електронна версія паперового примірника Зміни 01.07.2012
3 Зміна № 2 ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення" Електронна версія паперового примірника Зміни 01.05.2020
4 ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення" із Зміною № 1 та Зміною № 2 Актуалізований текст (довідковий) Основний текст

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

Розділи