Основна інформація

Тип документу
Експертиза проекту
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
EX01:6771-4978-5070-1376
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№215/23П від 17.11.2023
Орган, що видав
ТОВ "Експертиза ЗО" (38382038) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Капітальний ремонт з усунення аварії частини покрівлі будівлі Комунального підприємства «Палац дозвілля» за адресою: вул. Соборності, 58, м. Полтава
Код проектної документації
PD01:6488-1450-9247-8197 №015/23 від 2023-10-09 (видав Мурза Сергій Олександрович) / Наявні експертизи: EX01:6771-4978-5070-1376
Напрям експертизи
З питань експлуатаційної безпеки, З питань кошторисної частини проектної документації, З питань охорони праці, З питань пожежної безпеки, З питань енергозбереження, З питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, З питань інженерного забезпечення
Головний експерт проекту
ВЕРБА Олексій Євгенович (АЕ 004933, АЕ 006908 )

Кошторисна вартість


Кошторисна вартість в цілому по об'єкту будівництва за результатами експертизи

Дата кошторису Заявлена кошторисна вартість, тис. грн. Із загальної кошторисної вартості виконано, тис. грн.
Загальна вартість Будівельні роботи Устаткування, меблі, інвентар Інші витрати Загальна вартість Будівельні роботи Устаткування, меблі, інвентар Інші витрати
10.11.2023 11982.406 9034.246 0 2948.16

Кошторисна вартість за чергами

Інформацію не зазначено

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
Полтавська обл., Полтавський район, Полтавська територіальна громада, м. Полтава (станом на 01.01.2021), вулиця Соборності, 58 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ (04057600)

Об’єкти будівництва

Інформацію не зазначено

Відповідальні особи

Посада Напрям експеритизи ПІб
Архітектор Архітектурне об'ємне проектування
Дмитренко Андрій Юрійович
Відповідальний експерт З питань кошторисної частини проектної документації
ЦВЄТКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА (АЕ 003922)
Відповідальний експерт З питань охорони праці
З питань інженерного забезпечення
З питань експлуатаційної безпеки
ПРИВЕДЕННИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (АЕ 004927, АР 006136, АЕ 005841)
Відповідальний експерт З питань пожежної безпеки
З питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту
Огурцов Олександр Юрійович (АЕ 006769, АЕ 004763, АР 020941, АЕ 005019, АЕ 007152, АР 013963)
Відповідальний експерт З питань енергозбереження
ВЕРБА Олексій Євгенович (АЕ 004933, АЕ 006908)
Головний експерт проекту З питань енергозбереження
ВЕРБА Олексій Євгенович (АЕ 004933, АЕ 006908)

Інформація про проєктну документацію

Реєстраційний номер
PD01:6488-1450-9247-8197
Орган, що видав
Мурза Сергій Олександрович
Вид будівництва
Капітальний ремонт
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Проект
Кількість стадій проектування
Одна стадія
Поточна стадія проектування
робочий проект (РП)
Код ДКБС
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Так
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Проектувальник
Дата договору на розробку документації
09.10.2023
Номер проектної документації
015/23
Статус документа
Діючий

Додаток до експертного звіту

Робочий проєкт: «Капітальний ремонт з усунення аварії частини покрівлі будівлі Комунального підприємства «Палац дозвілля» за адресою: вул. Соборності, 58, м. Полтава» виконано генеральним проєктувальником – Фізична-особа-підприємець Мурза Сергій Олександрович; юридична адреса: 36021, м. Полтава, вул. Залізна, 54, кв. 13; ГІП – Мурза Сергій Олександрович, сертифікат АР №014059, дата видачі 15.03.2018 р., дата підвищення кваліфікації 28.03.2023 р.

Проєктування виконано на підставі завдання на проєктування від Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, відповідно до будівельних норм, що діють, і правил, а також державних стандартів.

Для проведення експертизи проєктної документації були надані наступні розділи проєкту:

– Загальна пояснювальна записка

– Генеральний план

– Архітектурно-будівельні рішення

– Антикригові електрокабельні системи

– Блискавкозахист

– Проєкт організації будівництва

– Кошторисна документація

– Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно п.6 ст. 32 Закону України № 3038-VI від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами та доповненнями та ДCTУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)».

Висновки і рекомендовані пропозиції виконано згідно норм і правил, що діють в області будівництва, і направленні на забезпечення надійної і безпечної експлуатації.  

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Комунальнe підприємство «Палац дозвілля», частина покрівлі якої підлягає капітальному ремонту, знаходиться по вул. Соборності, 58, м. Полтава. Кількість поверхів – один-три. Рельєф ділянки на якій розміщена будівля – спокійний. Місто Полтава віднесено до І-го будівельно-кліматичного району.

Проєктом передбачається комплекс заходів, щодо підвищення експлуатаційних властивостей, що реалізується шляхом заміни частини застарілого покриття новими, більш ефективними матеріалами.

Тип покрівлі: плоска покрівля з рулонних матеріалів; за функціональною ознакою використання покрівлі – покрівля, що функціонально не використовується; за способом органiзацiї збирання i відведення дощових i талих вод з поверхнi покрiвлi – плоска покрівля з внутрішнім водостоком; за конструктивним рішенням основи під покрівлю – рулонна покрівля з основою у вигляді вирівнюючої стяжки.

Монтаж покрівлі передбачено виконати у відповідності з ДБН В.2.6-220-2017 «Покриття будівель і споруд» та з дотриманням усіх заходів по охороні праці і техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Промислова безпека у будівництві. Основні положення».

ДАНІ ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ

Відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 п.4 та підпункт 4.1б – при розробленні проєктної документації на реконструкцію або капітальний ремонт існуючого об’єкта або його частини, якими не передбачається зміна конструктивної схеми, додаткові навантаження на підвалини та основи або зміна схем їх прикладання відносно передбачених на час зведення існуючого об’єкта – обстеження технічного стану, уточнення раніше виконаних або проведення нових інженерних вишукувань виконується за необхідності.

Перед початком проєктування було проведено технічне обстеження частини покрівлі будівлі Комунального підприємства «Палац дозвілля» за адресою: вул. Соборності, 58, м. Полтава. У відповідності до проведеного обстеження встановлено руйнування рулонного покриття, аварійний стан зливової каналізації, замокання окремих частин огороджуючих та несучих конструкцій

ВІДОМІСТЬ ПРО ПОТРЕБИ В ПАЛИВІ, ВОДІ, ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТА ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ

Джерелом постачання води для потреб будівництва являється існуюча водопровідна мережа. Передбачається прокладання тимчасового водогону із застосуванням гнучких рукавів. Витрати електроенергії на виробничі потреби та на зовнішнє освітлення в період капітального ремонту забезпечуються існуючою електромережею. Витрати води та електроенергії наведені у відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

ВІДОМІСТЬ ПРО ЧЕРГОВІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ

Капітальний ремонт буде здійснюватися в одну чергу та без виділення на пускові комплекси.

ОЧІКУВАНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВНС У СКОРОЧЕНОМУ ОБСЯЗІ)

Об’єкт будівництва не підпадає під дію ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 року. Тому, матеріали ОВНС розроблені у скороченому обсязі, котрий визначений замовником і проєктувальником.

Під час проєктування ураховані вимоги Закону України «Про охорону навколишнього середовища», а також основні екологічні, санітарно-гігієнічні норми та обмеження.

Дотримання всіх чинних норм і правил техніки безпеки, природоохоронних заходів та санітарних норм під час проведення будівельних робіт та експлуатації забезпечить відсутність екологічних ризиків життєдіяльності населення від проєктованої діяльності, а також відсутність негативного впливу на клімат, рослинний і тваринний світ, геологічне, водне, соціальне і техногенне середовище.

ДОСТУПНІСТЬ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

В даному робочому проєкті на капітальний ремонт з усунення аварії частини покрівлі будівлі Комунального підприємства «Палац дозвілля» за адресою: вул. Соборності, 58, м. Полтава не передбачено ремонту приміщень, де потрібно враховувати вимоги для доступності маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ)

Інженерно-технічні заходи цивільної оборони (цивільного захисту) розроблені та повністю відповідають діючим нормам та правилам. Розроблення ІТЗ ЦЗ обумовлюється вимогами постанови Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. №6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту», ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.1.2-4:2019, ДСТУ 8773:2018.

Комунальне підприємство «Палац дозвілля» на вул. Соборності, 58, в м. Полтава не відноситься до об’єктів, які не продовжують свою виробничу діяльність в особливий період.

Місто Полтава віднесено до «третьої» групи з цивільного захисту у відповідності ст. 54 КЦЗУ.

Поруч з об’єктом будівництва знаходяться наступні споруди цивільного захисту, передбачених вимогами Кодексу цивільного захисту та ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту»: - на відстані 0,050 км протирадіаційне укриття № 60144 м. Полтава, вул. Соборності, 54, вбудоване сховище, місткість – 150 чоловік - на відстані 0,636 км протирадіаційне укриття № 60052 м. Полтава, вул. Ляхова, 1, окремо розташоване сховище, місткість – 45 чоловік.

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту розроблений окремим томом.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ

Технічні рішення, прийняті в проєкті, розроблені з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності будівельних конструкцій. Відмова будівельних конструкцій, передбачених проєктом, у нормативний термін експлуатації, при підтриманні їх у належному стані не прогнозується.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що передбачені проєктом будівництва забезпечують оптимальний рівень енерговитрат при експлуатації.

Даним проєктом передбачається виконання робіт із заміни покрівельного килима з рулонних матеріалів та додаткового утеплення мінераловатними плитами товщиною 250 мм, що дозволить підвищити експлуатаційні властивості покрівлі.

З метою енергозбереження паливно-енергетичних ресурсів в проєкті передбачається застосування сучасних матеріалів та обладнання, що сертифіковані в Україні.

Висновки:

Експертиза проєкту виконана відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 (із змінами та доповненнями).

В ході проведення експертизи, відповідно до зауважень експертів, проєктувальником були внесені зміни до проєктної документації в повному обсязі. Відповідальність за внесення змін в усі екземпляри проєкту покладається на генерального проєктувальника.

Робочий проєкт «Капітальний ремонт з усунення аварії частини покрівлі будівлі Комунального підприємства «Палац дозвілля» за адресою: вул. Соборності, 58, м. Полтава» відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів та може бути рекомендований до затвердження в установленому порядку.


Розділи