Основна інформація

Позначення (Шифр)
ДБН Б.1.1-16:2013
Назва
ДБН Б.1.1-16:2013 "Склад та зміст містобудівного кадастру"
Статус
Діючий
Документ, яким затверджено та надано чинності
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2013 № 73
Реєстраційний номер
BN01:4069-7807-6062-6710
Організація розробник
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (02497683) Версія №1 Статус (поточна)
Сфера застосування
Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.
Клас документа
Б. Містобудування

Примірники

№п/п Назва Форма документу Тип документу Дата набрання чинності Файл документу
1 ДБН Б.1.1-16:2013 "Склад та зміст містобудівного кадастру" Електронна версія паперового примірника Основний текст 01.09.2013

Додатки

Інформацію не зазначено

Електронна версія документу

*Електронна версія документу носить довідковий характер

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.
1.2  Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цих Нормах є посилання на такі документи:
  ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
  ДБН Б.1.1-5-2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації
  ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
  ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території
  ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту
  ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування
  ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
  ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів
  ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
  ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
  ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
  ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  У цих Нормах вживаються терміни, встановлені
  Законом України "Про основи містобудування" [2]: містобудування, розроблення і реалізація містобудівної документації;
  "Про регулювання містобудівної діяльності" [3]: містобудівна документація, Генеральна схема планування території України, схема планування частини території України, схема планування території області, схема планування території району, генеральний план населеного пункту, план зонування території (зонінг), детальний план території, територія, містобудівні умови та обмеження, інженерно-транспортна інфраструктура, містобудівний кадастр, містобудівний моніторинг;
  "Про охорону культурної спадщини" [4]: нерухомий об'єкт культурної спадщини, зони охорони пам'ятки культурної спадщини, історичне населене місце, історичний ареал населеного місця;
  "Про охорону навколишнього природного середовища" [5]: охорона навколишнього природного середовища;
  "Про природно-заповідний фонд" [6]: природні території та об'єкти, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
  "Про благоустрій населених пунктів" [7]: благоустрій населених пунктів, вулично-дорожня мережа;
  Земельним кодексом України [8]: земельна ділянка, категорії земель, угіддя;
  Водним кодексом України [9]: водний об'єкт, водний фонд, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга;постановою Кабінету Міністрів України "Про містобудівний кадастр" [10]: інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру, метадані містобудівного кадастру;
  ДСТУ 2569 [11]: водопровідна мережа, водопровідна насосна станція, випуск стічних вод, резервуар для води, водонапірна башта, модуль стоку, каналізаційна мережа, станція очищення стічних вод.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1  Інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру складаються з інформаційних ресурсів державного, регіонального, районного та міського рівнів містобудівного кадастру. Інформація, що використовується для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову [10].
4.2  Обов'язкова інформація призначена для інформаційного забезпечення розроблення всіх видів містобудівної та проектної документації, застосування рішень містобудівної документації при плануванні і забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу.
4.3  Склад та зміст обов'язкової інформації для формування інформаційних ресурсів державного, регіонального та базового рівнів містобудівного кадастру відповідає вимогам чинної законодавчої та нормативної бази в сфері містобудування, зокрема, [3, 12- 17], ДБН А.2.2-3, ДБН Б.1.1-5, ДБН Б.1.1-13, ДБН Б.1.1-14, ДБН Б.1.1-15, ДБН Б.2.2-2, ДБН Б.2.2-3, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.2-15, ДБН 360-92**, ДСТУ-Н Б Б.1.1-12.
4.4  До обов'язкової інформації належать дані, наведені в розділі 5 цих Норм, а також затверджена містобудівна та проектна документація в повному обсязі (текстові та графічні матеріали згідно з ДБН Б.1.1-13, ДБН Б.1.1-14, ДБН Б.1.1-15, ДБН Б.2.2-3, ДСТУ-Н Б Б.1.1-12).
4.5  Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію [10].
  До складу довідкової інформації входять:
  а) показники наявності містобудівної документації:
  кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених схем планування території кожного виду;
  кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених генеральних планів населених пунктів;
  кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених планів зонування території;
  кількість затверджених детальних планів території;
  б) електронні копії містобудівної та проектної документації;
  в) класифікатори об'єктів містобудівної діяльності, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів;
  г) затверджені прогнози, програми, проекти, які використовуються при розробленні містобудівної документації, згідно з переліком, наведеним у розділі 5 цих Норм;
  д) інші дані, отримані за результатами аналізу містобудівної документації, наприклад, перелік інвестиційно привабливих територій, визначених у містобудівній документації, можливі інвестиційні проекти, спрямовані на реалізацію містобудівної документації, розрахункові показники майбутніх надходжень до бюджету за умови реалізації рішень містобудівної документації тощо.
4.6  Метадані містобудівного кадастру містять довідкову інформацію про інформаційні ресурси (в розрізі населених пунктів, районів, областей, України в цілому), а саме:
  а) реквізити містобудівної документації (масштаб, дата виготовлення та реквізити виконавця топографічної карти (плану), вид документації, дата затвердження, дата внесення змін, розробник);
  б) реквізити виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів забудови земельних ділянок, технічних умов;
  в) містобудівні норми та регламенти;
  г) назви та реквізити (назва розробника та дата затвердження) прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, окремих галузей економіки, інших відомчих програм, наведених у розділі 5 цих Норм;
  д) назви та реквізити (назва розробника та дата затвердження) документації із землеустрою;
  е) перелік та реквізити повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, наданих дозволів на виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, сертифікатів;
  є) перелік та реквізити наявних космічних матеріалів, проведених виконавчих зйомок, аерофотозйомочних робіт, робіт із наземного лазерного сканування.

5 СКЛАД ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

5.1  Об'єктами містобудівного кадастру на державному рівні є [3, 10]:
  а) територія України;
  б) окремі частини території України (кілька областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірські території Карпат, території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші території з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій).
5.2  Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру державного рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації державного рівня щодо кожного з об'єктів, зазначених в п. 5.1.
5.3  База даних про територію України, її окремих частин, що містить характеристику існуючого стану, згідно з [15] та ДБН Б.1.1-13 включає такі розділи:
  а) "Топографічна основа" (топографічна карта в М 1:100 000-1:200 000) з відображенням об'єктів, передбачених [18];
  б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані - назва держави або коди і назви адміністративно-територіальних одиниць, що складають окрему частину території України згідно з [19];
  в) "Природно-кліматичні умови", що включає згідно з [20] атрибутивні дані про температурний режим (природна зона, середньорічні показники, абсолютний мінімум і максимум), річну кількість опадів, вологість повітря, глибину промерзання грунту, висоту снігового покрову, панівні напрями повітря;
  г) "Інженерно-геологічні умови", в якому згідно з [20, 21] містяться графічні та атрибутивні дані про наявні регіональні відмінності рельєфу, геологічної будови території, регіони підтоплення, затоплення, зсувонебезпечні, карстонебезпечні, сейсмонебезпечні, лавинонебезпечні, селенебезпечні, порушені гірськими виробками, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних умов;
  д) "Земельні ресурси", що вміщує згідно з [22-26]:
  атрибутивні дані щодо:
  кількості земель (загальна площа в межах території України, її окремих частин, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),
  кількості наданих за рік земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та гаражного будівництва, індивідуального дачного будівництва, садівництва,
  кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, на території яких розроблено проекти встановлення цих зон тощо);
  обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями (зокрема, бонітування (агровиробничі групи) фунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зокрема, радіонуклідне, площа деградованих та малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа території Національної екологічної мережі, площа водно-болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види тазапаси природних лікувальних ресурсів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),
  середньої вартості землі,
  містобудівної освоєності території (відсоток забудованих земель);
  щільності забудови виробничих територій та їх структури,
  площі та цільового призначення земель, вивільнених під час скорочення виробничих територій, у тому числі земель сільськогосподарського призначення,
  заходи з використання та охорони земель, заплановані у відповідній відомчій програмі;
  графічну інформацію (кадастрову карту або план) у масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:
  державний кордон України, межі її окремих частин та їх складових (Автономної Республіки Крим, областей, районів),
  межі земель кожної категорії, контури угідь,
  природно-сільськогосподарське районування,
  ґрунтове районування,
  межі розташування особливо цінних грунтів,
  межі розташування деградованих земель,
  межі розташування меліорованих земель,
  межі розташування зрошуваних земель,
  межі розташування осушених земель,
  межі забруднених земель,
  межі інших земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму,
  територіальне розповсюдження природних лікувальних ресурсів,
  території, на яких передбачені заходи щодо організації раціонального використання та охорони земель (рекультивація порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів);
  є) "Водні ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про гідрологічне районування території та водні об'єкти згідно з [9, 20, 27-31]:
  гідрогеологічні умови, що характеризують санітарно-гігієнічні, смакові, хімічні та мінералогічні властивості підземних вод, а також їх експлуатаційні запаси;
  гідрологічні умови, що відображають гідрографічні та режимні особливості поверхневих вод (густина річкової мережі; довжина та ширина русел основних річок; глибина та рівневий режим річок; площа дзеркала та глибина основних водойм; середньорічні витрати води; середні об'єми річного стоку; середній багаторічний модуль стоку; об'єм можливого одноразового водовідбору; ширина зони впливу джерела води (водойми, водотоку); сезонний розподіл температури води; льодовий режим річок; хімічний склад, мінералізація, жорсткість, санітарний стан поверхневих вод (концентрація забруднюючих речовин), прибережно- захисні смуги, водоохоронні зони);
  заходи із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, заплановані у відповідній відомчій програмі;
  заходи з раціонального використання водних ресурсів, заплановані у відповідній відомчій програмі;
  е) "Лісові ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про наявний лісовий фонд згідно з [20, 32, 33]:
  площа території лісів за категоріями та формами власності (з графічним відображенням меж);
  площа інших лісовкритих територій, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;
  породний склад лісу;
  санітарний стан лісу;
  радіаційний стан лісу;
  залісненість території;
  лісотипологічна характеристика лісових угідь;
  заходи із збереження, відновлення та оздоровлення лісів, заплановані у відповідній відомчій програмі;
  ж) "Тваринний світ", що містить згідно з [20] графічні та атрибутивні дані про видовий склад, кількість та географічне поширення кожного виду (груп ви- дів) тварин, їх сучасне господарське використання;
  з) "Мінерально-сировинні ресурси", що містить згідно з [34-38] графічні (місця залягання) та атрибутивні дані про види, потужність запасів, площі роз- повсюдження, глибину залягання корисних копалин, обсяги видобутку, підготовки, переробки та характер використання родовищ;
  і) "Економіка", що містить графічні (розташування промислових зон) та атрибутивні дані про галузеву структуру економіки, характеристику виробничого комплексу та науково-технічного потенціалу згідно з [12, 13].
  Характеристика виробничого комплексу включає дані в розрізі галузей економіки про потужність, валовий внутрішній продукт, обсяги виробництва продукції, середньооблікову кількість зайнятих, вартість та рівень зношеності основних виробничих фондів, обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, структуру експорту та імпорту товарів за товарними групами, обсяг сплачених подат- ків до бюджету, відомості з прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, розвитку окремих галузей економіки (в цілому по країні та в розрізі областей).
  Науково-технічний потенціал характеризується даними про заклади науки і освіти:
  кількість науково-дослідних, дослідно-експериментальних, проектних організацій;
  обсяг робіт, виконаних науково-дослідними, дослідно-експериментальними, проектними організаціями;кількість наукових та науково-технічних працівників, у тому числі докторів наук, кандидатів наук;
  кількість вищих навчальних закладів, у тому числі III-IV рівня акредитації,
  кількість середніх спеціальних навчальних закладів;
  кількість студентів та науково-педагогічних працівників;
  забезпеченість вищих та загальноосвітніх навчальних закладів засобами обчислювальної техніки.
  Дані про інвестиції в державний бюджет (в цілому по країні та в розрізі областей) або бюджети адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу окремої частини України, містять інформацію про їх річні обсяги:
  в основний капітал, у тому числі за об'єктами виробничого та невиробничого призначення;
  в основний капітал за об'єктами виробничого призначення, спрямовані на: технічне переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, будівництво нових підприємств;
  в основний капітал за галузями економіки;
  в основний капітал за галузями промисловості;
  прямих іноземних інвестицій,
  а також про наявні інвестиційні наміри (подані заявки на будівництво виробничих, соціальних, інфраструктурних об'єктів тощо: тип об'єкта, бажане місце розташування, площа території, клас шкідливості, кількість робочих місць);
  к) "Населення", що містить згідно з [12, 13] атрибутивні дані про демографію, ринок праці та рівень життя в Україні (в цілому по країні та в розрізі областей) або адміністративно-територіальних одиницях, що входять до складу окремої частини України.
  Демографічні показники включають: кількість населення, в тому числі чоловіків та жінок; рівень урбанізації (відсоток міського населення); щільність населення; вікову структуру населення (кількість людей дошкільного та шкільного віку, економічно активних, пенсійного віку); сімейний склад населення; середній розмір сім'ї; темпи зростання чисельності сімей; освітній рівень населення (кіль- кість людей з вищою, середньою спеціальною, загальною середньою освітою); загальний, у тому числі природний та механічний, рух населення; сальдо міграції, демографічний прогноз, прогноз міждержавної міграції населення.
  Ринок праці характеризується: структурою зайнятості населення (кількістю та розподілом за основними галузями економіки); кількістю безробітних; навантаженням (кількістю осіб) на вільне робоче місце.
  Показниками рівня життя є: середньомісячна заробітна плата працівників; середньомісячний дохід населення; середньорічний час денної поїздки на роботу; обсяг роздрібного товарообігу на душу населення; середня місячна плата за житло та комунальні послуги; річна кількість громадян, які лікувалися в оздоровчих закладах; річна кількість громадян, які відпочивали у рекреаційних закладах; рівень захворюваності населення; тривалість життя; кількість людей, що перебувають на квартирному обліку; кількість людей, що подали заяви на отри- мання земельних ділянок під садибне житлове будівництво;
  л) "Соціальна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12,13] атрибутивні дані про існуючий житловий фонд та заклади обслуговування населення по Україні (в цілому по країні та в розрізі областей) або адміністративно-територіальних одиницях, що входять до складу окремої частини України, а також відомості з прогнозу та програми економічного і соціального розвитку Україні або адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу окремої частини України.
  Існуючий житловий фонд характеризується загальною площею та кількістю будинків (квартир) (всього, з розподілом за типами та формами власності), в тому числі введених в експлуатацію за минулий рік, зокрема, за програмами молодіжного житлового будівництва; кількістю житлових приміщень, переведених за минулий рік до категорії нежитлових з метою іншого використання; середньою вартістю житла на первинному та вторинному ринках; рівнем забезпече- ності централізованими системами водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання; житловою забезпеченістю, у тому числі міського та сільського населення; обсягом житлового фонду, зруйнованого стихійним або іншим лихом.
  Показниками існуючого стану розвитку соціальної інфраструктури є:
  кількість, міткість та щільність розташування оздоровчих, рекреаційних татуристичних закладів,
  забезпеченість населення закладами охорони здоров'я, спортивними та фізкультурно-оздоровчими закладами, закладами культури та мистецтва, навчально-виховними установами, підприємствами торгівлі, підприємствами громадського харчування, підприємствами побутового обслуговування,
  м) "Інженерна інфраструктура", в якому містяться, згідно з [12, 13, 39-42], атрибутивні дані по Україні (в цілому по країні та в розрізі областей) або адміністративно-територіальних одиницях, що входять до складу окремої частини України:
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання, каналізації, газопостачання,
  щільність магістральної інженерної інфраструктури (трубопроводів, ліній електропередачі),
  об'єм споживання води за видами,
  відведено (скинуто) стічних вод (всього, у тому числі виробничих, господарсько-побутових),
  виробництво та споживання електроенергії за видами споживачів,
  виробництво та споживання теплової енергії за видами споживачів,
  споживання газу за видами споживачів,
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання, каналізації, газопостачання,
  кількість об'єктів оборотних систем водопостачання,
  відведено (скинуто) стічних вод (всього, у тому числі виробничих, господарсько-побутових),
  загальна потужність станцій очищення стічних вод,
  загальна потреба у паливно-енергетичних ресурсах,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у сільському господарстві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у комунальному господарстві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах в інших галузях,
  енергоємність промислової продукції,
  енергоємність сільськогосподарської продукції,
  споживання енергії населенням,
  заходи з розвитку інженерної інфраструктури, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  н) "Транспортна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 43-45]:
  атрибутивні дані про існуючу дорожню мережу та зовнішній транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний та водний):
  протяжність шляхів сполучення (всього по кожному виду транспорту, у тому числі національної мережі міжнародних транспортних коридорів, магістральних транспортних комунікацій, регіональних транспортних комунікацій, транспортних обходів міст з населенням понад 500 тис. чоловік),
  протяжність магістрального трубопровідного транспорту,
  щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покритям;
  щільність залізниць;
  річні обсяги і напрями пасажиропотоків за видами зовнішнього транспорту,
  річні обсяги і напрями вантажопотоків (за видами транспорту),
  кількість легкових автомобілів,
  середньорічний час денної поїздки на роботу за групами міст,
  заходи з розвитку транспортної інфраструктури, заплановані у відповіднихвідомчих програмах та містобудівній документації, щодо реконструкції автодоріг, будівництва транспортних коридорів, обходів населених пунктів, під'їздів до населених пунктів, транспортних розв'язок і шляхопроводів, комплексів автосервісу тощо;
  графічні дані - схема доріг на території Автономної Республіки Крим, області із розташуванням споруд дорожньо-транспортної інфраструктури;
  о) "Стан довкілля", в якому містяться графічні (межі зон забруднення) та атрибутивні дані, що згідно з [5, 27, 46-50] та ДБН 360 характеризують екологічний стан водного та повітряного басейнів, а також грунтів:
  річні об'єми зворотних вод (забруднених, без очищення, нормативно очищених);
  річний об'єм зворотної та послідовно (повторно) використаної води;
  рівень зношеності станцій очищення стічних вод;
  фонове забруднення території, перелік джерел забруднення та площі територій забруднення;
  потенціал самоочищення природного середовища на території;
  річний об'єм твердих побутових відходів;
  кількість та площа діючих полігонів (звалищ), санітарно-захисні зони;
  кількість та площа закритих полігонів (звалищ), що підлягають рекультивації, санітарно-захисні зони;
  кількість сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, санітарно-захисні зони;
  кількість та площа скотомогильників, санітарно-захисні зони;
  площа та зони радіаційного забруднення території;
  кількісні лабораторні санітарно-хімічні, санітарно-біологічні, санітарно-гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні та комплексні гігієнічні показники стану грунту;
  перелік об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
  прогнози змін в екологічній ситуації в динаміці природних і антропоген них явищ, інженерно-геологічних умов забудови, рекультивації земель;
  заходи з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  п) "Природно-заповідний фонд", в якому містяться згідно з [6, 51] графічніта атрибутивні дані про характеристики існуючих та намічених до створення те- риторій та об'єктів природно-заповідного фонду:
  походження;
  категорія;
  значення,
  назва,
  площа,
  режим використання,
  елементи національної екологічної мережі,
  заходи з формування національної екологічної мережі, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  р) "Історико-культурна спадщина", в якому згідно з [4, 52, 53] та ДБН Б.2.2- 2 містяться атрибутивні та графічні дані про об'єкти культурної спадщини (вид об'єкта, площа) та зони їх охорони;
  с) "Природна та техногенна безпека", в якому згідно з [54-57] та ДБН Б.1.1- 5 містяться графічні та атрибутивні дані:
  кількість та перелік об'єктів підвищеної небезпеки;
  кількість та перелік потенційно небезпечних об'єктів та територій, у тому числі таких, що підлягають виведенню з експлуатації;
  кількість надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів (всього, у тому числі природних, техногенних та матеріальних збитків від них);
  площа територій антропогенного забруднення, на яких рівень забруднення та концентрація небезпечних речовин у ґрунтах перевищує гранично-допустимі нормативи;
  площа поширення екзогенних геологічних процесів (всього, у тому числі зсувів, карсту, селів, сейсміки, лавин, підтоплення);
  площа поширення паводка;
  площа зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб;
  площа зони можливого радіоактивного забруднення від АЕС;
  площа зони хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів;
  заходи із захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  т) "Територіальний розвиток системи розселення", в якому містяться атрибутивні дані згідно з [12, 13]:
  площа та чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл, міських, селищних, сільських рад),
  кількість населених пунктів, у тому числі монофункціональних,
  кількість міст, селищ, сіл та їх угруповання за чисельністю населення,
  динаміка (у відсотках) зростання чисельності населення обласних центрів та областей.
  База даних про територію України, її окремих частин, що містить рішення схеми планування території, включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН Б.1.1-13:
  а) атрибутивні дані- основні показники схеми планування території:
5.4  загальна площа території,
  площа території населених пунктів,
  площа території сільськогосподарського використання за межами населених пунктів,
  площа лісовкритих територій за межами населених пунктів,
  площа інших територій,
  площа територій та об'єктів природно-заповідного фонду,
  чисельність населення,
  чисельність міського населення,
  чисельність сільського населення,
  кількість зайнятих у первинному секторі господарського комплексу (сільське господарство, мисливство та лісове господарство; рибальство, рибниц- тво; добувна промисловість),
  кількість зайнятих у вторинному секторі господарського комплексу (переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; будівництво; транспорт і зв'язок),
  кількість зайнятих у третинному секторі господарського комплексу (торгівля та ремонт; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном; державне управління; освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту),
  загальна кількість населених пунктів,
  кількість міст,
  кількість селищ,
  кількість сіл,
  щільність населення,
  сумарна одноразова місткість установ лікування, відпочинку та туризму,
  сумарна одноразова місткість установ лікування, відпочинку та туризму цілорічної дії,
  загальна довжина залізничної мережі,
  довжина автомобільних доріг,
  довжина автомобільних доріг з твердим покриттям,
  довжина автомобільних доріг міжнародних,
  довжина автомобільних доріг національних,
  довжина автомобільних доріг регіональних,
  довжина автомобільних доріг територіальних,
  щільність транспортної мережі залізничної,
  щільність транспортної мережі автомобільної,
  сумарне електричне навантаження,
  об'єми виробництва електроенергії,
  об'єми споживання електроенергії,
  загальна довжина ЛЕП,
  довжина ЛЕП напругою 330 кВ,
  довжина ЛЕП напругою 500 і вище кВ,
  об'єми споживання тепла,
  об'єми споживання природного газу,
  загальний об'єм водоспоживання,
  загальний об'єм водовідведення;
  б) графічні дані- креслення в М 1:100 000- 1:200 000, на якому зображаються:
  перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання;
  межі адміністративних одиниць;
  міста, селища та села з виділенням центрів районних, міжрайонних, обласних, міжобласних систем розселення;
  міжрайонні та міжобласні системи розселення;
  існуючі та перспективні курорти, зони масового відпочинку;
  території та об'єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші території та об'єкти за умови наявності інформації щодо географічної прив'язки) й інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою проектною документацією;
  охоронні зони;
  зони особливого режиму;
  елементи Національної екологічної мережі;
  нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного призначення;
  землі Держлісфонду;
  напрями існуючих та проектних трас міжнародних транспортних коридорів, доріг національного та регіонального значення, магістральних інженерних комунікацій;
  існуючі та проектні пункти пропуску через державний кордон;
  елементи гідрографічної мережі, включаючи штучні об'єкти;порти, аеропорти, аеродроми, а також інші значні транспортні та інженерні споруди;
  території, розвиток яких потребує державної підтримки.
  Об'єктами містобудівного кадастру на регіональному рівні є [3, 10]:
  а) територія Автономної Республіки Крим;
5.5  б) територія області.
  Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації (схеми планування території зазначеної адміністративно-територіальної одиниці).
  База даних про територію Автономної Республіки Крим, області, що містить характеристику існуючого стану, згідно з [15] та ДБН Б.1.1-13 включає такі розділи:
5.6  а) "Топографічна основа" (топографічна карта в М 1:50 000 - 1:100 000 ) з
5.7  відображенням об'єктів, передбачених [18];
  б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані - код і назва Автономної Республіки Крим, області згідно з [19];
  в) "Природно-кліматичні умови", що включає атрибутивні дані про температурний режим (природна зона, середньорічні показники, абсолютний мінімум і максимум), річну кількість опадів, вологість повітря, глибину промерзання грунту, висоту снігового покрову, панівні напрями повітря [20];
  г) "Інженерно-геологічні умови", в якому згідно з [20, 21] містяться графічні та атрибутивні дані про висотні відмітки, території, що мають несприятливі для забудови ухили поверхні, глибину та густину розчленованості рельєфу, гео- логічну будову території, нормативний тиск на грунти, осідальність грунтів, рі- вень залягання ґрунтових вод, заболоченість, вірогідність затоплення, зсуви, карсти, яружну ерозію, заторфованість, наявність гірських виробок та їх наслідки, наявність та характер порушення території, наявність та потужність селей, сейсмічність, будівельно-кліматичний район, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних умов;
  д) "Земельні ресурси", що вміщує згідно з [22-26]:
  атрибутивні дані щодо:
  кількості земель (загальна площа в межах Автономної Республіки Крим, області, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),
  кількості наданих за рік земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та гаражного будівництва, індивідуального дачного будівництва, садівництва,
  кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, на території яких розроблено проекти встановлення цих зон тощо);
  обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями (зокрема, бонітування (агровиробничі групи) ґрунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зокрема, радіонуклідне, площа деградованих та малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа території Національної екологічної мережі, площа водно- болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види та запаси природних лікувальних ресурсів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характерис- тики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),
  середньої вартості землі;
  містобудівної освоєності території (відсоток забудованих земель);
  щільності забудови виробничих територій та їх структури;
  площі та цільового призначення земель, вивільнених під час скорочення виробничих територій, у тому числі земель сільськогосподарського призначення;
  заходи з використання та охорони земель, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  графічну інформацію (кадастрову карту (план) у масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:
  межі Автономної Республіки Крим, області та її складових (населених пунктів, сільських, селищних, міських рад),
  межі земель кожної категорії, контури угідь,
  природно-сільськогосподарське районування,
  ґрунтове районування,
  межі розташування особливо цінних грунтів,
  межі розташування деградованих земель,
  межі розташування меліорованих земель, межі розташування зрошуваних земель,
  межі розташування осушених земель,
  межі забруднених земель,
  межі інших земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму,
  територіальне розповсюдження природних лікувальних ресурсів,
  території, на яких передбачені заходи щодо організації раціонального використання та охорони земель (рекультивація порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів);
  є) "Водні ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про гідрологі- чне районування території та водні об'єкти [9, 20, 27-31]:
  гідрогеологічні умови, що характеризують санітарно-гігієнічні, смакові, хімічні та мінералогічні властивості підземних вод (кількість, розташування та захищеність водоносних горизонтів, фільтраційні особливості водовміщуючих порід, глибина та напір підземних вод, модуль експлуатаційних запасів підземних вод з 1 км території, показники якості води (концентрація забруднюючих речовин);
  гідрологічні умови, що відображають гідрографічні та режимні особливості поверхневих вод (густина річкової мережі; довжина, ширина та ухили русел; швидкість течії, глибина та рівневий режим річок; площа дзеркала та глибина водойм; середньорічні витрати води; середні об'єми річного стоку; середній багаторічний модуль стоку; об'єм можливого одноразового водовідбору;
  ширина зони впливу джерела води (водойми, водотоку); сезонний розподіл температури води; льодовий режим річок; хімічний склад, мінералізація, жорсткість, санітарний стан поверхневих вод (концентрація забруднюючих речовин), прибережно-захисні смуги, водоохоронні зони);
  заходи із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  заходи з раціонального використання водних ресурсів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  е) "Лісові ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про наявний лісовий фонд [20, 32, 33]:
  площа інших лісовкритих територій, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;
  породний склад лісу;
  санітарний стан лісу;
  радіаційний стан лісу;
  залісненість території;
  лісотипологічна характеристика лісових угідь;
  заходи із збереження, відновлення та оздоровлення лісів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  ж) "Тваринний світ", що містить згідно з [20] графічні та атрибутивні дані про видовий склад, кількість та географічне поширення кожного виду (груп видів) тварин, їх сучасне господарське використання;
  з) "Мінерально-сировинні ресурси", що містить згідно з [34-38] графічні(місця залягання) та атрибутивні дані про види, потужність запасів, площі розповсюдження, глибину залягання корисних копалин, обсяги видобутку, підготовки, переробки та характер використання родовищ;
  і) "Економіка", що містить графічні (розташування промислових зон) та атрибутивні дані про галузеву структуру економіки, характеристику виробничого комплексу та науково-технічного потенціалу згідно з [12, 13].
  Характеристика виробничого комплексу включає дані в розрізі галузей економіки проипотужність,валовий внутрішній продукт, обсяги виробництва продукції, середньооблікову кількістьзайнятих,вартість та рівень зношеності основних виробничих фондів, обсяги зовнішніх і внутрішніхінвестицій, струк- туру експорту та імпорту товарів по товарних групах, обсяг сплачених податків до бюджету, відомості з прогнозів та програм економічного і соціального розвитку, розвитку окремих галузей економіки Автономної Республіки Крим, області.
  Науково-технічний потенціал характеризується даними про заклади науки і освіти:
  кількість науково-дослідних, дослідно-експериментальних, проектних організацій;
  обсяг робіт, виконаних науково-дослідними, дослідно-експериментальними, проектними організаціями;
  кількість наукових та науково-технічних працівників, у тому числі докторів наук, кандидатів наук;
  кількість вищих навчальних закладів, у тому числі III-IV рівнів акредитаії,
  кількість середніх спеціальних навчальних закладів;
  кількість студентів та науково-педагогічних працівників;
  забезпеченість вищих та загальноосвітніх навчальних закладів засобами обчислювальної техніки.
  Дані про інвестиції в Автономну Республіку Крим, область містять інформацію про їх річні обсяги:
  в основний капітал, у тому числі за об'єктами виробничого та невиробничого призначення;
  в основний капітал за об'єктами виробничого призначення, спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, будівництво нових підприємств;
  в основний капітал за галузями економіки;
  в основний капітал за галузями промисловості;
  прямих іноземних інвестицій,
  а також про наявні інвестиційні наміри (подані заявки на будівництво виробничих, соціальних, інфраструктурних об'єктів тощо: тип об'єкта, бажане місце розташування, площа території, клас шкідливості, кількість робочих місць);
  к) "Населення", що містить згідно з [12, 13] атрибутивні дані про демографію, ринок праці та рівень життя в Автономній Республіці Крим, області.
  Демографічні показники включають: кількість населення, у тому числі чо ловіків та жінок; рівень урбанізації (відсоток міського населення); щільність населення; вікову структуру населення (кількість людей дошкільного та шкільного віку, економічно активних, пенсійного віку); сімейний склад населення; середній розмір сім'ї; темпи зростання чисельності сімей; освітній рівень населення (кількість людей з вищою, середньою спеціальною, загальною середньою освітою); загальний, у тому числі природний та механічний рух населення, сальдо міграції; демографічний прогноз.
  Ринок праці характеризується: структурою зайнятості населення (кількістю та розподілом за основними галузями економіки); кількістю безробітних; навантаженням (кількістю осіб) на вільне робоче місце.
  Показниками рівня життя є: середньомісячна заробітна плата працівників; середньомісячний дохід населення; середньорічний час денної поїздки на роботу; обсяг роздрібного товарообігу на душу населення; середня місячна плата за житло та комунальні послуги; річна кількість громадян, які лікувалися в оздоровчих закладах; річна кількість громадян, які відпочивали у рекреаційних закладах; рівень захворюваності населення; тривалість життя; кількість людей, що перебувають на квартирному обліку; кількість людей, що подали заяви на отри- мання земельних ділянок під садибне житлове будівництво;
  л) "Соціальна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12,13] атрибутивні дані про існуючий житловий фонд та заклади обслуговування населення в цілому по Автономній Республіці Крим, області, а також відомості з прогнозу та програми економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
  Існуючий житловий фонд характеризується загальною площею та кількістю будинків (квартир) (всього, з розподілом за типами та формами власності), в тому числі введених в експлуатацію за минулий рік, зокрема, за програмами молодіжного житлового будівництва; кількістю житлових приміщень, переведе- них за минулий рік до категорії нежитлових з метою іншого використання; середньою вартістю житла на первинному та вторинному ринках; рівнем забезпеченості централізованими системами водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання; житловою забезпеченістю, у тому числі міського та сільського населення; обсягом житлового фонду, зруйнованого стихійним або іншим лихом.
  Показниками існуючого стану розвитку соціальної інфраструктури є:
  кількість, місткість та щільність розташування оздоровчих, рекреаційних та туристичних закладів,
  забезпеченість населення закладами охорони здоров'я, спортивними та фізкультурно-оздоровчими закладами, закладами культури та мистецтва, навчально-виховними установами, підприємствами торгівлі, підприємствами громадського харчування, підприємствами побутового обслуговування,
  м) "Інженерна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 39-42]
  атрибутивні дані по Автономній Республіці Крим, області:
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання, каналізації, газопостачання,
  щільність магістральної інженерної інфраструктури (трубопроводів, ліній електропередачі),
  об'єм споживання води за видами,
  відведено (скинуто) стічних вод (всього, у тому числі виробничих, господарсько-побутових),
  виробництво та споживання електроенергії за видами споживачів,
  виробництво та споживання теплової енергії за видами споживачів,
  споживання газу за видами споживачів,
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання, каналізації, газопостачання,
  кількість об'єктів оборотних систем водопостачання,
  відведено (скинуто) стічних вод (всього, у тому числі виробничих, господарсько-побутових),
  загальна потужність станцій очищення стічних вод,
  загальна потреба у паливно-енергетичних ресурсах,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у сільському господарстві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах у комунальному господарстві,
  потреба у паливно-енергетичних ресурсах в інших галузях,
  енергоємність промислової продукції,
  енергоємність сільськогосподарської продукції,
  споживання енергії населенням,
  заходи з розвитку інженерної інфраструктури, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  н) "Транспортна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 43-45]:
  атрибутивні дані про існуючу дорожню мережу та зовнішній транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний та водний):
  протяжність шляхів сполучення (всього по кожному виду транспорту, у тому числі національної мережі міжнародних транспортних коридорів, магістральних транспортних комунікацій, регіональних транспортних комунікацій, транспортних обходів міст з населенням понад 500 тис. чоловік),
  протяжність магістрального трубопровідного транспорту,
  щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям,
  щільність залізничних доріг,
  річні обсяги і напрями пасажиропотоків за видами зовнішнього транспорту,
  річні обсяги і напрями вантажопотоків (за видами транспорту),
  кількість легкових автомобілів,
  середньорічний час денної поїздки на роботу за групами міст,
  заходи з розвитку транспортної інфраструктури, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації, щодо реконструкції автодоріг, будівництва транспортних коридорів, обходів населених пунктів, під'їздів до населених пунктів, транспортних розв'язок і шляхопроводів, комплексів;
  графічні дані - схема доріг на території Автономної Республіки Крим, області із розташуванням споруд дорожньо-транспортної інфраструктури;
  о) "Стан довкілля", в якому містяться графічні (межі об'єктів та зон, що ними створюються) та атрибутивні дані, що згідно з [5, 27,46-50] та ДБН 360 ха- рактеризують екологічний стан водного та повітряного басейнів, а також грунтів:
  річні об'єми зворотних вод (забруднених, без очищення, нормативно очищених);
  річний об'єм зворотної та послідовно (повторно) використаної води;
  рівень зношеності станцій очищення стічних вод;
  фонове забруднення території;
  потенціал самоочищення природного середовища на території;
  кількість стаціонарних джерел забруднення повітря шкідливими речовинами та санітарно-захисні зони;
  обладнання стаціонарних джерел забруднення повітря очисними спорудами;
  річний об'єм викидів шкідливих речовин у повітря та воду;
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах транспорту,
  кількість джерел зовнішнього шуму, їх шумові характеристики та саніта-рно-захисні зони;
  кількість джерел іонізуючого випромінювання, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел вібрації, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел ультразвукових хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електромагнітних хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електронних полів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел шкідливих запахів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  річний об'єм твердих побутових відходів;
  кількість та площа діючих полігонів (звалищ), санітарно-захисні зони;
  кількість та площа закритих полігонів (звалищ), що підлягають рекультивації, санітарно-захисні зони;
  кількість сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, санітарно-захисні зони;
  кількість та площа скотомогильників, санітарно-захисні зони;
  площа та зони радіаційного забруднення території;
  кількісні лабораторні санітарно-хімічні, санітарно-біологічні, санітарно-гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні та комплексні гігієнічні показники стану грунту;
  перелік об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
  прогнози змін в екологічній ситуації в динаміці природних і антропогенних явищ, інженерно-геологічних умов забудови, рекультивації земель;
  заходи з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  п) "Природно-заповідний фонд", в якому містяться згідно з [6, 51] графічні та атрибутивні дані про характеристики існуючих та намічених до створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду:
  походження;
  категорія;
  значення,
  назва,
  площа (з графічним відображенням меж територій та об'єктів, їх функціональних зон),
  режим використання,
  охоронні зони (розмір, режим використання, графічне відображення меж),
  елементи національної екологічної мережі (з графічним відображенням меж цих елементів та їх охоронних зон),
  заходи з формування національної екологічної мережі, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  р) "Історико-культурна спадщина", в якому згідно з [4, 52, 53] та ДБН Б.2.2- 2 містяться дані про об'єкти культурної спадщини:
  атрибутивні (вид об'єкта, площа),
  графічні (місце розташування об'єкта, зони охорони (охоронні, регулювання забудови, охоронюваного ландшафту, охорони археологічного культурного шару), межі історичних ареалів);
  с) "Природна та техногенна безпека", в якому містяться графічні та атрибутивні дані згідно з [54-57] та ДБН Б.1.1-5:
  кількість та перелік об'єктів підвищеної небезпеки;
  кількість та перелік потенційно небезпечних об'єктів та територій, у тому числі таких, що підлягають виведенню з експлуатації;
  кількість надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів (всього, у тому числі природних, техногенних та матеріальних збитків від них);
  площа територій антропогенного забруднення, на яких рівень забруднення та концентрація небезпечних речовин у фунтах перевищує гранично-допустимі нормативи;
  площа поширення екзогенних геологічних процесів (всього, у тому числі зсувів, карсту, селів, сейсміки, лавин, підтоплення);
  площа поширення паводка;
  площа зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб;
  площа зони можливого радіоактивного забруднення від АЕС;
  площа зони хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів;
  заходи із захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації, зокрема дані про:
  бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;
  склади відбудовного періоду;
  магістралі сталого функціонування, збору та розподілення евакуаційних потоків (зокрема, збірні евакопункти та вихідні пункти руху пішки);
  формування територій розміщення населення; розміщення зон відпочинку;
  чисельність населення, що евакуюється і розселяється у заміській зоні;
  транспортний зв'язок із зонами відпочинку та потенційними територіями
  розміщення місць захисту;
  джерела водозабезпечення;
  стале електропостачання міст та об'єктів;
  розміщення нових об'єктів енергопостачання;
  прокладання мереж магістральних трубопроводів (нафто-,газопроводів);
  т) "Територіальний розвиток системи розселення", в якому містяться атрибутивні дані згідно з [12, 13]:
  площа та чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл, міських, селищних, сільських рад),
  кількість населених пунктів, у тому числі монофункціональних,
  кількість міст, селищ, сіл та їх угруповання за чисельністю населення,
  динаміка (у відсотках) зростання чисельності населення обласного центру (адміністративного центру Автономної Республіки Крим).
5.8  База даних про територію Автономної Республіки Крим, області, що містить рішення схеми планування території цієї адміністративно-територіальної одиниці, включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН Б.1.1-13:
  а) атрибутивні дані - основні показники схеми планування території:
  загальна площа території,
  площа території населених пунктів ,
  площа території сільськогосподарського використання за межами населених пунктів,
  площа лісовкритих територій за межами населених пунктів,
  площа інших територій,
  площа територій та об'єктів природно-заповідного фонду,
  чисельність населення,
  чисельність міського населення,
  чисельність сільського населення,
  кількість зайнятих у первинному секторі господарського комплексу (сільське господарство, мисливство та лісове господарство; рибальство, рибництво; добувна промисловість),
  кількість зайнятих у вторинному секторі господарського комплексу (переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; будівництво; транспорт і зв'язок),
  кількість зайнятих у третинному секторі господарського комплексу (торгівля та ремонт; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном; державне управління; освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту),
  загальна кількість населених пунктів,
  кількість міст,
  кількість селищ,
  кількість сіл,
  щільність населення,
  сумарна одноразова місткість установ лікування, відпочинку та туризму,
  сумарна одноразова місткість установ лікування, відпочинку та туризму цілорічної дії,
  загальна довжина залізничної мережі,
  довжина автомобільних доріг,
  довжина автомобільних доріг із твердим покриттям,
  довжина автомобільних доріг міжнародних,
  довжина автомобільних доріг національних,
  довжина автомобільних доріг регіональних,
  довжина автомобільних доріг територіальних,
  щільність транспортної мережі залізничної,
  щільність транспортної мережі автомобільної,
  сумарне електричне навантаження,
  об'єми виробництва електроенергії,
  об'єми споживання електроенергії,
  загальна довжина ЛЕП,
  довжина ЛЕП напругою 330 кВ,
  довжина ЛЕП напругою 500 і вище кВ,
  об'єми споживання тепла,
  об'єми споживання природного газу,
  загальний об'єм водоспоживання,
  загальний об'єм водовідведення,
  б) графічні дані - креслення в М 1:50 000 - 1:100 000, на яких зображаються:
  перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання,
  міста, селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення,
  приміські зони міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб,
  території промислових підприємств, які розташовані або пропонуються до розміщення за межами населених пунктів,
  існуючі та перспективнікурортні,зони масового відпочинку,
  території та об'єкти природно-заповідного фонду ( природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші за умови наявності інформайії щодо географічної прив'язки) й інші природоохоронні території,
  охоронні зони,
  зони особливого режиму,
  нерухомі об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного призначення, межі зон охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів населенних пунктів,
  землі Держлісфонду,
  зони меліорації і зрошення,
  напрямки існуючих та проектних трас міжнародних транспортних коридорів, доріг національного та регіонального значення, магістральних інженерних комунікацій,
  існуючі та проектні пункти пропуску через державний кордон,
  елементи гідрографічної мережі, включаючи штучні об'єкти,
  території портів, аеропортів, аеродромів, а також інших значних транспортних та інженерних споруд,
  межі адміністративних одиниць,
  споруди захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів.
5.9  Об'єктами містобудівного кадастру на районному рівні є [3, 10]:
  а) територія адміністративно-територіальної одиниці (району, населеного пункту та району в місті (крім міст Києва і Севастополя та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення);
  б) структурно-планувальний елемент території (житловий район, мікрорайон, квартал, територіальна зона);
  в) земельна ділянка;
  г) будівля, споруда;
  д) мережі інженерно-транспортної інфраструктури.
5.10  Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру районного рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення схеми планування території району, містобудівної документації місцевого рівня щодо кожного з об'єктів, зазначених в 5.9.
5.11  База даних про територію району, що містить характеристику існуючого стану згідно з [15] та ДБН Б.1.1-13, включає такі розділи:
  а) "Топографічна основа" (топографічна карта району в М 1:10 000) з відображенням об'єктів, передбачених [18];
  б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані - код і назва району згідно з [19].
  в) "Природно-кліматичні умови", що включає згідно з [20] атрибутивні дані про температурний режим (природна зона, середньорічні показники, абсолютний мінімум і максимум), річну кількість опадів, вологість повітря, глибину промерзання грунту, висоту снігового покрову, панівні напрями повітря;
  г) "Інженерно-геологічні умови", в якому згідно з [20, 21] містяться графічні та атрибутивні дані про висотні відмітки, схил, глибину та густину розчленованості рельєфу, геологічну будову території, нормативний тиск на грунти, осідальність грунтів, рівень залягання ґрунтових вод, заболоченість, вірогідність затоплення, зсуви, карсти, яружну ерозію, заторфованість, наявність гірських ви робок та їх наслідки, наявність та характер порушення території, наявність та потужність селей, сейсмічність, будівельно-кліматичний район, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних умов;
  д) "Земельні ресурси", що вміщує згідно з [22-26]:
  атрибутивні дані щодо:
  кількості земель (загальна площа в межах району, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),
  кількості наданих за рік земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та гаражного будівництва, індивідуального дачного будівництва, садівництва,
  кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, на території яких розроблено проекти встановлення цих зон тощо),
  обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями, зокрема, бонітування (агровиробничі групи) ґрунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зо- крема, радіонуклідне, площа деградованих та малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа водно-болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види та запаси природних лікувальних ресурсів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),
  середньої вартості землі,
  містобудівної освоєності території (відсоток забудованих земель);
  щільності забудови виробничих територій та їх структури,
  площі та цільового призначення земель, вивільнених під час скорочення виробничих територій, у тому числі земель сільськогосподарського призначення,
  заходи з використання та охорони земель, заплановані у відповідних відомчих програмах,
  графічну інформацію (кадастрову карту (план)) у масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:
  межі району та його складових (населених пунктів, сільських, селищних, міських рад),
  межі земель кожної категорії, контури угідь,
  природно-сільськогосподарське районування,
  ґрунтове районування,
  межі розташування особливо цінних грунтів, межі розташування деградованих земель,
  межі розташування меліорованих земель,
  межі розташування зрошуваних земель, межі розташування осушених земель,
  межі забруднених земель,
  межі інших земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму,
  територіальне розповсюдження природних лікувальних ресурсів,
  території, на яких передбачені заходи щодо організації раціонального ви-
  користання та охорони земель (рекультивація порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів);
  є) "Водні ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про гідрологі- чне районування території та водні об'єкти згідно з [9, 20, 27-31]:
  гідрогеологічні умови, що характеризують санітарно-гігієнічні, смакові, хімічні та мінералогічні властивості підземних вод (кількість, розташування та захищеність водоносних горизонтів, фільтраційні особливості водовміщуючих порід, глибина та напір підземних вод, модуль експлуатаційних запасів підземних вод, показники якості води (концентрація забруднюючих речовин));
  гідрологічні умови, що відображають гідрографічні та режимні особливості поверхневих вод (густина річкової мережі; довжина, ширина та ухили ру- сел; швидкість течії, глибина та рівневий режим річок; площа дзеркала та глибина водойм; середньорічні витрати води; середні об'єми річного стоку; середній багаторічний модуль стоку; об'єм можливого одноразового водовідбору; ширина зони впливу джерела води (водойми, водотоку); сезонний розподіл температури води; льодовий режим річок; хімічний склад, мінералізація, жорсткість, санітарний стан поверхневих вод (концентрація забруднюючих речовин), прибережно-захисні смуги, водоохоронні зони);
  заходи із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  заходи з раціонального використання водних ресурсів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  е) "Лісові ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про наявний лісовий фонд згідно з [20, 32, 33]:
  площа території лісів за категоріями та формами власності (з графічним відображенням меж);
  площа інших лісовкритих територій, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;
  породний склад лісу;
  санітарний стан лісу;
  радіаційний стан лісу;
  залісненість території;
  лісотипологічна характеристика лісових угідь;
  заходи із збереження, відновлення та оздоровлення лісів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  ж) "Тваринний світ", що містить згідно з [20] графічні та атрибутивні дані про видовий склад, кількість та географічне поширення кожного виду (груп ви- дів) тварин, їх сучасне господарське використання;
  з) "Мінерально-сировинні ресурси", що містить графічні (місця залягання) та атрибутивні дані про види, потужність запасів, площі розповсюдження, глибину залягання корисних копалин, обсяги видобутку, підготовки, переробки та характер використання родовищ [34-38];
  і) "Економіка", що містить графічні (розташування об'єктів, межі санітарно-захисних зон) та атрибутивні дані про галузеву структуру економіки, характеристику виробничого комплексу та науково-технічного потенціалу [12, 13].
  Характеристика виробничого комплексу включає дані (в розрізі галузей економіки та окремих виробничих підприємств, розташованих за межами населених пунктів) про потужність, валовий внутрішній продукт, обсяги виробництва продукції, середньооблікову кількість зайнятих, вартість та рівень зношеності основних виробничих фондів, обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, структуру експорту та імпорту товарів за товарними групами, обсяг сплачених податків до бюджету, відомості з прогнозів та програм економічного і соціального розвитку, розвитку окремих галузей економіки району.
  Дані по кожному виробничому підприємству, розташованому за межами населених пунктів, включають: реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адресу), площу земельної ділянки, кількість ресурсів, що споживаються (вода, газ, тепло, електроенергія), клас шкідливості, розмір санітарно-захисної зони, встановленої проектом (за наявності), існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах, кількість робочих місць, кількість працюючих, назву продукції, кількість та валову вартість продукції, перспективні плани розвитку.
  Науково-технічний потенціал характеризується даними про заклади науки і освіти:
  кількість науково-дослідних, дослідно-експериментальних, проектних організацій;
  обсяг робіт, виконаних науково-дослідними, дослідно-експериментальними, проектними організаціями;
  кількість наукових та науково-технічних працівників, у тому числі докторів наук, кандидатів наук;
  кількість вищих навчальних закладів, у тому числі III-IV рівня акредитації,
  кількість середніх спеціальних навчальних закладів;
  кількість студентів та науково-педагогічних працівників;
  забезпеченість вищих та загальноосвітніх навчальних закладів засобами обчислювальної техніки.
  По кожному закладу науки і освіти, розташованому за межами населених пунктів, містяться дані про реєстраційний номер будівлі закладу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, найменування закладу, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адресу), площу земельної ділянки, кількість ресурсів, що споживаються (вода, газ, тепло, електроенергія), кількість працюючих, кількість людей, що навчаються (для навчальних закладів), перспективні плани розвитку.
  Дані про інвестиції в район містять інформацію про їх річні обсяги:
  в основний капітал, у тому числі за об'єктами виробничого та невиробничого призначення;
  в основний капітал за об'єктами виробничого призначення, спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, будівництво нових підприємств;
  в основний капітал за галузями економіки;
  в основний капітал за галузями промисловості;
  прямих іноземних інвестицій,
  а також про наявні інвестиційні наміри (подані заявки на будівництво житла, виробничих, соціальних, інфраструктурних об'єктів тощо: тип об'єкта, бажане місце розташування, площа території, клас шкідливості, кількість робочих місць);
  к) "Населення", що містить згідно з [12, 13] атрибутивні дані про демографію, ринок праці та рівень життя в районі в цілому.
  Демографічні показники включають: кількість населення, у тому числі чоловіків та жінок; рівень урбанізації (відсоток міського населення); щільність населення; вікову структуру населення (кількість людей дошкільного та шкільного віку, економічно активних, пенсійного віку); сімейний склад населення; середній розмір сім'ї; темпи зростання чисельності сімей; освітній рівень населення (кількість людей з вищою, середньою спеціальною, загальною середньою освітою); загальний, у тому числі природний та механічний рух населення, сальдо міграції; демографічний прогноз.
  Ринок праці характеризується: структурою зайнятості населення (кількістю та розподілом за основними галузями економіки); кількістю безробітних; навантаженням (кількістю осіб) на вільне робоче місце.
  Показниками рівня життя є: середньомісячна заробітна плата працівників; середньомісячний дохід населення; середньорічний час денної поїздки на роботу; обсяг роздрібного товарообігу на душу населення; середня місячна плата за житло та комунальні послуги; річна кількість громадян, які лікувалися в оздоровчих закладах; річна кількість громадян, які відпочивали у рекреаційних закладах; рівень захворюваності населення; тривалість життя; кількість людей, що перебувають на квартирному обліку; кількість людей, що подали заяви на отримання земельних ділянок під садибне житлове будівництво;
  л) "Соціальна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13] графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий житловий фонд та заклади обслуговування населення (в цілому по району, по групах та по кожному об'єкту, розташованому за межами населених пунктів), а також відомості з прогнозу та програми економічного і соціального розвитку.
  Існуючий житловий фонд по району в цілому характеризується загальною площею та кількістю будинків (квартир) (всього, з розподілом за типами), в тому числі введених в експлуатацію за минулий рік, зокрема, за програмами молодіжного житлового будівництва; кількістю житлових приміщень, переведених за ми- нулий рік до категорії нежитлових з метою іншого використання; середньою вартістю житла на первинному та вторинному ринках; рівнем забезпеченості централізованими системами водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання; житловою забезпеченістю, у тому числі міського та сільського населення; обсягом житлового фонду, зруйнованого стихійним або іншим лихом.
  Кожний заклад обслуговування, розташований за межами населених пунктів, характеризується показниками: реєстраційний номер будівлі закладу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, код згідно з ЄДРПОУ, адреса, тип, потужність (місткість);
  м) "Інженерна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 39-42] графічні (розташування) та атрибутивні дані по району в цілому про кожний з видів інженерної інфраструктури:
  систему водопостачання:
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами водопостачання,
  протяжність мереж водопроводу,
  кількість існуючих артезіанських свердловин, в тому числі таких, що експлуатуються, резервних, що підлягають ліквідації,
  кількість станцій водопідготовлення,
  кількість водонапірних башт,
  кількість пожежних резервуарів,
  загальна ємність пожежних резервуарів, кількість технічних свердловин,
  кількість пожежних насосних станцій,
  кількість водозабірних колодязів для протипожежних потреб з поверхневих джерел,
  кількість поливальних насосних станцій,
  об'єми споживання води за видами (питної, технічної, на протипожежні потреби, для поливу),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему водовідведення:
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами каналізації,
  наявність централізованого каналізування господарсько-побутових стічних вод,
  загальна кількість господарсько-побутових стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі,
  загальна кількість скинутих господарсько-побутових стічних вод,
  кількість насосних станцій господарсько-побутової каналізації,
  кількість локальних очисних споруд господарсько-побутової каналізації,
  загальна потужність станцій очищення стічних вод,
  кількість вигрібних ям господарсько-побутової каналізації,
  наявність централізованих мереж зливової каналізації,
  кількість станцій очищення стічних вод зливової каналізації,
  протяжність напірних мереж зливової каналізації очищеної та умовно чистої води,
  наявність системи виробничого каналізування, протяжність мереж виробничого каналізування,
  загальна кількість виробничих стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі виробничого каналізування,
  загальна кількість скинутих виробничих стічних вод,
  кількість об'єктів оборотних систем водопостачання,
  об'єм оборотного водопостачання,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему теплопостачання:
  наявність централізованого теплопостачання,
  протяжність мереж централізованого теплопостачання,
  кількість ТЕЦ,
  кількість котелень (загальна, в тому числі кількість місцевих та групових котелень децентралізованого теплопостачання),
  сумарна потужність котелень,
  сумарна теплова потужність систем автономного теплопостачання,
  сумарне споживання палива системами автономного теплопостачання, річні об'єми виробництва теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему газопостачання:
  кількість міст, селищ, сіл, що забезпечені централізованими системами газопостачання, джерела газопостачання,
  ступінчастість системи газопостачання,
  кількість газорозподільних станцій,
  протяжність газопроводів високого тиску першої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску першої категорії,
  протяжність газопроводів високого тиску другої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску другої категорії,
  кількість відокремлених газорозподільних пунктів та шафових газорозподільних пунктів,
  протяжність газопроводів середнього тиску,
  переважний діаметр газопроводів середнього тиску,
  протяжність газопроводів низького тиску,
  переважний діаметр газопроводів низького тиску,
  кількість комбінованих будинкових регуляторів тиску,
  річні обсяги споживання газу за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему електропостачання:
  джерела електропостачання,
  кількість та загальна потужність закритих трансформаторних підстанцій,
  кількість та загальна потужність комплектних трансформаторних підстанцій,
  протяжність повітряних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність повітряних ліній електропередачі високої напруги (всього, в тому числі з розподілом за напругою: 750 кВ, 500 кВ, 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ, 110кВ),
  протяжність повітряних ліній зовнішнього освітлення,
  протяжність кабельних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність кабельних ліній електропередачі високої напруги,
  протяжність кабельних ліній зовнішнього освітлення,
  річні об'єми виробництва електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  щільність магістральних ліній електропередачі,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему трубопровідного транспорту:
  протяжність магістрального трубопровідного транспорту (за видами), щільність магістральних трубопроводів,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему зв'язку:
  протяжність повітряних ліній зв'язку, протяжність кабельних ліній зв'язку,
  кількість телефонних апаратів, що обслуговуються,
  ємність АТС,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему радіомовлення:
  протяжність ліній радіомовлення, кількість радіоточок,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему телебачення:
  протяжність кабельних ліній телебачення,
  кількість телевізійних приймачів,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  н) "Транспортна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 43-45]:
  атрибутивні дані про існуючу дорожню мережу та зовнішній транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний та водний):
  протяжність шляхів сполучення (всього за кожним видом транспорту, у тому числі національної мережі міжнародних транспортних коридорів, магістральних транспортних комунікацій, регіональних транспортних комунікацій, транспортних обходів міст з населенням понад 500 тис. чол.),
  перелік населених пунктів, які не мають під'їзних автомобільних доріг з твердим покриттям,
  перелік населених пунктів, які мають зупинки міжміського автобусного сполучення,
  перелік населених пунктів, які мають аеропорти,
  перелік населених пунктів, які мають морські (річні) порти,
  щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям;
  щільність залізничних доріг;
  річні обсяги і напрями пасажиропотоків за видами зовнішнього транспорту,
  річні обсяги і напрями вантажопотоків (за видами транспорту),
  кількість автомобілів за складом парку (легкових, вантажних, автобусів),
  перелік залізничних станцій та зупиночних платформ,
  середньорічний час денної поїздки на роботу за групами міст,
  заходи з розвитку транспортної інфраструктури, заплановані у відповіднихвідомчих програмах та містобудівній документації, щодо реконструкції автодоріг, будівництва транспортних коридорів, обходів населених пунктів, під'їздів до населених пунктів, транспортних розв'язок і шляхопроводів, комплексів автосервісу на території району;
  графічні дані:
  схема доріг на території району,
  схема організації руху транспорту по території району,
  розташування споруд дорожньо-транспортної інфраструктури;
  о) "Стан довкілля", в якому містяться графічні (межі об'єктів та зон, що ними створюються) та атрибутивні дані, що згідно з [5, 27, 46-50] та ДБН 360 характеризують екологічний стан водного та повітряного басейнів, а також гру- нтів:
  річні об'єми зворотних вод (забруднених, без очищення, нормативно очищених);
  річний об'єм зворотної та послідовно (повторно) використаної води;
  рівень зношеності станцій очищення стічних вод;
  фонове забруднення території;
  потенціал самоочищення природного середовища на території;
  кількість стаціонарних джерел забруднення повітря шкідливими речовинами та санітарно-захисні зони;
  обладнання стаціонарних джерел забруднення повітря очисними спорудами;
  річний об'єм викидів шкідливих речовин у повітря та воду;
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах транспорту,
  кількість джерел зовнішнього шуму, їх шумові характеристики та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел іонізуючого випромінювання, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел вібрації, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел ультразвукових хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електромагнітних хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електронних полів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел шкідливих запахів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  річний об'єм твердих побутових відходів;
  кількість та площа діючих полігонів (звалищ), санітарно-захисні зони;
  кількість та площа закритих полігонів (звалищ), що підлягають рекультивації, санітарно-захисні зони;
  кількість сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, санітарно-захисні зони;
  кількість та площа скотомогильників, санітарно-захисні зони;
  площа та зони радіаційного забруднення території;
  кількісні лабораторні санітарно-хімічні, санітарно-біологічні, санітарно- гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні та комплексні гігієнічні показники стану грунту;
  перелік об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
  прогнози змін в екологічній ситуації в динаміці природних і антропогенних явищ, інженерно-геологічних умов забудови, рекультивації земель;
  заходи з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  п) "Природно-заповідний фонд", в якому містяться згідно з [6, 51] графічні та атрибутивні дані про характеристики існуючих та намічених до створення те- риторій та об'єктів природно-заповідного фонду:
  походження;
  категорія;
  значення,
  назва,
  площа (з графічним відображенням меж територій та об'єктів, їх функціональних зон),
  режим використання,
  охоронні зони (розмір, режим використання, графічне відображення меж),
  елементи національної екологічної мережі (з графічним відображенням меж цих елементів та їх охоронних зон),
  заходи з формування національної екологічної мережі, заплановані у відовідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  р) "Історико-культурна спадщина", в якому згідно з [4, 52, 53] та ДБН Б.2.2- 2 містяться дані про об'єкти культурної спадщини:
  атрибутивні (вид об'єкта, площа),
  графічні (місце розташування об'єкта, зони охорони (охоронні, регулю- вання забудови, охоронюваного ландшафту, охорони археологічного культурного шару), межі історичних ареалів);
  с) "Природна та техногенна безпека", в якому згідно з [54-57] та ДБН Б.1.1- 5 містяться графічні та атрибутивні дані:
  кількість та перелік об'єктів підвищеної небезпеки;
  кількість та перелік потенційно небезпечних об'єктів та територій, у тому числі таких, що підлягають виведенню з експлуатації;
  кількість надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня (всього, у тому числі природних, техногенних та матеріальних збитків від них);
  площа територій антропогенного забруднення, на яких рівень забруднення та концентрація небезпечних речовин у ґрунтах перевищує гранично-допустимі нормативи;
  площа поширення екзогенних геологічних процесів (всього, у тому числі зсувів, карсту, селів, сейсміки, лавин, підтоплення);
  площа поширення паводка;
  площа зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб;
  площа зони можливого радіоактивного забруднення від АЕС;
  площа зони хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів;
  програми та плани захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, зокрема дані про:
  бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;
  склади відбудовного періоду;
  магістралі сталого функціонування, збору та розподілення евакуаційних потоків (зокрема, збірні евакопункти та вихідні пункти руху пішки);
  формування територій розміщення населення; розміщення зон відпочинку;
  чисельність населення, що евакуюється і розселяється у заміській зоні;
  транспортний зв'язок із зонами відпочинку та потенційними територіями розміщення місць захисту;
  джерела водозабезпечення;
  стале електропостачання міст та об'єктів;
  розміщення нових об'єктів енергопостачання;
  прокладання мереж магістральних трубопроводів (нафто-, газопроводів);
  т) "Територіальний розвиток системи розселення", в якому містяться атрибутивні дані [12, 13]:
  площа та чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць (міст,селищ, сіл, міських, селищних, сільських рад),
  кількість населених пунктів, у тому числі монофункціональних,
  кількість міст, селищ, сіл та їх угруповання за чисельністю населення,
  динаміка (у відсотках) зростання чисельності населення районного ценру.
5.12  База даних про територію району, що містить рішення схеми планування території району, включає такий набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН Б.1.1-13:
  а) атрибутивні дані - основні показники схеми планування району:
  площа території району (всього, у тому числі землі сільськогосподарського призначення, ліси та інші лісовкриті площі, забудовані землі, відкриті землі, внутрішні води, землі природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення),
  кількість населених пунктів (всього, у тому числі міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів),
  чисельність населення району (всього, у тому числі міське, сільське),
  об'єм житлового фонду,
  місткість закладів обслуговування (шкільних навчальних закладів, лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, пожежних депо, клубів, центрів дозвілля),
  щільність населення,
  загальна довжина залізничної мережі,
  довжина автомобільних доріг (всього, у тому числі з твердим покриттям, міжнародних, національних, регіональних, територіальних, обласних, районних),
  щільність транспортної мережі (залізничної, автомобільної),
  об'єм споживання електроенергії,
  об'єм споживання тепла,
  об'єм споживання природного газу,
  загальний об'єм водоспоживання,
  загальний об'єм водовідведення;
  б) графічні дані - креслення в М 1:10 000 - 1:50 000, на якому зображаються:
  розподіл території за видами та режимами переважного використання (результати функціонального зонування території);
  межі та центри місцевих систем розселення, розміщення об'єктів міжселенного обслуговування населення;
  визначені на підставі затвердженої містобудівної документації території для перспективних містобудівних потреб (у тому числі спільних потреб декількох територіальних громад);
  планувальні обмеження:
  території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оздоровчого призначення, ліси, лісопарки, території дачних та садівницьких товариств, інші природні території, важливі для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,
  охоронні, санітарно-захисні зони, округи та зони санітарної охорони навколо відповідних територій та об'єктів,
  землі історико-культурного призначення, нерухомі об'єкти культурної спадщини, межі зон охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів населених пунктів,
  зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у тому числі навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць),
  території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови,
  місця залягання розвіданих запасів корисних копалин;
  проектні траси комунікацій та розміщення споруд загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунального господарства, у тому числі спільного використання декількома територіальними громадами.
5.13  База даних про територію населеного пункту (крім міст Києва і Севастополя та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення), що містить характеристику існуючого стану, згідно з [15] та ДБН Б.1.1-15 включає такі розділи:
  а) "Топографічна основа" (топографічний план населеного пункту в М 1:2000) з відображенням об'єктів, передбачених [58];
  б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані-код і назва населеного пункту згідно з [19], адміністративний статус;
  в) "Природно-кліматичні умови", що включає згідно з [59] атрибутивні дані про температурний режим (природна зона, середньорічні показники, абсолютний мінімум і максимум), річну кількість опадів, вологість повітря, глибину промерзання грунту, висоту снігового покриву, панівні напрями повітря;
  г) "Інженерно-геологічні умови", в якому згідно з [21, 59] містяться графічні та атрибутивні дані про висотні відмітки, схил, глибину та густину розчленованості рельєфу, геологічну будову території, нормативний тиск на грунти, осідальність грунтів, рівень залягання ґрунтових вод, заболоченість, вірогідність затоплення, зсуви, карсти, яружну ерозію, заторфованість, наявність гірських виробок та їх наслідки, наявність та характер порушення території, наявність та потужність селей, сейсмічність, будівельно-кліматичний район, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних умов;
  д) "Земельні ресурси", який вміщує характеристику існуючого стану [22-26]:
  атрибутивні дані щодо:
  кількості земель (загальна площа в межах населеного пункту, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),
  кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів тощо);
  грошової оцінки земель, розміру річного земельного податку,
  обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями (зокрема, бонітування (агровиробничі групи) ґрунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зокрема, радіонуклідне, площа деградованих та малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа водно-болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види та запаси природних лікувальних ресур- сів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),
  заходи з використання та охорони земель, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  графічну інформацію (кадастрову карту (план)) в масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:
  межі населеного пункту та його складових (районів в місті - за наявності),
  межі земельних ділянок,
  межі земель кожної категорії, контури угідь,
  природно-сільськогосподарське районування,
  ґрунтове районування,
  межі розташування особливо цінних грунтів,
  межі розташування деградованих земель,
  межі розташування меліорованих земель,
  межі розташування зрошуваних земель,
  межі розташування осушених земель,
  межі забруднених земель,
  межі інших земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму,
  територіальне розповсюдження природних лікувальних ресурсів,
  території, на яких передбачені заходи щодо організації раціонального використання та охорони земель (рекультивація порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів),
  межі оціночних районів з грошовою оцінкою земель в них;
  є) "Водні ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про існуючі водні об'єкти згідно з [9, 27-31, 59]:
  гідрогеологічні умови, що характеризують санітарно-гігієнічні, смакові, хімічні та мінералогічні властивості підземних вод (кількість, розташування та захищеність водоносних горизонтів, фільтраційні особливості водовміщуючих порід, глибина та напір підземних вод, модуль експлуатаційних запасів підземних вод, показники якості води (концентрація забруднюючих речовин));
  гідрологічні умови, що відображують гідрографічні та режимні особливості поверхневих вод (густина річкової мережі; довжина, ширина та ухили русел; швидкість течії, глибина та рівневий режим річок; площа дзеркала та глибина водойм; середньорічні витрати води; середні об'єми річного стоку; середній багаторічний модуль стоку; об'єм можливого одноразового водовідбору; ширина зони впливу джерела води (водойми, водотоку); сезонний розподіл температури води; льодовий режим річок; хімічний склад, мінералізація, жорсткість, санітарний стан поверхневих вод (концентрація забруднюючих речовин), прибережно-захисні смуги, водоохоронні зони);
  заходи із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  заходи з раціонального використання водних ресурсів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  е) "Лісові ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про наявний лісовий фонд згідно з [32, 33, 59]:
  площа території лісів за категоріями та формами власності (з графічним відображенням меж);
  породний склад лісу;
  санітарний стан лісу;
  радіаційний стан лісу;
  залісненість території;
  лісотипологічна характеристика лісових угідь;
  заходи із збереження, відновлення та оздоровлення лісів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  ж) "Мінерально-сировинні ресурси", що містить згідно з [34-38] графічні (місця залягання) та атрибутивні дані про види, потужність запасів, площі розповсюдження, глибину залягання корисних копалин, обсяги видобутку, підгото- вки, переробки та характер використання родовищ;
  з) "Економіка", що містить графічні (розташування об'єктів, межі санітарно-захисних зон) та атрибутивні дані про існуючу галузеву структуру економіки, характеристику сучасного стану виробничого комплексу та науково-технічного потенціалу згідно з [12, 13].
  Характеристика сучасного стану виробничого комплексу (в розрізі галузей економіки та окремих виробничих підприємств) включає дані про потужність, валовий внутрішній продукт, обсяги виробництва продукції, чисельність зайнятих, рівень зношеності основних виробничих фондів, обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, структуру експорту та імпорту товарів за товарними групами, обсяг сплачених податків до бюджету, відомості з прогнозу та програми еконо- мічного і соціального розвитку, розвитку окремих галузей економіки населеного пункту.
  Дані по кожному виробничому підприємству включають: реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адресу), площу земельної ділянки, об'єм ресурсів, що споживаються (вода, газ, тепло, електроенергія), клас шкідливості, розмір санітарно-захисної зони, встановленої проектом (за наявності), існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах, кількість робочих місць, кількість працюючих, назву продукції, кількість та валову вартість продукції, показники перспективного плану розвитку.
  Сучасний стан закладів науки і освіти характеризується даними про:
  кількість науково-дослідних, дослідно-експериментальних, проектних організацій;
  обсяг робіт, виконаних науково-дослідними, дослідно-експериментальними, проектними організаціями;
  кількість наукових та науково-технічних працівників, у тому числі докторів наук, кандидатів наук;
  кількість вищих навчальних закладів, у тому числі III-IV рівнів акредитації,
  кількість середніх спеціальних навчальних закладів;
  кількість студентів та науково-педагогічних працівників;
  забезпеченість вищих та загальноосвітніх навчальних закладів засобами обчислювальної техніки.
  По кожному закладу науки і освіти містяться дані про реєстраційний номер будівлі закладу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, найменування закладу, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адресу), площу земельної ділянки, об'єм ресурсів, що споживаються (вода, газ, тепло, електроенергія), кількість працюючих, кількість людей, що навчаються (для навчальних закладів), показники перспективного плану розвитку.
  Дані про інвестиції містять інформацію про їх річні обсяги:
  в основний капітал, у тому числі за об'єктами виробничого та невиробничого призначення;
  в основний капітал за об'єктами виробничого призначення, спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, будівництво нових підприємств;
  в основний капітал за галузями економіки;
  в основний капітал за галузями промисловості;
  прямих іноземних інвестицій,
  а також про наявні інвестиційні наміри (подані заявки на будівництво житла, виробничих, соціальних, інфраструктурних об'єктів тощо: тип об'єкта, бажане місце розташування, площа території, клас шкідливості, кількість робочих місць);
  и) "Населення", що містить згідно з [12, 13] атрибутивні дані про демографію, ринок праці та рівень життя (сучасний стан).
  Демографічні показники включають: кількість населення, в тому числі чоловіків та жінок; вікову структуру населення (кількість людей дошкільного та шкільного віку, економічно активних, пенсійного віку); сімейний склад населення; середній розмір сім'ї; темпи зростання чисельності сімей; освітній рівень населення (кількість людей з вищою, середньою спеціальною, загальною середньою освітою); загальний, у тому числі природний та механічний рух населення, сальдо міграції; демографічний прогноз.
  Ринок праці характеризується: структурою зайнятості населення (кількістю та розподілом за основними галузями економіки); кількістю безробітних; навантаженням (кількістю осіб) на вільне робоче місце.
  Показниками рівня життя є: середньомісячна заробітна плата працівників;середньомісячний дохід населення; середньорічний час денної поїздки на роботу; обсяг роздрібного товарообігу на душу населення; середня місячна плата за житло та комунальні послуги; річна кількість громадян, які лікувалися в оздоровчих закладах; річна кількість громадян, які відпочивали у рекреаційних за- кладах; рівень захворюваності населення; тривалість життя; кількість людей, що перебувають на квартирному обліку; кількість людей, що подали заяви на отримання земельних ділянок під садибне житлове будівництво;
  к) "Соціальна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13] графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий житловий фонд та заклади обслуговування населення (за групами та по кожному об'єкту), а також відомості з прогнозу та програми економічного і соціального розвитку населеного пункту.
  Житловий фонд в цілому характеризується загальною площею та кількістю будинків (квартир) (всього, з розподілом за типами та формами власності), в тому числі введених в експлуатацію за минулий рік, зокрема, за програмами молодіжного житлового будівництва; кількістю житлових приміщень, переведених за минулий рік до категорії нежитлових з метою іншого використання; середньою вартістю житла на первинному та вторинному ринках; рівнем забезпеченості централізованими системами водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання; житловою забезпеченістю, у тому числі міського та сільського населення; обсягом житлового фонду, зруйнованого стихійним або іншим лихом.
  По кожному об'єкту житлового фонду зберігаються дані про реєстраційний номер будинку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, адресу, тип, форму власності, загальну площу, кількість квартир, наявність централізованих систем водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання.
  Кожний заклад обслуговування (соціальний, охорони здоров'я, спортивний та фізкультурно-оздоровчий, культури та мистецтва, навчальновиховний, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, оздоровчий, рекреаційний, туристичний, пожежне депо тощо) характеризується показниками: реєстраційний номер будівлі закладу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, код згідно з ЄДРПОУ, адреса, тип, потужність (місткість), показ- ники перспективного плану розвитку;
  л) "Інженерна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 39-42] графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий стан кожного з видів інженерної інфраструктури:
  систему водопостачання: протяжність мереж водопроводу,
  кількість існуючих артезіанських свердловин, в тому числі таких, що експлуатуються, резервних, що підлягають ліквідації,
  кількість станцій водопідготовлення,
  кількість водонапірних башт,
  кількість пожежних резервуарів,
  загальна ємкість пожежних резервуарів,
  кількість технічних свердловин,
  кількість пожежних насосних станцій,
  кількість водозабірних колодязів для протипожежних потреб з поверхневих джерел,
  кількість поливальних насосних станцій,
  об'єми споживання води за видами (питної, технічної, на протипожежні потреби, для поливу),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  наявність централізованого каналізування господарсько-побутових стічних вод,
  загальний об'єм господарсько-побутових стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі,
  загальний об'єм скинутих господарсько-побутових стічних вод,
  кількість насосних станцій господарсько-побутової каналізації,
  кількість локальних очисних споруд господарсько-побутової каналізації,
  загальна потужність станцій очищення стічних вод,
  кількість вигрібних ям господарсько-побутової каналізації,
  наявність централізованих мереж зливової каналізації,
  кількість станцій очищення стічних вод зливової каналізації,
  протяжність напірних мереж зливової каналізації очищеної та умовно чистої води,
  наявність системи виробничого каналізування, протяжність мереж виробничого каналізування,
  загальний об'єм виробничих стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі виробничого каналізування,
  загальний об'єм скинутих виробничих стічних вод, кількість об'єктів оборотних систем водопостачання,
  об'єм оборотного водопостачання,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  наявність централізованого теплопостачання,
  протяжність мереж централізованого теплопостачання,
  кількість ТЕЦ,
  кількість котелень (загальна, в тому числі кількість районних котелень централізованого теплопостачання, кількість квартальних котелень помірно-централізованого теплопостачання, кількість місцевих та групових котелень децентралізованого теплопостачання),
  сумарна потужність котелень,
  сумарна теплова потужність систем автономного теплопостачання,
  сумарне споживання палива системами автономного теплопостачання,
  річні об'єми виробництва теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему газопостачання: джерела газопостачання,
  ступінчастість системи газопостачання,
  кількість газорозподільних станцій,
  протяжність газопроводів високого тиску першої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску першої категорії,
  протяжність газопроводів високого тиску другої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску другої категорії,
  кількість відокремлених газорозподільних пунктів та шафових газорозподільних пунктів,
  протяжність газопроводів середнього тиску, переважний діаметр газопроводів середнього тиску,
  протяжність газопроводів низького тиску,
  переважний діаметр газопроводів низького тиску,
  кількість комбінованих будинкових регуляторів тиску,
  річні об'єми споживання газу за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему електропостачання: джерела електропостачання,
  кількість та загальна потужність закритих трансформаторних підстанцій,
  кількість та загальна потужність комплектних трансформаторних підстанцій,
  протяжність повітряних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність повітряних ліній електропередачі високої напруги (всього, в тому числі з розподілом за напругою),
  протяжність повітряних ліній зовнішнього освітлення,
  протяжність кабельних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність кабельних ліній електропередачі високої напруги, протяжність кабельних ліній зовнішнього освітлення,
  річні об'єми виробництва електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему трубопровідного транспорту:
  протяжність магістрального трубопровідного транспорту (за видами), заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему зв'язку:
  протяжність повітряних ліній зв'язку, протяжність кабельних ліній зв'язку,
  кількість телефонних апаратів, що обслуговуються,
  ємність АТС,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему радіомовлення: протяжність ліній радіомовлення,
  кількість радіоточок,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  систему телебачення:
  протяжність кабельних ліній телебачення,
  кількість телевізійних приймачів,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  м) "Транспортна інфраструктура", в якому містяться згідно з [12, 13, 43-45] та ДБН В.2.3-5 графічні та атрибутивні дані про існуючий стан вулично-дорожньої мережі, а також існуючий зовнішній та громадський транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний та водний):
  наявність під'їзних автомобільних доріг з твердим покриттям до населеного пункту,
  протяжність магістральних вулиць,
  протяжність ліній внутрішнього транспорту (метрополітену, швидкісного трамвая, міської електрички, трамвая, тролейбуса, автобуса, маршрутних таксі, вертикального транспорту),
  характеристика маршрутів громадського транспорту (вид транспорту, номер маршруту, кількість маршрутів за день, кількість зупинок на маршруті),
  наявність зупинок міжміського автобусного сполучення,
  наявність залізничних станцій та зупиночних платформ,
  річні обсяги і напрями пасажиропотоків за видами зовнішнього та громадського транспорту,
  річні обсяги і напрями вантажопотоків,
  кількість автомобілів за складом парку (легкових, вантажних, автобусів),
  кількість та загальна ємкість місць зберігання автомобілів за складом парку,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  н) "Стан довкілля", в якому містяться графічні (межі об'єктів та зон, що ними створюються) та атрибутивні дані, що згідно з [5, 27, 46-50] та ДБН 360 характеризують існуючий екологічний стан водного та повітряного басейнів, а також грунтів:
  річні об'єми зворотних вод (забруднених, без очищення, нормативно очищених);
  річний об'єм зворотної та послідовно (повторно) використаної води;
  рівень зношеності станцій очищення стічних вод;
  фонове забруднення території;
  потенціал самоочищення природного середовища на території;
  кількість стаціонарних джерел забруднення повітря шкідливими речовинами та санітарно-захисні зони;
  обладнання стаціонарних джерел забруднення повітря очисними спорудами;
  річний об'єм викидів шкідливих речовин в повітря та воду;
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах транспорту,
  кількість джерел зовнішнього шуму, їх шумові характеристики та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел іонізуючого випромінювання, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел вібрації, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел ультразвукових хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електромагнітних хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електронних полів, їх потужності та санітарно-захиснізони зони;
  кількість джерел шкідливих запахів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  річний об'єм твердих побутових відходів;
  кількість та площа діючих полігонів (звалищ), санітарно-захисні зони;
  кількість та площа закритих полігонів (звалищ), що підлягають рекультивації, санітарно-захисні зони;
  кількість сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, санітарно-захисні зони;
  кількість та площа скотомогильників, санітарно-захисні зони;
  площа та зони радіаційного забруднення території;
  кількісні лабораторні санітарно-хїмічні, санітарно-біологічні, санітарно- гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні та комплексні гігієнічні показники стану грунту;
  перелік об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
  прогнози змін в екологічній ситуації в динаміці природних і антропогенних явищ, інженерно-геологічних умов забудови, рекультивації земель;
  заходи з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  о) "Природно-заповідний фонд", в якому містяться згідно з [6, 51] графічні та атрибутивні дані про характеристики існуючих та намічених до створення рішеннями відповідних органів територій та об'єктів природно-заповідного фонду:
  походження;
  категорія;
  значення,
  назва,
  площа (з графічним відображенням меж територій та об'єктів, їх функціональних зон),
  режим використання,
  охоронні зони (розмір, режим використання, графічне відображення меж),
  елементи національної екологічної мережі (з графічним відображенням меж цих елементів та їх охоронних зон),
  заходи з формування національної екологічної мережі, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  п) "Історико-культурна спадщина", в якому згідно з [4, 52, 53, 60] та ДБН Б.2.2-2, ДБН Б.2.2-3 містяться дані про об'єкти культурної спадщини:
  атрибутивні (вид об'єкта, площа),
  графічні (історико-архітектурний опорний план (за наявності) або місце розташування об'єкта, зони охорони (охоронні, регулювання забудови, охоронюваного ландшафту, охорони археологічного культурного шару), межі історичних ареалів);
  р) "Природна та техногенна безпека", в якому містяться графічні та атрибутивні дані згідно з [54-57] та ДБН Б.1.1-5:
  кількість та перелік об'єктів підвищеної небезпеки;
  кількість та перелік потенційно небезпечних об'єктів та територій, у тому числі таких, що підлягають виведенню з експлуатації;
  кількість надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня (всього, у тому числі природних, техногенних та матеріальних збитків від них);
  площа територій антропогенного забруднення, на яких рівень забруднення та концентрація небезпечних речовин у ґрунтах перевищує гранично-допустимі нормативи;
  площа поширення екзогенних геологічних процесів (всього, у тому числі зсувів, карсту, селів, сейсміки, лавин, підтоплення);
  площа поширення паводка;
  площа зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб;
  площа зони можливого радіоактивного забруднення від АЕС;
  площа зони хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів;
  заходи із захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації, зокрема дані про:
  бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;
  склади відбудовного періоду;
  магістралі сталого функціонування (збору та розподілення евакуаційних потоків, евакуаційного та вантажного руху, збірні евакопункти та вихідні пункти руху пішки);
  загальну кількість населення, що розміщується в місцях захисту центрів загальноміського та районного значення, а також громадських центрів промислових зон;
  чисельність населення, що розміщується в місцях захисту у спорудах підземного простору;
  чисельність евакуйованого населення, що розміщується у місцях захисту даного населеного пункту;
  систему оповіщення населення (магістральні мережі проводового мовлення, якими транслюється оповіщення населення, радіотрансляційну мережу з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового мовлення, потужність обладнання радіовузлів, загальну потужність і місця розташування вуличних гучномовців).
5.14  База даних про населений пункт, що містить рішення генерального плану та плану зонування території, включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН Б.1.1-15 та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:
  а) атрибутивні дані - основні показники генерального плану населеного пункту та містобудівний регламент:
  чисельність населення,
  площа території в межах населеного пункту (загальна, у тому числі: житлової забудови всього, у тому числі садибної, блокованої, багатоквартирної; громадської забудови; виробничої; комунальної; складської; транспортної інфраструктури, всього, у тому числі вулично-дорожньої мережі та зовнішнього транспорту; ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього, у тому числі загального користу вання, лісів, дач та садівницьких товариств; природно-заповідного фонду; водних поверхонь; сільськогосподарських угідь, інших територій),
  об'єм житлового фонду (всього, у тому числі непридатний житловий фонд),
  розподіл житлового фонду за видами забудови (садибна, блокована, токвартирна),
  середня житлова забезпеченість населення загальною площею,
  об'єм вибуття житлового фонду (всього, у тому числі непридатного, придатного у зв'язку з реконструкцією),
  об'єм нового житлового будівництва (всього, одноквартирне садибне, блоковане, багатоквартирне),
  місткість об'єктів громадського обслуговування (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько- акушерських пунктів (для сільських населених пунктів), пожежних депо),
  довжина вулиць і доріг (всього, у тому числі для міських магістралей - загальноміського та районного значення, для сільських вулиць і доріг - усіх категорій),
  щільність вулиць і доріг (всього, у тому числі для міських магістралей - загальноміського та районного значення, для сільських вулиць і доріг - усіх категорій),
  довжина подвійного шляху ліній міського (сільського) пасажирського транспорту (всього, у тому числі автобуса, тролейбуса, трамвая, швидкісного трамвая, метрополітену, міської залізниці),
  щільність мережі наземного пасажирського транспорту,
  загальний рівень автомобілізації, у тому числі рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту,
  кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання -гаражі, відкриті автостоянки),
  інженерне забезпечення за видами (водопостачання: сумарний відпуск води, потужність головних споруд водопроводу; каналізація: загальне надходження стічних вод, сумарна потужність станцій очищення стічних вод; електропостачання: сумарне споживання електроенергії, потужність джерел покриття електронавантажень; теплопостачання: потужність централізованих джерел те- пла, подача тепла; газопостачання: споживання газу),
  площа території, що потребує інженерної підготовки (захисту) від затоплення, намиву, підсипки, берегоукріплення, пониження рівня ґрунтових вод, регулювання русел рік / водойм, протиерозійних, протизсувних, протикарстових заходів, освоєння заторфованих і заболочених територій, протипросадних заходів, сейсмічністю 7 балів і більше, територій із іншими складними умовами), протяжність захисних споруд, протяжність мереж дощової каналізації, кількість станцій очищення стічних вод дощової каналізації,
  об'єм твердих побутових відходів,
  кількість та потужність сміттєпереробних заводів,
  кількість та площа території полігонів твердих побутових відходів,
  кількість та площа території звалищ,
  види переважного використання земельних ділянок для містобудівних потреб,
  містобудівні умови та обмеження кожної зони (підзони) - граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів будівництва;
  б) графічні дані - креслення в М 1:2 000 з відображенням елементів плану існуючого використання території, що залишаються незмінними на етапі реалізації генерального плану, проектних планувальних обмежень, проектних рішень щодо архітектурно-планувальної організації, функціонального зонування території, транспортної та інженерної інфраструктури, меж та кодових позначень територіальних зон (включно з підзонами у їх складі), межі затверджених у вста- новленому порядку територій об'єктів культурної спадщини.
5.15  База даних про територію району в місті, структурно-планувальний елемент території (житловий район, мікрорайон, квартал, територіальну зону), що містить характеристику існуючого стану згідно з [15] та ДБН Б.1.1-14, включає такі розділи:
  а) "Топографічна основа" (топографічний план району в місті, кварталу, мікрорайону, територіальної зони) в М 1:2 000, М 1:1 000, М 1:500 з відображенням об'єктів, передбачених [58];
  б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані - код і назва району в місті згідно з [19] або назва кварталу, мікрорайону, територіальної зони;
  в) "Земельні ресурси", який вміщує згідно з [22-26] характеристику існуючого стану:
  атрибутивні дані щодо:
  кількості земель (загальна площа в межах району в місті, кварталу, мікрорайону, територіальної зони, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),
  кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів тощо);
  грошової оцінки земель, розміру річного земельного податку,
  обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями (зокрема, бонітування (агровиробничі групи) ґрунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зокрема, радіонуклідне, площа деградованих та малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа водно-болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види та запаси природних лікувальних ресур- сів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),
  заходів з використання та охорони земель-, запланованих у відповідних відомчих програмах;
  графічну інформацію (кадастрову карту (план)) в масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:
  межі району в місті, кварталу, мікрорайону, територіальної зони,
  межі земельних ділянок,
  межі земель кожної категорії, контури угідь,
  природно-сільськогосподарське районування,
  ґрунтове районування,
  межі розташування особливо цінних грунтів,
  межі розташування деградованих земель,
  межі розташування меліорованих земель,
  межі розташування зрошуваних земель,
  межі розташування осушених земель,
  межі забруднених земель,
  межі інших земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму,
  територіальне розповсюдження природних лікувальних ресурсів, території, на яких передбачені заходи щодо організації раціонального використання та охорони земель (рекультивація порушених земель; землювання малопродуктивних угідь; захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів),
  межі оціночних районів з грошовою оцінкою земель в них;
  г) "Водні ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про існуючі водні об'єкти згідно з [9, 27-31, 59]:
  гідрогеологічні умови, що характеризують санітарно-гігієнічні, смакові, хімічні та мінералогічні властивості підземних вод (кількість, розташування та захищеність водоносних горизонтів, фільтраційні особливості водовміщуючих порід, глибина та напір підземних вод, модуль експлуатаційних запасів підземних вод, показники якості води (концентрація забруднюючих речовин));
  гідрологічні умови, що відображують гідрографічні та режимні особливості поверхневих вод (густина річкової мережі; довжина, ширина та ухили русел; швидкість течії, глибина та рівневий режим річок; площа дзеркала та глибина водойм; середньорічні витрати води; середні об'єми річного стоку; середній багаторічний модуль стоку; об'єм можливого одноразового водовідбору; ширина зони впливу джерела води (водойми, водотоку); сезонний розподіл температури води; льодовий режим річок; хімічний склад, мінералізація, жорсткість, санітарний стан поверхневих вод (концентрація забруднюючих речовин), прибережно- захисні смуги, водоохоронні зони);
  заходи із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, запла- новані у відповідних відомчих програмах;
  заходи з раціонального використання водних ресурсів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  д) "Лісові ресурси", що містить графічні та атрибутивні дані про наявний лісовий фонд згідно з [32, 33, 59]:
  площа території лісів за категоріями та формами власності (з графічним відображенням меж);
  породний склад лісу;
  санітарний стан лісу;
  радіаційний стан лісу;
  залісненість території;
  лісотипологічна характеристика лісових угідь;
  заходи із збереження, відновлення та оздоровлення лісів, заплановані у відповідних відомчих програмах;
  є) "Мінерально-сировинні ресурси", що містить згідно з [34-38] графічні (місця залягання) та атрибутивні дані про види, потужність запасів, площі розповсюдження, глибину залягання корисних копалин, обсяги видобутку, підготовки, переробки та характер використання родовищ;
  ж) "Економіка", що містить атрибутивні дані про існуючий стан об'єктів виробничого комплексу, закладів науки і освіти та графічні дані (розташування об'єктів, межі санітарно-захисних зон).
  Дані по кожному виробничому підприємству, закладу науки, освіти включають згідно з [59, 61]: реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження (адресу), площу земельної ділянки, об'єм ресурсів, що споживаються (вода, газ, тепло, електроенергія), клас шкідливості, розмір санітарно-захисної зони, встановленої проектом (за наявності), існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах, кількість робочих місць, кількість працюючих, кількість людей, що навчаються (для навчальних закладів), назвупродукції, кількість та валову вартість продукції, показники перспективного плану розвитку;
  з) "Населення", що містить атрибутивні дані про демографію (існуючий стан) згідно з [59].
  Демографічні показники включають: кількість населення, в тому числі чоловіків та жінок; вікову структуру населення (кількість людей дошкільного та шкільного віку, економічно активних, пенсійного віку);
  к) "Соціальна інфраструктура", в якому містяться графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий житловий фонд та заклади обслуговування населення (за групами та по кожному об'єкту) згідно з [13, 15, 59].
  Житловий фонд в цілому характеризується загальною площею та кількістю будинків (квартир) (всього та з розподілом за типами), в тому числі введених в експлуатацію за минулий рік, зокрема, за програмами молодіжного житлового будівництва; кількістю житлових приміщень, переведених за минулий рік до категорії нежитлових з метою іншого використання; середньою вартістю житла на первинному та вторинному ринках; рівнем забезпеченості централізованими си- стемами водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опалення, газопостачання.
  По кожному об'єкту житлового фонду зберігаються дані про реєстраційний номер будинку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно з [61], адресу, тип, форму власності, загальну площу, кількість квартир, наявність централізованих систем водопостачання, в тому числі гарячого, каналізації, опа- лення, газопостачання.
  Кожний заклад обслуговування (соціальний, охорони здоров'я, спортивний та фізкультурно-оздоровчий, культури та мистецтва, навчально-виховний, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, оздоровчий, рекреаційний, туристичний, пожежне депо тощо) характеризується показниками: реєстраційний номер будівлі закладу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно з [61], назва, код згідно з ЄДРПОУ, адреса, тип, потужність (місткість), показники перспективного плану розвитку;
  л) "Інженерна інфраструктура", в якому містяться графічні (розташування) та атрибутивні дані про існуючий стан кожного з видів інженерної інфраструктури:
  системи водопостачання:
  наявність централізованого водопостачання, протяжність мереж водопроводу,
  кількість існуючих артезіанських свердловин, в тому числі таких, що експлуатуються, резервних, що підлягають ліквідації,
  кількість станцій водопідготовлення,
  кількість водонапірних башт,
  кількість пожежних резервуарів,
  загальна ємкість пожежних резервуарів,
  кількість технічних свердловин,
  кількість пожежних насосних станцій,
  кількість водозабірних колодязів для протипожежних потреб з поверхневих джерел,
  кількість поливальних насосних станцій,
  об'єми споживання води за видами (питної, технічної, на протипожежні потреби, для поливу),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи водовідведення:
  наявність централізованого каналізування господарсько-побутових стічних вод,
  загальний об'єм господарсько-побутових стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі,
  загальний об'єм скинутих господарсько-побутових стічних вод,
  кількість насосних станцій господарсько-побутової каналізації,
  кількість локальних очисних споруд господарсько-побутової каналізації,
  загальна потужність станцій очищення стічних вод,
  кількість вигрібних ям господарсько-побутової каналізації,
  наявність централізованих мереж зливової каналізації,
  кількість станцій очищення стічних вод зливової каналізації,
  протяжність напірних мереж зливової каналізації очищеної та умовно чистої води,
  наявність системи виробничого каналізування, протяжність мереж виробничого каналізування,
  загальний об'єм виробничих стічних вод, що надходять до централізованої каналізаційної мережі виробничого каналізування,
  загальний об'єм скинутих виробничих стічних вод,
  кількість об'єктів оборотних систем водопостачання,
  об'єм оборотного водопостачання,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи теплопостачання:
  наявність централізованого теплопостачання,
  протяжність мереж централізованого теплопостачання,
  кількість ТЕЦ,
  кількість котелень (загальна, в тому числі кількість районних котелень централізованого теплопостачання, кількість квартальних котелень помірно- централізованого теплопостачання, кількість місцевих та групових котелень де- централізованого теплопостачання),
  сумарна потужність котелень,
  сумарна теплова потужність систем автономного теплопостачання,
  сумарне споживання палива системами автономного теплопостачання,
  річні об'єми виробництва теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання теплової енергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи газопостачання: джерела газопостачання,
  ступінчастість системи газопостачання,
  кількість газорозподільних станцій,
  протяжність газопроводів високого тиску першої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску першої категорії,
  систему водовідведення:
  протяжність газопроводів високого тиску другої категорії,
  переважний діаметр газопроводів високого тиску другої категорії,
  кількість відокремлених газорозподільних пунктів та шафових газорозподільних пунктів,
  протяжність газопроводів середнього тиску,
  переважний діаметр газопроводів середнього тиску, протяжність газопроводів низького тиску,
  переважний діаметр газопроводів низького тиску,
  кількість комбінованих будинкових регуляторів тиску,
  річні об'єми споживання газу за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи електропостачання: джерела електропостачання,
  кількість та загальна потужність закритих трансформаторних підстанцій,
  кількість та загальна потужність комплектних трансформаторних підстанцій,
  протяжність повітряних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність повітряних ліній електропередачі високої напруги (всього, в тому числі з розподілом за напругою),
  систему теплопостачання:
  протяжність повітряних ліній зовнішнього освітлення,
  протяжність кабельних ліній електропередачі низької напруги,
  протяжність кабельних ліній електропередачі високої напруги,
  протяжність кабельних ліній зовнішнього освітлення,
  річні об'єми виробництва електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  річні об'єми споживання електроенергії за видами споживачів (населення, виробництво, комунально-побутові потреби),
  перспективні плани розвитку;
  системи трубопровідного транспорту:
  протяжність магістрального трубопровідного транспорту (за видами),
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи зв'язку:
  протяжність повітряних ліній зв'язку, протяжність кабельних ліній зв'язку,
  кількість телефонних апаратів, що обслуговуються,
  ємність АТС,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи радіомовлення:
  протяжність ліній радіомовлення,
  кількість радіоточок,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  системи телебачення:
  протяжність кабельних ліній телебачення,
  кількість телевізійних приймачів,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  м) "Транспортна інфраструктура", в якому містяться графічні та атрибутивні дані про існуючий стан вулично-дорожньої мережі, а також існуючий зовнішній та громадський транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний та водний):
  наявність під'їзних автомобільних доріг із твердим покриттям,
  протяжність магістральних вулиць,
  протяжність ліній внутрішнього транспорту (метрополітену, швидкісного трамвая, міської електрички, трамвая, тролейбуса, автобуса, маршрутних таксі, вертикального транспорту),
  наявність зупинок міжміського автобусного сполучення,
  наявність залізничних станцій та зупиночних платформ,
  річні обсяги і напрями пасажиропотоків за видами зовнішнього та громадського транспорту,
  річні обсяги і напрями вантажопотоків (для району в місті, територіальної зони),
  кількість автомобілів за складом парку (легкових, вантажних, автобусів),
  кількість та загальна ємкість місць зберігання автомобілів за складом парку,
  заходи з розвитку, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  н) "Стан довкілля", в якому містяться графічні (межі об'єктів та зон, що ними створюються) та атрибутивні дані, що характеризують існуючий екологічний стан водного та повітряного басейнів, а також грунтів:
  річні об'єми зворотних вод (забруднених, без очищення, нормативно очищених);
  річний об'єм зворотної та послідовно (повторно) використаної води;
  рівень зношеності стічних вод;
  фонове забруднення території;
  потенціал самоочищення природного середовища на території;
  кількість стаціонарних джерел забруднення повітря шкідливими речовинами та санітарно-захисні зони;
  обладнання стаціонарних джерел забруднення повітря очисними спорудами;
  річний об'єм викидів шкідливих речовин у повітря та воду;
  існуюча та прогнозована кількісна оцінка шкідливих речовин у викидах транспорту,
  кількість джерел зовнішнього шуму, їх шумові характеристики та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел іонізуючого випромінювання, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел вібрації, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел ультразвукових хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електромагнітних хвиль, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел електронних полів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  кількість джерел шкідливих запахів, їх потужності та санітарно-захисні зони;
  річний обсяг твердих побутових відходів;
  кількість та площа діючих полігонів (звалищ), санітарно-захисні зони;
  кількість та площа закритих полігонів (звалищ), що підлягають рекультивації;
  кількість сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, санітарно-захисні зони;
  кількість та площа скотомогильників, санітарно-захисні зони;
  площа та зони радіаційного забруднення території;
  кількісні лабораторні санітарно-хімічні, санітарно-біологічні, санітарно-гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні та комплексні гігієнічні показники стану грунту;
  перелік об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
  заходи з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  о) "Природно-заповідний фонд", в якому містяться графічні та атрибутивні дані про характеристики існуючих та намічених до створення рішеннями відповідних органів територій та об'єктів природно-заповідного фонду (для району в місті, територіальної зони):
  походження,
  категорія,
  значення,
  назва,
  площа (з графічним відображенням меж територій та об'єктів, їх функціональних зон),
  режим використання,
  охоронні зони (розмір, режим використання, графічне відображення меж),
  елементи національної екологічної мережі (з графічним відображенням меж цих елементів та їх охоронних зон),
  заходи з формування національної екологічної мережі, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації;
  п) "Історико-культурна спадщина", в якому містяться дані про об'єкти культурної спадщини згідно з ДБН Б.2.2-2, ДБН Б.2.2-3:
  атрибутивні (вид об'єкта, площа),
  графічні (місце розташування об'єкта, зони охорони (охоронні, регулювання забудови, охоронюваного ландшафту, охорони археологічного культурного шару), межі історичних ареалів);
  р) "Природна та техногенна безпека", в якому містяться графічні та атрибутивні дані:
  кількість та перелік об'єктів підвищеної небезпеки;
  кількість та перелік потенційно небезпечних об'єктів та територій, у тому числі таких, що підлягають виведенню з експлуатації;
  площа територій антропогенного забруднення, на яких рівень забруднення та концентрація небезпечних речовин у ґрунтах перевищує гранично-допустимі нормативи;
  площа поширення екзогенних геологічних процесів (всього, у тому числі зсувів, карсту, селів, сейсміки, лавин, підтоплення);
  площа поширення паводка;
  площа зони можливого катастрофічного затоплення у разі прориву гребель або дамб;
  площа зони можливого радіоактивного забруднення від АЕС;
  площа зони хімічного забруднення від хімічно небезпечних об'єктів;
  заходи із захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, заплановані у відповідних відомчих програмах та містобудівній документації, зокрема дані про:
  бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів;
  склади відбудовного періоду;
  магістралі сталого функціонування (збору та розподілення евакуаційних потоків, евакуаційного та вантажного руху, збірні евакопункти та вихідні пункти руху пішки) ;
  загальна кількість населення, що розміщується в місцях захисту центрів загальноміського та районного значення, а також громадських центрів промислових зон;
  чисельність населення, що розміщується в місцях захисту у спорудах підземного простору;
  чисельність евакуйованого населення, що розміщується у місцях захисту даного району міста, кварталу, мікрорайону, територіальної зони);
  система оповіщення населення (магістральні мережі проводового мовлення, якими транслюється оповіщення населення, радіотрансляційна мережа з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового мовлення, потужність обладнання радіовузлів, загальна потужність і місця розташування вуличних гучномовців).
5.16  База даних про територію житлового району, мікрорайону, кварталу, що містить рішення детального плану території, включає набір профільних геопросторових даних згідно з
  ДБН Б.1.1 -14:
  а) атрибутивні дані - основні показники детального плану території:
  площа території загальна;
  площа території житлової забудови (загальна, у тому числі кварталів садибної забудови, кварталів багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків));
  площа ділянок установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення);
  площа території зелених насаджень (крім зелених насаджень мікрорайонного значення);
  площа території вулиць, площ (крім вулиць мікрорайонного значення);
  площа території (ділянок) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо);
  площа інших територій;
  чисельність населення (загальна, у тому числі у садибній забудові, у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків);
  щільність населення (загальна, у тому числі у садибній забудові, у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків));
  об'єм житлового фонду (загальний, у тому числі садибний, багатоквартирний);
  середня житлова забезпеченість (загальна, у тому числі у садибній забудові, у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків));
  загальна площа вибуття житлового фонду;
  загальна площа житлового будівництва;
  загальна площа житлової садибної забудови (одноквартирної забудови);
  загальна площа житлової багатоквартирної забудови;
  загальна площа житлової багатоквартирної забудови малоповерхова (1-3 поверхи);
  загальна площа житлової багатоквартирної забудови середньоповерхова(4-5 поверхів);
  загальна площа житлової багатоквартирної забудови багатоповерхова (всього, у тому числі 6-9 поверхів, 10 і вище поверхів);
  об'єм житлового будівництва за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови;
  місткість установ та підприємств обслуговування (за видами);
  протяжність вулично-дорожньої мережі (загальна існуюча, будівництво);
  протяжність магістральних вулиць загальноміського значення;
  протяжність магістральних вулиць районного значення;
  кількість транспортних розв'язок у різних рівнях;
  кількість підземних та надземних пішохідних переходів;
  щільність вулично-дорожньої мережі (загальна, у тому числі магістральної мережі);
  протяжність ліній наземного громадського транспорту (загальна, у тому числі трамвай, тролейбус, автобус);
  щільність мережі наземного громадського транспорту;
  місткість гаражів для постійного зберігання легкових автомобілів;
  місткість гаражів для тимчасового зберігання легкових автомобілів;
  місткість відкритих автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів;
  водоспоживання;
  сумарний об'єм стічних вод;
  сумарне споживання електроенергії;
  споживання електроенергії на комунально-побутові послуги;
  кількість квартир, що обладнані електроплитами;
  сумарні витрати газу;
  витрати газу на комунально-побутові послуги;
  протяжність газових мереж, запланованих для будівництва;
  сумарне споживання теплової енергії;
  протяжність мереж теплопостачання, запланованих для будівництва, перекладання;
  площа території забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки;
  протяжність закритих водостоків;
  загальна площа території в санітарно-захисних зонах;
  площа території в санітарно-захисних зонах озеленена;
  загальна вартість житлово-цивільного будівництва;
  вартість житлового будівництва;
  вартість будівництва установ та підприємств обслуговування;
  загальна вартість будівництва об'єктів вулично-дорожньої мережі та пасажирського транспорту;
  вартість будівництва вулично-дорожньої мережі;
  вартість будівництва автомобільних тунелів;
  вартість будівництва транспортних розв'язок у різних рівнях;
  вартість будівництва автостоянок і гаражів;
  загальна вартість будівництва інженерного обладнання;
  вартість будівництва об'єктів водопостачання;
  вартість будівництва об'єктів каналізації;
  вартість будівництва об'єктів електропостачання;
  вартість будівництва об'єктів зв'язку і сигналізації;
  вартість будівництва об'єктів газопостачання;
  вартість інженерної підготовки території;
  вартість будівництва дощової каналізації.
  б) графічні дані - креслення в М 1:2 000, або 1:1 000, або 1:500 з відображенням:
  елементів плану існуючого використання території, які пропонуються для збереження та подальшого використання (меж земельних ділянок та об'єктів),
  проектних планувальних обмежень (території підвищеної сейсмічності, підтоплення, затоплення, зсувів, просідань поверхні внаслідок гірничих виробок тощо, основні джерела забруднення навколишнього середовища, зони з перевищенням нормативного рівня впливу електричних і магнітних полів, випроміню- вань і опромінювань, шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами, радіаційного забруднення, ділянки та санітарно-захи- сні зони виробничих і комунально-складських підприємств, цвинтарів, охоронні зони інженерних комунікацій, ділянки території, що використовувались під скотомогильники, звалища відходів, склади токсичних речовин, вибухівки, зони відвалів, териконів, зони санітарної охорони об'єктів інженерного обладнання та інших об'єктів, прибережні захисні смуги річок, морів з визначенням пляжної зони, інших водойм та водних об'єктів, смуги відведення каналів, землі історико-культурного призначення, території історичних ареалів населених пунктів, нерухомі об'єкти культурної спадщини, території зон охорони пам'яток культурної спадщини, території заповідників, заказників, регіональних ландшафтних парків, інших об'єктів природно-заповідного фонду, а також природоохоронного, курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення з відповідними охоронними зонами),
  проектних рішень щодо:
  архітектурно планувальної організації,
  функціонального зонування території та розміщення забудови різних видів (у тому числі шляхом реконструкції) з відображенням режиму та параметрів забудови земельних ділянок,
  розміщення та використання підземних споруд цивільного призначення,
  транспортної та інженерної інфраструктури (вулично-дорожня мережа, інженерні мережі, шляхопроводи, мости, дамби, тунелі, транспортні парки, депо, АЗС, СТО, диспетчерські пункти, причали, елінги тощо, проїзди, автостоянки,гаражі, транспортні вузли і розв'язки, пішохідні переходи в одному та різних рівнях, зупинки пасажирського транспорту),
  розміщення споруд для відведення поверхневих вод, дощової каналізації, дренажу, споруд для захисту від затоплення і підтоплення, систем зрошення та обводнення, протизсувних та протиерозійних споруд,
  червоних ліній з позначенням назв проектних та існуючих вулиць, доріг, майданів тощо,
  ліній регулювання забудови,
  зелених насаджень загального користування та спеціального призначення,
  основних елементів благоустрою,
  меж та кодових позначень територіальних зон (включно з підзонами у їх складі).
5.17  База даних про територію району в місті, що містить рішення детального плану території, включає атрибутивні та графічні дані, наведені в 5.15 та 5.16, згідно з ДБН Б.1.1-14.
5.18  База даних про територіальну зону, що містить рішення детального плану території, включає атрибутивні та графічні дані - основні показники детального плану території, розробленого на цю територію, згідно з ДБН Б.1.1-14.
5.19  База даних про земельні ділянки включає наступну інформацію про існуючий стан використання кожної існуючої земельної ділянки [22, 24]:
  а) атрибутивні дані:
  кадастровий номер;
  місце розташування (адреса);
  площа;
  дані про якісний стан земель: - дані про бонітування ґрунтів;
  відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
  нормативна грошова оцінка;
  відомості про зареєстровані речові права (право власності, право користування (сервітут), право постійного користування, право оренди);
  відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту;
  цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
  склад та площа угідь;
  відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;
  функціональне призначення ( за містобудівною документацією);
  реєстраційні номери інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на цій земельній ділянці, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  б) графічні дані (кадастровий план земельної ділянки), які містять:
  зовнішні межі земельної ділянки, представлені координатами поворотних точок земельної ділянки та лінійними промірами між цими поворотними точками (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);
  кадастровий номер земельної ділянки;
  кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);
  межі земельних угідь;
  межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, сервітуту;
  контури інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, в координатах;
  обладнання централізованими інженерними мережами: водопостачання,
  каналізації господарсько-побутової, каналізації зливової,
  газопостачання,
  теплопостачання, електропостачання, зв'язку,
  радіомовлення,
  телебачення;
  обладнання локальними очисними спорудами;
  обладнання дренажною системою;
  обладнання під'їзною залізничною колією.
5.20  База даних, що містить містобудівні умови та обмеження кожної існуючої та запроектованої земельної ділянки, розташованої як у межах, так і за межами населених пунктів, або вимоги до її забудови, викладені в будівельному паспорті згідно з [16, 17], включає такий набір профільних геопросторових даних:
  а) атрибутивні дані:
  кадастровий номер (для існуючих земельних ділянок);
  місце розташування (адреса);
  площа;
  цільове призначення;
  функціональне призначення;
  гранично-допустима висота будівель;
  максимально допустимий відсоток забудови;
  максимально допустима щільність населення (для житлової забудови);
  відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови;
  планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони);
  мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд;
  охоронювані зони інженерних комунікацій;
  вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань;
  вимоги щодо благоустрою;
  забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;
  вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту;
  вимоги щодо охорони культурної спадщини;
  мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки*;
  тип огорожі*;
  відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) *;
  інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки (сейсмонебезпечні території, підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, грунти: насипні, намивні, зсувні, що просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії) *;
  інженерне забезпечення об'єкта будівництва (технічні умови);
  б) графічні дані - кадастровий план земельної ділянки (для існуючих земельних ділянок) чи викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у М1:2 000 з нанесеними містобудівними умовами та обмеженнями або схема забудови земельної ділянки з будівельного паспорта із зображенням місця розташування запланованих об'єктів будівництва, червоних ліній, ліній регулювання забудови, під'їздів до будівель і споруд, місць підключення до інженерних мереж.
5.21  База даних про будівлі (споруди) включає наступну інформацію про кожну існуючу будівлю (споруду, крім споруд інженерної інфраструктури) згі- дно з ДБН А.2.2-3, ДБН В.2.2-15 та [61]: а) атрибутивні дані:
  реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  місцеположення (адреса);
  право власності;
  суб'єкт права власності;
  вид (функціональне призначення);
  тип;
  метричні характеристики:
  кількість поверхів,
  довжина,
  ширина,
  висота (глибина),
  Для земельних ділянок, які забудовуються за будівельним паспортом
  площа забудови,
  будівельний об'єм,
  площа загальна,
  площа корисна,
  площа вбудованих нежитлових приміщень;
  відомості про складові частини будівлі (споруди) (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її належністю);
  технічний стан:
  рік побудови та вводу в експлуатацію, ступінь вогнестійкості,
  відсоток зносу,
  найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються);
  історико-культурна цінність: категорія цінності,
  охоронний номер;
  інженерне обладнання централізованими мережами:
  тип водопостачання,
  площа, обладнана водопроводом
  тип гарячого водопостачання,
  тип господарсько-побутової каналізації,
  площа, обладнана господарсько-побутовою каналізацією,
  тип зливової каналізації,
  тип виробничої каналізації,
  площа, обладнана виробничою каналізацією,
  категорія надійності електропостачання
  розмір санітарно-захисної зони;
  б) графічні дані:
  контури будівлі (споруди) в координатах;
  фасади;
  розрізи;
  плани поверхів.
5.22  База даних про кожний запроектований житловий будинок включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН А.2.2-3:
  а) атрибутивні дані:
  найменування будинку;
  місце розташування (адреса);
  характер будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (для будинків, щодо яких здійснюється реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  тривалість експлуатації;
  кошторисна вартість будівництва (загальна, в тому числі будівельних робіт,устаткування, пусконалагоджувальних робіт, інших витрат);
  поверховість;
  ступінь вогнестійкості;
  площа ділянки;
  площа забудови;
  загальна кількість квартир у будинку та їх структура;
  площа житлового будинку;
  площа квартир у будинку;
  площа літніх приміщень;
  загальна площа квартир у будинку;
  площа вбудованих нежитлових приміщень;
  загальний будівельний об'єм (в тому числі вище відмітки 0.00, нижче відмітки 0.00);
  кількість створених робочих місць;
  енергоефективність (річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії);
  тривалість будівництва;
  б) графічні дані:
  фасади;
  розрізи;
  плани поверхів.
5.23  База даних про кожний запроектований громадський будинок включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН А.2.2-3:
  а) атрибутивні дані:
  найменування будинку;
  місце розташування (адреса);
  характер будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (для будинків, щодо яких здійснюється реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  тривалість експлуатації;
  кошторисна вартість будівництва (загальна, в тому числі будівельних робіт,устаткування, пусконалагоджувальних робіт, інших витрат);
  поверховість;
  ступінь вогнестійкості;
  площа ділянки;
  площа забудови;
  потужність, місткість, пропускна здатність;
  загальна площа;
  корисна площа;
  будівельний об'єм;
  кількість створених робочих місць;
  енергоефективність (річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії);
  тривалість будівництва;
  б) графічні дані:
  фасади;
  розрізи;
  плани поверхів.
5.24  База даних про існуючі об'єкти дорожної мережі району, вулично- дорожної мережі населеного пункту згідно з ДБН В.2.3-5 включає:
  а) атрибутивні дані про об'єкт:
  тип;
  назва;
  форма власності;
  б) атрибутивні дані про ділянку дороги, вулиці:
  код (або координати вузлів) ділянки;
  категорія;
  довжина;
  ширина в червоних лініях (для вулиць);
  ширина проїзної частини;
  матеріал покриття;
  тип поперечного профілю;
  технічний стан (відсоток зносу);
  пропускна здатність;
  інтенсивність руху (за видами транспорту);
  розмір санітарно-захисної зони;
  наявність і вид переходу;
  наявність та номери маршрутів транспорту;
  вид відведення поверхневих вод;
  наявність і вид освітлення;
  в) атрибутивні дані про вузол:
  код (або координати) вузла;
  площа;
  матеріал покриття;
  технічний стан (відсоток зносу);
  пропускна здатність;
  г) графічні дані містять зображення дорожньої (вулично-дорожньої) мережі у вигляді графа з кодами та/або координатами вузлів і ділянок кожного виду мережі.
5.25  База даних про існуючі водопровідні мережі та споруди, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані про мережу водопроводу питної (технічної) води:
  вид;
  код (або координати вузлів) ділянки мережі;
  протяжність ділянки;
  діаметр трубопроводу;
  матеріал трубопроводу;
  спосіб прокладення;
  глибина закладення;
  ухил;
  технічний стан (відсоток зносу);
  режим роботи;
  шляховий відбір;
  наявність пожежних гідрантів;
  код (або координати) вузла;
  загальні витрати води;
  загальні зосереджені витрати води;
  кількість зосереджених споживачів;
  тиск;
  б) атрибутивні дані про водозабірну свердловину:
  глибина;
  проектний дебіт;
  дійсна поточна продуктивність;
  напір насосів;
  розмір першого поясу зони санітарної охорони;
  розмір другого поясу зони санітарної охорони;
  розмір третього поясу зони санітарної охорони;
  в) атрибутивні дані про водозабірну споруду з водойми, водотоку:
  об'єм водовідбору;
  г) атрибутивні дані про станцію водопідготовлення:
  проектна продуктивність;
  дійсна поточна продуктивність;
  технічний стан обладнання (відсоток зносу);
  ємкість резервуара чистої води;
  д) атрибутивні дані про водонапірну башту:
  відмітка дна резервуара;
  ємкість резервуара;
  е) атрибутивні дані про пожежний резервуар (ємкість);
  ж) атрибутивні дані про насосну станцію:
  вид;
  проектна продуктивність;
  напір насоса;
  споживана електрична потужність;
  з) атрибутивні дані про протипожежний водопровід:
  джерело протипожежного водопостачання;
  протяжність протипожежного водопроводу;
  и) атрибутивні дані про поливальний водопровід:
  джерело поливального водопостачання;
  протяжність поливального водопроводу;
  к) графічні дані містять зображення водопровідної мережі у вигляді графа з кодами та/або координатами вузлів і ділянок кожного виду мережі, а також розташування споруд на ній.
5.26  База даних про існуючі каналізаційні мережі та споруди, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані про мережу каналізації:
  вид;
  код (або координати вузлів) ділянки мережі;
  протяжність ділянки;
  діаметр трубопроводу;
  матеріал трубопроводу;
  глибина закладення;
  ухил;
  режим роботи;
  шляховий приплив стоку;
  наповнення колектора;
  швидкість руху води в колекторі;
  технічний стан (відсоток зносу);
  код (або координати) вузла;
  загальні витрати води;
  загальні зосереджені витрати води;
  кількість зосереджених споживачів;
  тиск;
  б) атрибутивні дані про насосну станцію:
  вид каналізації;
  продуктивність;
  максимальний напір при максимальній продуктивності;
  споживана електрична потужність;
  технічний стан (відсоток зносу);
  в) атрибутивні дані про станцію очищення стічних вод:
  тип каналізації;
  проектна продуктивність;
  поточна завантаженість;
  споживана електрична потужність;
  ємкість накопичувальних резервуарів (для зливової каналізації);
  об'єм оборотного водопостачання (для виробничої каналізації);
  технічний стан (відсоток зносу);
  розмір санітарно-захисної зони;
  характеристика забруднення нею навколишнього середовища;
  г) атрибутивні дані про місце випуску стічних вод:
  кількість та хімічний склад води від кожного виду каналізації;
  д) графічні дані містять зображення каналізаційної мережі у вигляді графа з кодами та/або координатами вузлів і ділянок кожного виду мережі, розташування споруд на ній, місця випуску стічних вод.
5.27  База даних про існуючі мережі та споруди теплопостачання, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані про мережу теплопостачання:
  вид;
  код (або координати вузлів) ділянки мережі;
  протяжність ділянки;
  діаметр трубопроводу;
  матеріал трубопроводу;
  глибина закладення;
  ухил;
  режим роботи;
  шляховий відбір;
  спосіб прокладення;
  наявність антикорозійного внутрішнього покриття;
  спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття;
  наявність антикорозійного зовнішнього покриття;
  спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття;
  технічний стан (відсоток зносу);
  код (або координати) вузла;
  загальні витрати тепла;
  загальні витрати гарячої води;
  кількість зосереджених споживачів;
  тиск;
  б) атрибутивні дані про споруду теплопостачання (котельня, ТЕЦ):
  вид споруди;
  вид палива (головного та резервного);
  об'єм споживання палива (головного та резервного);
  джерело постачання палива (головного та резервного);
  об'єкти, що постачаються теплом від цієї споруди;
  проектна потужність;
  поточна продуктивність;
  технічний стан (відсоток зносу);
  розмір санітарно-захисної зони;
  в) графічні дані містять зображення мережі теплопостачання у вигляді графа з кодами та/або координатами вузлів і ділянок кожного виду мережі, а також розташування споруд на ній.
5.28  База даних про існуючі мережі та споруди газопостачання, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані про мережу газопостачання:
  вид;
  код (або координати вузлів) ділянки мережі;
  протяжність ділянки;
  діаметр трубопроводу;
  матеріал трубопроводу;
  глибина закладення;
  ухил;
  режим роботи;
  шляховий відбір;
  проектна пропускна здатність;
  поточна завантаженість;
  технічний стан (відсоток зносу);
  розмір охоронної зони;
  код (або координати) вузла ;
  загальні витрати на вході;
  загальні витрати на виході;
  кількість зосереджених споживачів;
  б) атрибутивні дані про споруду газопостачання (газорозподільна станція, газорозподіль -ний пункт):
  вхідний тиск;
  вихідний тиск;
  в) графічні дані містять зображення мережі газопостачання у вигляді графа з кодами та/або координатами ділянок і вузлів кожного виду мережі, а також розташування споруд на ній.
5.29  База даних про існуючі мережі та споруди електропостачання, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані про мережу електропостачання:
  вид;
  код (або координати вузлів) ділянки;
  протяжність;
  переріз кабеля;
  марка кабеля;
  матеріал жили (проводу) кабеля;
  матеріал опори;
  глибина закладення кабеля;
  напруга;
  активний опір;
  технічний стан (відсоток зносу);
  розмір охоронної зони;
  розмір санітарно-захисної зони;
  код (або координати) вузла;
  навантаження;
  кількість зосереджених споживачів;
  б) атрибутивні дані про трансформаторну підстанцію:
  вид;
  вхідна напруга;
  вихідна напруга;
  кількість трансформаторів;
  потужність трансформаторів;
  вид трансформаторів;
  розмір санітарно-захисної зони;
  в) графічні дані містять зображення мережі електропостачання у вигляді графа з кодами та/або координатами ділянок і вузлів кожного виду мережі, а також розташування споруд на ній.
5.30  База даних про існуючі об'єкти продуктопровідного транспорту (крім газопровідного), розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані:
  назва продуктопроводу;
  назва продукту;
  протяжність;
  діаметр;
  тиск;
  розмір санітарно-захисної зони;
  б) графічні матеріали щодо розташування продуктопроводу.
5.31  База даних про існуючі мережі та споруди радіозв'язку, телефонного зв'язку, телебачення, розташовані в межах та за межами населених пунктів, згідно з ДБН 360 включає:
  а) атрибутивні дані:
  вид мережі;
  протяжність мережі даного виду;
  вид споруди;
  потужність споруди;
  б) графічні матеріали щодо розташування кожного виду мереж та споруд.
5.32  База даних про кожний запроектований об'єкт виробничого призначення та лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури включає набір профільних геопросторових даних згідно з ДБН А.2.2-3:
  а) атрибутивні дані:
  найменування об'єкта;
  місце розташування (адреса);
  характер будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (для будівель, щодо яких здійснюється реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення);
  тривалість експлуатації;
  кошторисна вартість будівництва (загальна, в тому числі будівельних робіт,устаткування, пусконалагоджувальних робіт, інших витрат);
  поверховість;
  ступінь вогнестійкості;
  площа ділянки;
  площа забудови;
  потужність (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна здатність, обсяг послуг, які надаються, тощо у натуральних та вартісних показниках);
  загальна площа;
  корисна площа;
  будівельний об'єм;
  кількість робочих місць (загальна, в тому числі новостворених);
  загальна кількість працюючих;
  річна потреба в:
  сировині та матеріалах,
  енергоресурсах (електричній та тепловій енергії), нафтопродуктах,
  воді,
  зовнішньому транспорті;
  вартість основних фондів;
  екологічні наслідки діяльності;
  витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи;
  тривалість будівництва;
  трудомісткість будівництва;
  б) графічні дані:
  фасади (для будівлі);
  розрізи (для будівлі);
  плани поверхів (для будівлі);
  проектне креслення лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури.
5.33  Об'єктами містобудівного кадастру на міському рівні є [3, 10]:
  а) територія міст Києва, Севастополя, міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення), району в місті);
  б) структурно-планувальний елемент території (житловий район, мікрорайон, квартал, територіальна зона);
  в) земельна ділянка;
  г) будівля, споруда;
  д) мережі інженерно-транспортної інфраструктури.
5.34  Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міського рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації місцевого рівня щодокожного з об'єктів, зазначених в 5.33.
5.35  Структура баз даних про об'єкти містобудівного кадастру міського рівня аналогічна наведеним в 5.13-5.32 цих норм.

ДОДАТОК А

  (довідковий)
 
Конституція України
Закон України "Про основи містобудування"
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Закон України "Про охорону культурної спадщини"
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Закон України "Про природно-заповідний фонд"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Земельний кодекс України
Водний кодекс України
10  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр"
11  ДСТУ 2569-94 "Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
12  Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
13  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1291 "Про забезпечення реалізації Закону України "Про Генеральну схему планування території України"
14  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.96 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру"
15  Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 № 170, зареєстрований у Мін'юсті 07.11.2011 за № 1268/20006 "Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу"
16  Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109, зареєстрований у Мін'юсті 22.07.2011 за № 912/19650 "Про затвердження Порядку надання містобуді-вних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст"
17  Наказ Мінрегіону від 05.07.2011 №103, зареєстрований у Мін'юсті 22.07.2011 за № 902/19640 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"
18  Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України в 1998 р. і погоджений з начальником Центрального топографічного управління Генерального штабу Збройних сил України
19  Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97
20  Комплексная районная планировка / ЦНИИПградостроительства. - М.: Стройиздат, 1980
21  Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке. Москва, Стройиздат, 1982
22  Закон України "Про державний земельний кадастр"
23  Закон України "Про меліорацію земель"
24  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 "Про затвердження Порядку ведення державного земельного кадастру"
25  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213 "Про затвердження методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"
26  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.97 № 515 "Про затвердження методики грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"
27  Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
28  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду"
29  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"
30  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"
31  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"
32  Лісовий кодекс України
33  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"
34  Кодекс України "Про надра"
35  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"
36  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.95 № 75 "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин"
37  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією"
38  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.95 № 33 "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення"
39  Закон України "Про теплопостачання"
40  Закон України "Про електроенергетику"
41  Закон України "Про трубопровідний транспорт"
42  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02 № 1747 "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів"
43  Закон України "Про транспорт"
44  Закон України "Про залізничний транспорт"
45  Закон України "Про автомобільні дороги"
46  Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"
47  Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
48  Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
49  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"
50  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря"
51  Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"
52  Закон України "Про охорону археологічної спадщини"
53  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"
54  Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
55  Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
56  Закон України "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
57  Закон України "Про пожежну безпеку"
58  Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, затверджений наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 25 від 9.03.2000 р.
59  Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф.Панченко. - К. Укрархбудінформ, 2001. - 192 с.
60  Наказ Мінрегіону від 02.06.2011 № 64, зареєстрований у Мін'юсті 24.06.2011 за № 781/19519 "Про затвердження Порядку розроблення істо- рико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
61  Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
62  ДБН А.2.1-1:2008 "Інженерні вишукування для будівництва"
63  ДБН В 2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони
64  ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
65  ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів
66  ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я
67  ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування
68  ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
69  ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
70  ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення
71  ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення
72  СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)
73  СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі споруди)
74  СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські споруди)
75  СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопро- води)
76  Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Способи надання атрибутивних даних. Бази даних як подання об'єктів реального світу. Навчальний посібник. Суми, ВТД "Університетська книга", 2006

Розділи