Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН В.2.2-7-98
Назва
ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказом Держбуду України від 18.02.98 р. № 41
Реєстраційний номер
BN01:7295-5729-0202-0392
Організація розробник
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНО-КООПЕРАТИВНЕ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНЕ І НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ" (00726783) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці норми поширюються на проектування нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння агрохімкомплексів, баз хімізації, прирейкових, пристанських (портових) і роздавальних складських будівель і споруд, призначених для зберігання сухих та рідких мінеральних добрив, хімічних меліорантів, регуляторів росту рослин, хімічних і біологічних засобів захисту рослин.
Клас документа
В. Технічні норми, правила і стандарти

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.07.1998
2 Зміна № 1 до ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин" Електронна версія паперового примірника Зміни 01.04.2005
3 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин" зі Зміною № 1 Актуалізований текст (довідковий) Основний текст

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

Вступ

  Ці норми поширюються на проектування нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння агрохімкомплексів, баз хімізації, прирейкових, пристанських (портових) і роздавальних складських будівель і споруд, призначених для зберігання сухих та рідких мінеральних добрив, хімічних меліорантів, регуляторів росту рослин, хімічних і біологічних засобів захисту рослин*.
  * Далі за текстом мінеральні добрива, хімічні меліоранти і регулятори росту рослин іменуються добривами, хімічні і біологічні засоби захисту рослин - пестицидами.
  Норми встановлюють вимоги: до проектування-генеральних планів розміщення складських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальних конструктивних рішень; до проектування інженерного обладнання, електропостачання; до розробки розділів проектів за оцінкою впливу на навколишнє середовище, організації будівельного виробництва, а також до безпечної експлуатації будівель і споруд.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Технологічну частину проектів слід розробляти з урахуванням вимог відомчих норм техно- логічного проектування ВНТП-СПП-46-15.
  Проектні рішення будівель і споруд для зберігання пестицидів, в числі яких є сильнодіючі отруйні речовини, повинні бути погоджені з органами державного санітарного нагляду.
1.2  Категорії складів за вибухопожежною небезпекою і ступенем їх вогнестійкості слід приймати за СНіП 2.01.02 (ОНТП 24), ВБН-СГіП-46-3, ДБН В.1.1-7 або за спеціальними переліками, затвердженими в установленому порядку.
  В загальній пояснювальній записці проекту (робочого проекту) повинен бути розділ, який передбачає створення системи забезпечення пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, а також заходи з охорони праці.
  (Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)
1.3  Споруди складів добрив і пестицидів (тунелі, галереї, естакади, канали, бункери, силоси та інше) слід проектувати у відповідності з СНіП 2.09.03.
1.4  Загальна площа складської будівлі для добрив і пестицидів визначається як сума площ всіх поверхів (надземних, включаючи технічні, цокольного і підвального), заміряних в границях внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (або осей крайніх колон, де нема зовнішніх стін), галерей (за горизонтальною проекцією), тунелів, площадок, антресолей, рамп і переходів з інші будинки (СНіП 2.09.02).
  Площі технічного підвалу (заввишки до 1,8 м в світлі під першим, цокольним чи під- вальним поверхом) і площадок для обслуговування підкранових колій, кранів і конвеєрів в загальну площу будівлі не включаються.
1.5  Допоміжні будівлі і приміщення для працюючих на складах добрив і пестицидів слід проектувати у відповідності з розділами СНІП 2.09.04 і санітарними правилами № 1049 і № 6038.
  На роздавальних складах при кількості працюючих не більше 25 чоловік в зміну допускається проектувати неопалювальну убиральну з вигребом і в складській будівлі передбачати шафи для зберігання одежі та рукомийники найпростішого типу.
  Для розміщення технологічного і енергетичного обладнання (тукозмішувальні установки, роз- вантажувальні пристрої і т. ін.), які установлюються відкрито (за нормами технологічного проектування за спеціальними переліками, затвердженими в установленому порядку, або у відповідності з техноло- гічною частиною проекту), слід передбачати відкриті площадки.
1.6  Для розміщення обладнання, яке не може бути установлене на відкритій площадці через неспри- ятливий вплив атмосферних опадів, вітру, пилу і експлуатація якого не вимагає підтримання визначеної плюсової температури і постійної присутності обслуговуючого персоналу, належить проектувати неопалювальні будівлі.
1.7  Для зберігання добрив (насипом і в тарі) належить проектувати складські будівлі за дотриманням ВНТП-СГіП-46-15. В роздавальних складах допускається передбачати зберігання незлежуваних добрив (фосфоритного, вапнякового чи доломітового борошна) в кількості не більше 1000 т в окремому приміщенні складської будівлі.
  В залежності від видів і способу зберігання добрив складскі приміщення розділяють на секції і відокремлюють насип добрив від зовнішніх панельних стін складських приміщень стійкими проти корозії перегородками.
  Для пестицидів, які повинні зберігатись при температурі вище 0°С, слід проектувати стоплювані складські приміщення.
  Для зберігання аміачної селітри слід проектувати одноповерхові складські будівлі І, II, ІІІа ступенів вогнестійкості. Допускається складські приміщення для аміачної селітри розміщувати в складських будівлях для інших добрив чи пестицидів. В складських приміщеннях для аміачної селітри не допускається передбачати зберігання будь-яких інших речовин і матеріалів.
  Кількість аміачної селітри в мішках в одному штабелі не повинна перевищувати 700 т, а в секції складу
  - не більше 1200 т. Між окремими штабелями, а також між штабелем і стінкою відсіку слід передбачати прохід завширшки не менше 1,0 м. Ширина проїздів в складі повинна прийматись з перевищенням габаритів повороту завантажувачів з вантажем не менше ніж на 0,5 м.
1.8  В проектах складських будівель для добрив і пестицидів повинні бути вказівки за дотриманням вимог санітарних правил № 1049 і № 6038.
1.9  У складі складів, крім указаних в 1.7 складських будівель і споруд, у відповідності з вимогами технології зберігання добрив та пестицидів і завданням на проектування допускається передбачати: тукозмішувальні установки, площадки, навіси і повітки для обеззаражування і зберігання тари, для приготування розчинів, емульсій і суспензій, для зберігання засобів механізації і обладнання; автоваги; компресорну і акумуляторну (зарядну) станції. При складах допускается передбачати (за завданням на проектування) злітно-посадочні смуги і площадки для стоянки і завантаження літаків та вертольотів сільськогосподарської авіації.

2 ГЕНЕРАЛЬШ ПЛАНИ

2.1  Генеральні плани прирейкових складів добрив і пестицидів агрохімкомплексів і баз хімізації слід проектувати згідно з СНІП ІІ-89, ДБН 360, ДБН Б.2.4-3, РСН 320.
2.2  Склади добрив і пестицидів слід розташовувати з підвітряного боку (для вітрів переважного напряму в теплий період року) відносно житлової забудови і інших об'єктів, на які вони можуть чинити несприятливі дії (підприємства з виробництва харчових продуктів, тваринницькі приміщення, джерела водопостачання і т. ін.).
2.3  Найменшу відстань від складських будівель і споруд для добрив і пестицидів до будівель і споруд складських підприємств і інших об'єктів, а також санітарно-захисні зони слід приймати у відповідності з санітарними правилами № 173.
2.4  Відстань між будівлями і спорудами складу добрив і пестицидів слід приймати у відповідності з нормативними документами, вказаними в 2.1 цього розділу, в залежності від ступеня вогнестійкості і категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки цих будівель і споруд.
  (Пункт 2.4 змінено, Зміна № 1)
2.5  По периметру зовнішніх стін складських будівель належить проектувати вимощення шириною, що перевищує винос покрівлі (за зовнішню поверхню стіни) на 0,3 м з нахилом 0,05-0,10 від будівлі.

3 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

3.1  Складські будівлі для добрив і пестицидів слід проектувати одноповерховими, прямокутної форми в плані з паралельно розташованими прольотами однакової ширини і висоти. Будівлі з прольотами різної ширини чи висоти або з прольотами двох взаємно перпендикулярних напрямів допускається проектувати за вимогами технології. Перепади висот менше 1,2 м в складських будівлях не рекомендуються.
  Багатоповерхові складські будівлі допускається проектувати при техніко-економічному обгрун- туванні.
3.2  При проектуванні одноповерхових складських будівель рекомендується приймати такі параметри:
  - прольоти 6, 12, 18, 24 і 36 м;
  -  крок опор (колон) 6 м; допускається крок 3 м - за крайніми рядами і 4,5 м - для дерев'яних рам і арок;
  -      висоти (від підлоги до низу несучих конструкцій на опорі) - не менше 3,6 м, кратні 0,6 м; в будівлях з несучими зовнішніми і внутрішніми стінами чи опорами з цегли або інших штучних будівельних матеріалів допускається приймати висоту (в межах від 3,6 м до 7,2 м) кратну 0,3 м.
3.3  Висоту складських будівель слід приймати найменшу, виходячи з габаритів обладнання і до- пустимої найбільшої висоти складування добрив і пестицидів. Відстань по верикалі від верху насипу чи штабеля добрив і від верхніх виступних частин технологічного обладнання (за виключенням підйомно- транспортного і іншого обладнання, розміщення якого необхідно проектувати з урахуванням вимог ВНТП- СПП-46-15) до низу несучих конструкцій покриття повинно бути не менше 0,2 м.
3.4  Висота від підлоги приміщень (або площадок, містків і т. ін.) до низу несучих конструкцій покриття, підвішеного обладнання і комунікацій повинна бути не менше 2 м в місцях регулярного проходу людей і не менше 1,8 м в місцях нерегулярного проходу людей.
3.5  Найбільшу допустиму площу поверху між протипожежними стінами (площу протипожежного відсіку) складських будівель для добрив і пестицидів слід приймати за таблицею 2 ( див.також СНІП 2.11.01)
  (Пункт 3.5 змінено, Зміна № 1)

Таблиця 2

Якщо поверхи з'єднані відкритими прорізами, "площа поверху" в таблиці 2 відповідає сумарній площі сполучених поверхів.
При визначенні за таблицею 2 площі поверху для зберігання аміачної селітри (за виключенням водостійкої селітри) слід також враховувати, що між протипожежними стінами допускається зберігати не більше 5000 т селітри насипом і не більше 2500 т селітри в спеціальних мішках.
  Можливо зберігання до 3500 т аміачної селітри в спеціальних мішках в окремо розташованих складських будівлях, розділених протипожежними перегородками 1-го типу (з границею вогнестійкості не менше 0,75 год.) на складські приміщення для зберігання в кожному з них селітри в кількості не більше 1200 т.
  (Примітка 2 змінено,Зміна №1)
3.6  Забезпечення евакуації людей із складських будівель (кількість і розміщення звакуаційних виходів, відстань від робочих місць до виходів, розміри проходів, коридорів, дверей, маршів і площадок сходин, тамбурів і т.ін.) слід передбачати у відповідності з ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.
  (Пункт 3.6 змінено, Зміна № 1)
3.7  Робочі місця комірників, обліковців і операторів допускається за вимогами технології зберігання добрив і пестицидів розмішати безпосередньо в складських приміщеннях і при необхідності огороджувати скляними перегородками заввишки 1,8 м.
3.8  Складські будівлі для добрив і пестицидів слід проектувати переважно каркасними із засто- суванням збірних традиційних несучих і огороджувальних конструкцій, а також конструкцій і виробів з склопластику.
  Неопалювані складські будівлі для добрив слід проектувати, як правило, із застосуванням дерев'яних клеєних несучих конструкцій.
  Несучі конструкції складських будівель для аміачної селітри слід проектувати залізобетонними. Застосування дерев'яних конструкцій в складських будівлях для аміачної селітри не допускається, а в будівлях для кальцієвої і натрієвої селітр може бути допущено, якщо виключається безпосередній контакт дерев'яних конструкцій з цими добривами.
  Будівельні матеріали, конструкції і вироби повинні проходити радіаційний контроль.
3.9  Стіни неопалювальних будівель для добрив, а також для пестицидів, які допускається зберігати при температурах нижче 0°С, слід проектувати з асбестоцементних хвилястих листів, з цоколем заввишки 0,6-0.9 м з вологостійких матеріалів (залізобетонних панелей, бетонних блоків, цегли і т.ін.), а стіни, що сприймають навантаження від добрив, - з залізобетонньїх панелей, бетонних блоків і цегли.
  Стіни опалюваних складських будівель і приміщень для пестицидів слід проектувати із азбесто- цементних панелей з утеплювачем з легких бетонів (ніздрюватих або поризованих), а також з цегли і природного каменю.
3.10  Перегородки, що відокремлюють складські приміщення для зберігання вибухопожежонебез- печних і пожежонебезпечних пестицидів від інших приміщень, повинні бути протипожежними перегородками 1-го типу.
  Складські приміщення для зберігання аміачної селітри (за виключенням водостійкої селітри) в кількості не більше 1200 т повинні бути відокремлені від інших приміщень, в тому числі від складських приміщень для добрив і пестицидів, суцільними (без прорізів) неспалимими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0,75 год.
  (Пункт 3.10 змінено, Зміна № 1)
3.11  Перегородки, які розділяють на частини складські приміщення для добрив чи відокремлюють насип добрив (за виключенням всіх видів селітр) від зовнішніх стін цих приміщень, слід проектувати дерев'яними, а в складських приміщеннях для селітри - залізобетонними.
  Висота перегородок повинна бути кратною 0,6 м і перевищувати висоту насипу (штабеля) добрив біля цих перегородок не менше ніж на 0,2 м.
3.12  Покриття неопалюваних складських будівель для добрив і пестицидів слід проектувати з азбестоцементних хвилястих листів (по латах чи прогонах) з ущільненням поздовжніх і поперечних з'єднань між листами; допускається при обгрунтуванні проектувати покриття цих будівель із покрівлею з рулонних матеріалів.
  Покриття опалюваних складських будівель і приміщень для пестицидів, які повинні зберігатися тільки при плюсових температурах внутрішнього повітря, слід проектувати з азбестоцементних плит з утеплювачем.
3.13  Складські будівлі для добрив і пестицидів слід проектувати без внутрішніх водостоків, завширшки не більше 72 м. Винос покрівлі (за зовнішню поверхню стін) необхідно приймати не менше 0,2 м, а в будівлях, в яких добриво прилягає до зовнішніх стін, - 0,7 м.
3.14  Підлоги в складських будівлях для добрив і пестицидів слід проектувати у відповідності з СНІП 2.03.13 і нормами цього розділу.
  Підлоги в складських приміщеннях для добрив (за виключенням аміачної селітри) слід проектувати асфальтобетонними, а при відсутності впливу розчинів кислот - бетонними. В складських приміщеннях для аміачної селітри слід передбачати безіскрові підлоги з кислостійкими покриттями.
  Підлоги в складських приміщеннях для пестицидів повинні бути стійкими до дії кислот і лугів, а в приміщеннях для вибухонебезпечних речовин - також і безіскровими; в приміщеннях для пестицидів допусувється застосування асфальтобетонних підлог, а при відсутності впливу розчинів кислот - бетонних підлог.
  В складських приміщеннях для аміачної селітри не допускається улаштування приямків, каналів, лотків і інших заглиблень в підлозі.
3.15  Рівень підлоги складських будівель для добрив і пестицидів повинен бути вище рівня небез- печного капілярного підняття ґрунтових вод на ділянці будівництва і вище планувальної відмітки землі, що примикають до будівель ділянок не менше ніж на 0,2 м.
  В будівлях з вантажними платформами (рампами) рівень підлоги складських приміщень для добрив повинен бути вище рівня платформи на 0,02 м.
3.16  Протикапілярну гідроізоляцію несучих стін складських будівель для добрив слід проектувати з цементно-пісчаного розчину складом 1:2 завтовшки 0,02 м.
3.17  Ворота складських будівель для добрив і пестицидів слід приймати типовими: двостулковими або розсувними. Для евакуації людей необхідно передбачати в двостулкових чи розсувних воротах для автомобільного транспорту хвіртки (без порогів чи з порогами заввишки не більше 0,1 м), що відчиняються в напрямі виходу з будівлі. Розміри воріт в світлі для пропускання безрейкового транспорту повинні перевищувати габаритні розміри завантажених транспортних засобів по висоті на 0,2 м і по ширині на 0,6 м.
3.18  Вікна в складських будівлях для добрив (переважно при застосуванні в будівлях наземної пересувної механізації) слід розміщувати в верхній частині зовнішніх стін, а в складських будівлях і приміщеннях для пестицидів - з урахуванням освітлення проходів (проїздів) між стелажами.
  Коефіцієнт природної освітленості (к.п.о.) при боковому освітленні приймати 0,1. В складських приміщеннях для пестицидів не менше 20 % вікон необхідно проектувати з стулками рам, що від- чиняються.
  Складські будівлі і приміщення для добрив при обгрунтуванні допускається проектувати без світ- лових прорізів.
3.19  Колони і обрамлення прорізів воріт в складських будівлях в місцях інтенсивного руху наземного транспорту повинні бути захищені від механічних пошкоджень неметалевими матеріалами.
3.20  В проектах складських будівель і споруд для добрив і пестицидів повинен бути передбачений надійний захист будівельних конструкцій від корозії у відповідності з СНіП 2.03.11 і іншими нор- мативними документами з урахуванням вимог цього розділу до конструкції будівель і споруд.
3.21  Площадки і містки для обслуговування обладнання і безпечного проведення робіт в складських будівлях повинні бути передбачені у відповідності з діючими нормативними документами, при цьому в складських приміщеннях для аміачної селітри вони повинні мати суцільний настил і борти (закраїни) заввишки 0,15 м.
3.22  Вводи залізничних колій в складські приміщення для добрив, вантажні платформи (рампи). пандуси для проїзду транспортних засобів слід проектувати у відповідності з розділом СНІП 2.11.01. В складські приміщення для аміачної селітри вводи залізничних колій не допускаються.
3.23  При проектуванні складських будівель і споруд для добрив і пестицидів необхідно враховувати додаткові навантаження і впливи від вантажів, що в них зберігаються, які слід відносити до тимчасових довготривалих навантажень і впливів.
3.24  При розрахунку складських будівель і споруд для добрив слід приймати:
  а) об'ємну вагу, кути внутрішнього тертя (кути природного укосу) і коефіцієнти тертя добрив по дереву неструганому, бетону і металу - згідно з додатком А;
  б) нормативний тиск на конструкції від добрив - як для сипких тіл;
3.25  В проектах складських будівель і споруд для добрив повинні бути вказівки щодо нанесення на стіни яскравих ліній і надписів, що обмежують гранично допустиму висоту насипу добрив, а також вимоги щодо догляду, експлуатації і організації високого рівня механізації завантажувально-розвантажувальних робіт.

4 ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ

4.1  Водопровід і каналізацію складів добрив і пестицидів слід проектувати у відповідності з розділами СНіП 2.04.02, СНіП 2.04.03, СНіП 2.04.01 і ВНТП-СГіП-46-15.
4.2  Прирейкові і роздавальні склади добрив системами виробничого водопостачання не обладнуються, крім пунктів знезаражування і миття транспортних засобів, обладнання і інвентаря. Господарчо-питне водопостачання виконується у відповідності з вимогами СНіП 2.04.01.
4.3  Склади РЗХ (рідких засобів хімізації) слід обладнувати об'єднаним господарчо-питним і ви- робничим водопроводом. При виборі площадки для будівництва складів повинна ураховуватись мож- ливість підключення до існуючих інженерних мереж.
4.4  В приміщеннях компресорних і насосних складів РЗХ слід передбачати поливальні крани. Витрата води на миття підлоги і змиття слідів проливу агресивних рідин слід приймати не менше 5,0 л/м2.
4.5  Для змивання водою потенційно небезпечних хімічних речовин при їх попаданні на працюючих в складах слід передбачати аварійну душову установку з швидкодіючим пуском води і напірним баком місткістю не менше 200 л, а також питні фонтанчики з можливістю використання їх для промивання. Розташування аварійної душової установки повинно бути рівновіддаленим від місць можливого аварійного попадання агресивних рідин на обслуговуючий персонал (згідно 4.75 ВНТП-СПП-46-15).
4.6  В складських будівлях і приміщеннях для пестицидів слід проектувати системи холодного і гарячого водопостачання для подавання води на виробничі потреби (миття підлоги і стелажів, охолодження компресорів, миття і знезаражування тари, транспортних засобів, знезаражування і прання одежі і т. ін.) у відповідності з нормами технологічного проектування.
  При відсутності в районі розташування складу централізованих систем водопостачання допускається проектувати водопровід складу з використанням місцевих джерел води за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. В роздавальних складах при обгрунтуванні можна використовувати привізну воду. В обох випадках питна вода повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874. Для виробничих потреб передбачається використання непитної води за умови обладнання окремої системи виробничого водопроводу і придатності води для цих потреб.
4.7  В приміщеннях для приготування застосовуваних форм пестицидів, в приміщеннях для миття і знезаражування транспортних і технологічних машин і в приміщенні для знезаражування і прання спецодежі слід передбачати раковини з підведенням холодної і гарячої води.
4.8  При відсутності в складі бази мережі гарячого водопостачання необхідно передбачати електричні водонагрівальні установки, розміщуючи їх в спеціальному приміщенні. Підлоги, стіни і покриття цього приміщення повинні бути з негорючих матеріалів.
  (Пункт 4.8 змінено, Зміна № 1)
4.9  В складських будівлях і приміщеннях для пестицидів, обладнаних внутрішнім виробничим водопроводом, слід передбачати установку поливальних кранів (для миття підлоги і стелажів) діаметром 20 мм з розрахунку радіусу дії 30 м і напору на сприску не менше 5 м.
4.10  На складі РЗХ слід передбачати роздільну систему каналізації: окремо для виробничих і окремо для зливових стоків.
4.11  В приміщеннях насосних і компресорних, а також в приміщенні аварійної душової установки і в приміщенні приготування розчинів слід передбачати каналізацію виробничих стоків. Каналізаційні стоки зі складів РЗХ не повинні підключатись до існуючих систем виробничої і господарчо-побутової каналізації. Для збирання стоків необхідно передбачати резервуари-збирачі (ВНТП-СПП-46-15).
4.12  Виробничі стоки від миття підлог і стелажів в приміщеннях для зберігання пестицидів, від миття і знешкоджування тари і транспортних засобів перед скиданням в зовнішню каналізаційну мережу повинні бути нейтралізовані і знезаражені на місцевих очисних спорудах. Методи нейтралізації і знешкоджування цих стоків установлюються технологічною частиною проекту.
4.13  Прокладання каналізаційних трубопроводів для забруднених виробничих і зливових стоків повинно виконуватись в каналах, що забезпечують можливість контролю за станом трубопроводів.
4.14  Перелік приміщень для зберігання добрив і пестицидів, які підлягають обладнанню автома- тичними установками пожежогасіння, наведено в додатку Б.

5 ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ

5.1  Системи опалення і вентиляції складських будівель і споруд для добрив і пестицидів слід проектувати у відповідності з розділами СНІП 2.04.05.
5.2  Теплопостачання складів добрив і пестицидів передбачається від котельних. За технічної і економічної доцільності допускається застосовувати електричні нагрівальні пристрої.
5.3  Опаленням обладнуються складські приміщення для пестицидів, які повинні зберігатись при температурах вище 0°С, приміщення лабораторії для перевірки якості і приміщення для розфасування і перезатарування пестицидів.
  Складські приміщення для добрив не опалюються.
5.4  В складських приміщеннях для добрив і пестицидів слід передбачати природну вентиляцію, що забезпечує одноразовий повітрообмін за годину.
  За вимогою технологічної частини проекту в складських приміщеннях для пестицидів, а також в приміщеннях для розфасування і перезатарування пестицидів слід передбачати аварійну вентиляцію.
5.5  Метеорологічні умови - температуру, відносну вологість і швидкість руху внутрішнього повітря - роектуванні опалення і вентиляції в складських приміщеннях слід приймати за таблицею 3.

Таблиця 3

  Метеорологічні умови в приміщеннях, указаних в таблиці, в теплий період року не нормуються.
5.6  Для видалення пилу, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних і шкідливих речовин від місць їх виникнення і виділення (в складських приміщеннях, транспортерних галереях, переванта- жувальних вузлах і т. ін.) слід проектувати системи місцевих відсмоктувань у відповідності з вимогами технологічної частини проекту і охорони навколишнього природного середовища.
5.7  В складських приміщеннях, в яких можливе тільки періодичне виділення шкідливостей (при вантажно-розвантажувальних операціях, при роботі двигунів внутрішнього згоряння і т. ін.), крім постійної діючої вентиляції, що забезпечує одноразовий повітрообмін за годину, повинна бути передбачена періодично діюча під час виділення шкідливостей механічна вентиляція для забезпечення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

6 ЭЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ

6.1  Електротехнічні установки повинні проектуватися у відповідності з ПУЕ, інструкціями: з про- ектування електрозабезпечення, силового і освітлювального обладнання промислових підприємств; з проектування і влаштування захисту від блискавки будівель і споруд РД 34.21.122.
6.2  Категорії споживачів електричної енергії, а також вимоги до забезпечення надійності електро- постачання роздавальних складів слід приймати у відповідності з діючими нормами технологічного проектування сільських електричних мереж і електростанцій.
6.3  Всі електроприймачі, розташовані в складських приміщеннях складів категорій А, Б, і В, повинні вимикатись загальним вимикальним апаратом (рубильником), що установлений зовні будівлі на стіні, що виконана з негорючих матеріалів або на окремій опорі в металевій шафі з пристосуванням для опломбування.
  (Пункт 6.3 змінено, Зміна № 1)
6.4  Металеві частини електроустановок і заземлюючі провідники не повинні торкатись мінеральних добрив і пестицидів.
6.5  На робочих місцях комірників необхідно передбачати додатково місцеве електричне освітлення.
6.6  На вантажних платформах (рампах) слід передбачати штепсельні розетки на напругу до 42 В для підключення переносних світильників для освітлення залізничних вагонів.
6.7  Перелік приміщень для зберігання мінеральних добрив, що підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією, наведено у додатку Б.
  (Пункт 6.7 змінено, Зміна № 1)

7 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

7.1  До складу передпроектної (ТЕО, ТЕР) чи проектно-кошторисної документації на нове будів- ництво, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння підприємств повинен бути включений розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС), розроблений згідно з ДБН А.2.2-1.
  В матеріалах ОВНС повинні бути ураховані вимоги СНІП 1.02.01 до розділу "Охорона навколишнього природного середовища", який при цьому окремо не розробляється.
7.2  Обсяг і зміст матеріалів ОВНС визначаються в кожному конкретному випадку замовником і генпроектувальником за участю місцевих органів екологічної безпеки України при складанні заяви щодо намірів і подання в органи місцевої влади.
  Для видів діяльності і об'єктів, що являють собою підвищену екологічну безпеку (додаток 4 до ДБН А.2.2-1) розділ ОВНС виконується в повному обсязі згідно з розділом 2 ДБН А.2.2-1.
  Ступінь екологічної безпеки складів добрив і пестицидів визначається в кожному конкретному випадку органами екологічної безпеки.
7.3  При складанні розділу ОВОС необхідно керуватись законами України "Про охорону навко- лишнього середовища", "Про екологічну експертизу", вимогами земельного законодавства України і іншими законодавчими актами і нормативними документами з охорони навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів.
7.4  Вихідні дані для проектування екологічних заходів, в тому числі матеріали інженерних ви- шукувань, повинні ураховувати специфіку об'єкта проектування, якісні і кількісні характеристики за- бруднюючих речовин, що виділяються підприємством в процесі експлуатації.
  Перелік вихідних даних для розроблення розділу ОВНС рекомендується приймати з урахуванням даних додатку 2 Пособия по составлению раздела проекта (рабочего проекта) "Охрана окружающей природной среды" до СНіП 1.02.01.
7.5  При розробленні проектної документації необхідно ураховувати вимоги безпеки середовища перебування. Проектні рішення повинні бути ув'язані з екологічними, соціальними і економічними інтересами суспільства при урахуванні вимог екологічних норм, стандартів і лімітів використання природних ресурсів з урахуванням, при необхідності, перспективи розширення об'єкта за рахунок прилеглих територій.
  Для запобігання забрудненню навколишнього середовища в розділах проекта необхідно передбачити заходи щодо очищення, нейтрализації і утилізації відходів виробництва у відповідності з вимогами нормативних документів.
7.6  Розділ ОВНС розробляється на основі узагальнення і аналізу технічних рішень і природоохоронних заходів, передбачених у відповідних розділах проектної документації з урахуванням вихідних даних за 7.4.
  Обсяг і зміст розділу ОВНС повинен бути достатнім для оцінки природоохоронних заходів, за- безпечення раціонального використання природних ресурсів і доведення до мінімуму шкоди від об'єкта, що проектується.

8 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

8.1  Організація будівельного виробництва при проектуванні і будівництві нових, а також розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні об'єктів повинна відповідати вимогам ДБН А.3.1-5.
8.2  До складу документації на будівництво об'єктів, разом з проектно-кошторисною документацією і робочими кресленнями, її невід'ємною частиною повинна входити проектно-технологічна документація(ПТД) , що включає проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР), що розробляється на основі робочої документації з урахуванням вимогтВБН 193, ДБН А.3.1-2, ДБН А 3.1-3. Склад і зміст ПДТ в залежності від типу будівництва, складності об'єкта та інших особливостей встановлюються в контракті на будівництво на основі положень розділу 3 ДБН А.3.1-5.
8.3  Виробництво, операційний контроль якості і приймання робіт, виконаних при будівництві і реконструкції об'єктів, слід виконувати згідно з СНіП 3.03.01, державними стандартами, технологічними картами і схемами операційного контролю якості.
8.4  При будівництві будівель і споруд для клеєних дерев'яних конструкцій, які мають якісне захисне покриття, тривалість перебування їх під атмосферними впливами не повинна перевищувати один місяць.
8.5  В разі пошкодження захисних покриттів конструкцій в процесі транспортування і монтажу. цілість їх повинна бути відновлена до приймання об'єктів в експлуатацію. При цьому роботи слід виконувати з урахуванням вимог СНіП 3.04.03, СНіП 2.03.11 і технічних умов на конкретні конструкції.
8.6  При організації будівельного виробництва повинні бути враховані закони України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", вимоги НАПБ А.01.001 та СНіП ІІІ-4, а також умови охорони навколишнього середовища і виробництва робіт на ділянках існуючої міської забудови.
  (Пункт 8.6 змінено, Зміна № 1)

9 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

9.1  3 метою забезпечення тривалості та надійності в експлуатації будівельних конструкцій, інже- нерних систем, електрообладнання будівель і споруд на об'єктах повинна бути організована служба технічної експлуатації будівель і споруд.
9.2  Служба технічної експлуатації повинна здійснювати:
  -   контроль за дотриманням правил технічної експлуатації будівель і споруд, встановлених норма- тивною, експлуатаційною і проектною документацією;
  -    регулярні огляди конструкцій, розроблення пропозицій щодо усунення знайдених дефектів і пошкоджень;
  -  контроль за виконанням поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд та їх якістю;
  -  контроль за безаварійним функціонуванням виробництва, за дотриманням нормативних документів з питань пожежної безпеки (ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.041 і т. ін.).
  (Пункт 9.2 змінено, Зміна № 1)
9.3  Технічна експлуатація конструкцій та інженерних систем будівель і споруд повинна здійснюватись у відповідності з "Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений".
  В разі відсутності в наведеному нормативному документі окремих рекомендацій з експлуатації конструкцій будівель і споруд, в проектній документації будівель і споруд повинні бути передбачені конкретні вказівки щодо безпечної експлуатації цих будівель і споруд.
9.4  Конструкції будівель та споруд повинні підлягати періодичним оглядам - загальним чи частковим (два рази на рік - весною і восени) і поточному (в залежності від конкретних умові. Позачергові огляди обов'язкові після аварії чи стихійного лиха - пожеж, ураганів, великих снігопадів і завірюх землетрусів і т. ін.
  Результати оглядів оформляються актами та записом у відповідних журналах експлуатації будівель і споруд.
9.5  Металеві, дерев'яні, бетонні, залізобетонні, цегляні будівельні конструкції будівель і споруд повинні бути захищені від корозії, впливу вологи і вогню згідно з проектом. В разі пошкодження відновлення захисного покриття повинно виконуватись з урахуванням вимог СНіП 3.04.03 і СНіП 2.03.11.
9.6  Конструкції із полімерних матеріалів слід захищати від механічних пошкоджень. В процесі експлуатації огороджувальних конструкцій із склопластику в них може з'явитись ерозія полімерного шару. В такому випадку поверхня огородження повинна бути захищена шляхом нанесення лакофарбових покриттів (пентафталеві емалі і т.ін.)
9.7  Організація робіт щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов і техніки безпеки повинна виконуватись у відповідності з системою стандартів безпеки праці та іншими нормативними документами.

Додаток А

  (рекомендований)
 

Таблиця А.1

  При проектуванні складських будівель і споруд для зберігання різних добрив харак- теристики добрив слід приймати виходячи з найбільш несприятливих умов.

Додаток Б

  (обов'язковий)
 

Таблиця Б.1

  Вибір засобів пожежогасіння і необхідність обладнання складів рідких засобів хімізації системою автоматичного пожежогасіння визначається проектом в залежності від вогнестійкості, місцевих умов, кількості і пожежонебезпечних властивостей речовин на складі (крім рідкого аміаку).
  (Додаток Б змінено, Зміна № 1)

Додаток В

  (довідковий)
 
  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
  ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность, Общие требования
  ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
  ГОСТ 2874-82* Вода питьевая, Гигиенические требования и контроль за качеством
  СНіП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утвнрждения проектно- сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
  СНіП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от корозии
  СНіП 2.03.13-88 Поли
  СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация
  СНіП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
  СНіП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
  СНіП 2.04.05-91 Отопление , вентиляция и кондиционирование
  СНіП 2.09.02-85* Производственные здания
  СНіП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
  СНіП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
  СНіП 2.ІІ.01-85* Складские здания
  СНіП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
  СНіП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от корозии
  СНіП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
  СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве
  ДБН 360-92* Містобудування, Планування в забудова міських і сільських поселень
  ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підроиємств, будівель і споруд. Основні положення пректування
  ДБН А.3.1-2-93 Управління, організація і технологія. Порядок надання дозвілу на виконання будівельних робіт
  ДБН А.3.1-3-93 Управління, організація і технологія, Прийняття в експлуатацію закінченних будівельних робіт
  ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
  ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільскогосподарських підприємств
  ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
  ВБН-СГіП-46-3-94 Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільского господарства та продовольства України з встановленням їх категоріїтза вибухопожежною небезпекою, а також класів вибухопожежонебезпечних зон за ПУЕ
  ВНТП-СГіП-46-15-95 Підприємства, будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
  РСН 320-86 Республиканские строительные нормы по планировке, застройке и благоустройству производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР
  НАПБ Б 07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности
  ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
  НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
  РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
  ПУЕ-86 Правила устройства електроустановок
  Санітарні правила № 173 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р.
  Санітарні правила № 1049 Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве. ДНАОП 0.03-1.08-73
  Санітарні правила № 6038 Санитарные правила транспортирования, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве
  Положение о проведении планово- предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.1973., № 279
  (Додаток В змінено, Зміна № 1)

Розділи