Реєстри

Державні будівельні норми

106 записів

Позначення (Шифр) ДБH A.1.1-1:2009
Назва ДБH A.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.1.1-94:2010
Назва ДБН А.1.1-94:2010 "Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.2.1-1-2008
Назва ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.2.2-1:2021
Назва А.2.2-1:2021 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.2.2-3:2014
Назва ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.2.2-14-2016
Назва ДБН А.2.2-14-2016 "Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.3.1-5:2016
Назва ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.3.1-9:2015
Назва ДБН А.3.1-9:2015 "Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН А.3.2-2-2009
Назва ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б. 1.1-5-2007
Назва ДБН Б. 1.1-5-2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно- технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.1.1-13:2021
Назва ДБН Б.1.1-13:2021 "Cклад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.1.1-14:2021
Назва Б.1.1-14:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.1.1-16:2013
Назва ДБН Б.1.1-16:2013 "Склад та зміст містобудівного кадастру"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б 2.2-1:2008
Назва ДБН Б 2.2-1:2008 "Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.2.2-3:2021
Назва ДБН Б.2.2-3:2021 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.2.2-5:2011
Назва ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.2.2-6:2013
Назва ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН Б.2.2-12:2019
Назва ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-1-94
Назва ДБН В.1.1-1-94 "Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-7:2016
Назва ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-12:2014
Назва ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво в сейсмічних районах України"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-24:2009
Назва ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В 1.1-25:2009
Назва ДБН В 1.1-25:2009 "Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-31:2013
Назва ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-45:2017
Назва ДБН В.1.1-45:2017 "Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.1-46:2017
Назва ДБН В.1.1-46:2017 "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-2:2006
Назва ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-4:2019
Назва ДБН B.1.2-4:2019 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В 1.2-5:2007
Назва ДБН В 1.2-5:2007 "Науково-технічний супровід будівельних об'єктів"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-6:2021
Назва ДБН В.1.2-6:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-7:2021
Назва ДБН В.1.2-7:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-8:2021
Назва ДБН В.1.2-8:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-9:2021
Назва ДБН В.1.2-9:2021 "Безпека і доступність при експлуатації"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-10:2021
Назва ДБН В.1.2-10:2021 "Захист від шуму та вібрації"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-11:2021
Назва ДБН В.1.2-11:2021 "Енергозбереження та енергоефективність"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-12-2008
Назва ДБН В.1.2-12-2008 "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-14:2018
Назва ДБН В.1.2-14:2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.2-15:2009
Назва ДБН В.1.2-15:2009 "Мости та труби. Навантаження і впливи"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.1.3-2:2010
Назва ДБН В.1.3-2:2010 "Геодезичні роботи у будівництві"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.1-10-2018
Назва ДБН В.2.1-10-2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-1-95
Назва ДБН В.2.2-1-95 "Будівлі і споруди для тваринництва"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-2-95
Назва ДБН В.2.2-2-95 "Теплиці та парники"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-3:2018
Назва ДБН В.2.2-3:2018 "Заклади освіти"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-4:2018
Назва ДБН В.2.2-4:2018 "Заклади дошкільної освіти"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-5:2023
Назва ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-7-98
Назва ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-8-98
Назва ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-9:2018
Назва ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-10:2022
Назва ДБН В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров'я. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-11-2002
Назва ДБН В.2.2-11-2002 "Підприємства побутового обслуговування. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-12-2003
Назва ДБН В.2.2-12-2003 "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-13-2003
Назва ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-14-2004
Назва ДБН В.2.2-14-2004 "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-15-2019
Назва ДБН В.2.2-15-2019 "Житлові будинки. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-16-2019
Назва ДБН В.2.2-16-2019 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади."
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-18:2007
Назва ДБН В.2.2-18:2007 "Заклади соціального захисту населення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-20:2008
Назва ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-23:2009
Назва ДБН В.2.2-23:2009 "Підприємства торгівлі"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-25:2009
Назва ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-26:2010
Назва ДБН В.2.2-26:2010 "Суди"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-28:2010
Назва ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-40:2018
Назва ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-41:2019
Назва ДБН В.2.2-41:2019 "Висотні будівлі. Основні положення "
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-42:2021
Назва ДБН В.2.2-42:2021 "Споруди холодильників. Основи проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.2-43:2021
Назва ДБН В.2.2-43:2021 "Складські будівлі. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-4:2015
Назва ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-5:2018
Назва ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-6:2009
Назва ДБН В.2.3-6:2009 "Мости та труби. Обстеження і випробування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-7:2018
Назва ДБН В.2.3-7:2018 "Метрополітени"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-14:2006
Назва ДБН В.2.3-14:2006 "Мости та труби. Правила проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-15:2007
Назва ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-18:2007
Назва ДБН В.2.3-18:2007 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-19-2018
Назва ДБН В.2.3-19-2018 "Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-22:2009
Назва ДБН В.2.3-22:2009 "Мости та труби. Основні вимоги проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-26:2010
Назва ДБН В.2.3-26:2010 "Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.4-1-99
Назва ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.4-2-2005
Назва ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.4-3:2010
Назва ДБН В.2.4-3:2010 "Гідротехнічні споруди. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.4-4:2010
Назва ДБН В.2.4-4:2010 "Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.4-5:2012
Назва ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-16-99
Назва ДБН В.2.5-16-99 "Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-20:2018
Назва ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-22-2002
Назва ДБН В.2.5-22-2002 "Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-23:2010
Назва ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-24:2012
Назва ДБН В.2.5-24:2012 "Електрична кабельна система опалення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-28-2018
Назва ДБН В.2.5-28-2018 "Природне і штучне освітлення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-39:2008
Назва ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-41:2009
Назва ДБН В.2.5-41:2009 "Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-56:2014
Назва ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-64:2012
Назва ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-67:2013
Назва ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-74:2013
Назва ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-75:2013
Назва ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-76:2014
Назва ДБН В.2.5-76:2014 "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.5-77:2014
Назва ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-31:2021
Назва ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-33:2018
Назва ДБН В.2.6-33:2018 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-98:2009
Назва ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-160:2010
Назва ДБН В.2.6-160:2010 "Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-161:2017
Назва ДБН В.2.6-161:2017 "Дерев'яні конструкції. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-162:2010
Назва ДБН В.2.6-162:2010 "Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-165:2011
Назва ДБН В.2.6-165:2011 "Алюмінієві конструкції. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-198:2014
Назва ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції. Норми проектування"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.6-220:2017
Назва ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) В.2.6-221:2021
Назва В.2.6-221:2021 "Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення"
Статус Діючий
Позначення (Шифр) ДБН В.2.3-27:2023
Назва ДБН В.2.3-27:2023 "Тунелі. Норми проєктування"
Статус Діючий