Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:5465-0785-8149-5558
Версія документу
№3
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№144-31.2.1-01 від 24.07.2019
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків на вул. Декабристів, 43а у с. Микитинці
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
37.55 умовна висота будинку – 26,40 м; поверховість – 10 (десять) поверхів.    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35 Внесення змін у видані містобудівні умови і обмеження для проєктування об'єкта будівництва з реєстраційним номером № 144-31.2.1-01 від 24.07.2019 року "Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків на вул. Декабристів, 43а у с. Микитинці" з врахуванням чинних державних будівельних норм, протипожежних, побутових відстаней, інсоляції та освітленості приміщень, необхідної кількості машиномісць, майданчиків згідно завдання на проектування з врахуванням існуючої групи будівель та споруд згідно генплану. Проектування та будівництво здійснювати виключно до цільового та функціонального призначення земельної ділянки. Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва згідно Закону України «Про основи містобудування». Розробити заходи щодо захисту прилеглих будинків і споруд від руйнації, забезпечити їх стійкість та виконати технічне обстеження будинків і споруд, які прилягають до об’єкта будівництва і знаходяться в зоні впливу будівельно-монтажних робіт, з доданням відповідних технічних висновків у складі проектної документації. Проектним організаціям в обов'язковому порядку врахувати вимоги ч.4 п.5 ст. 29. Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", зокрема - ч. 2 ст. 26, ч. 2 ст. 5 цього закону та інших нормативно-правових актів, які діють на території України на період видачі вихідих даних у відповідності до ст. 29 Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450 люд./га (для житлового кварталу); мінімальна розрахункова площа ділянки для окремого житлового будинку поверховістю 9-10 поверхів – 12,2-12,0 м2/особу.    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці (станом на 01.01.2021), вулиця Маланюка Петра (Декабристів), 43а не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ-ІФ" (31524853)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
2610193001:15:003:0019 , від інший №233-VII від 14.05.2013, виданий: Верховна Рада України 0.4661 га 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Території багатоквартирної житлової забудови . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Про затвердження змін до генерального плану с. Микитинці №630-23/2018 від 18.10.2018
2610193001:15:003:0018 , від інший №233-VII від 14.05.2013, виданий: Верховна Рада України 0.6039 га 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Території багатоквартирної житлової забудови . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Про затвердження змін до генерального плану с. Микитинці №630-23/2018 від 18.10.2018

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
до червоних ліній 6
у відповідності до ступеню вогнестійкості, згідно протипожежних вимог, санітарних вимог з врахуванням умов інсоляції існуючої та проектованої забудови.
до існуючих інженерних мереж
Згідно додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" (до фундаментів будинків і споруд: водопровід і напірна каналізація – 5,0 м, самопливна каналізація – 3,0 м, дренаж – 3,0 м, супутній дренаж – 0,4 м, газопровід середнього тиску – 4,0 м, оболонки безканальної прокладки – 5,0 м, комунікаційні тунелі – 2,0 м, кабелі силові всіх напруг і кабелі зв’язку – 0,6 м), таблиці Б.3 ДБН В.2.5-39:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди", п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", п. 2.4.1 ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
Під час проектування об'єкта будівництва врахувати існуючу містобудівну ситуацію земельної ділянки та прилеглих до неї земельних ділянок. Дотриматись вимог: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", зокрема п.6.1.27, п.15.3; ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м. Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку слід приймати 5,0-7,0 м.
до існуючих будинків та споруд 20
Відстань між будівлями слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості приміщень, побутових розривів, планувальних обмежень із забезпеченням відстаней між фасадами з вікнами протилежно розташованих будинків у відповідності до діючих державних будівельних норм, санітарних правил, протипожежних вимог. При проектуванні передбачити виконання вимог діючих державних будівельних норм та нормативно-правових актів, зокрема: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" – п. 6.1.20, п. 6.1.21, п. 6.1.22, п. 6.1.24, п. 6.1.27, т. 6.9, п.15.2.1, п.15.2.2 т.15.2, п.15.3,п. 15.3.7 та інші; ДБН В.2.2-15:2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"; ДБН В.1.1.7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги";ДБН В.1.2-7:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"; ДБН Б.1.1-14:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні"; Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.1996 №173 та інших нормативно-правових актів, які діють на території України. Проектування здійснювати з урахуванням вимог інженерно технічних заходів цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ДБН А.3.1-9:2015 "Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів", ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення», Закону від 29.07.2022 № 2486-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій"

Планувальні обмеження

Інформацію не зазначено

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
об’єктів транспорту - згідно чинних державних будівельних норм (від фундаменту споруди: самопливна каналізація – 3,0 м, водопровід і напірна каналізація – 5,0 м, дренаж – 3,0 м, супутній дренаж – 0,4 м, газопровід середнього тиску – 4,0 м, оболонки безканальної прокладки – 5,0 м, комунікаційні тунелі – 2,0 м, кабелі силові всіх напруг і кабелі зв’язку – 0,6 м), таблиці Б.3 ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди», п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", п. 2.4.1 ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань"; - до початку виконання будівельних робіт:  винести існуючі інженерні мережі з плями забудови на нормативну відстань від існуючих та проектованих будівель у відповідності до чинних державних будівельних норм;  виконати демонтаж існуючих будівель та споруд на земельній ділянці; - забезпечити доступ маломобільних груп населення до житлових квартир; - виконати розрахунок щодо забезпечення влаштування нових та модернізації існуючих інженерних мереж та споруд житлового кварталу (насосних, трансформаторних, розподільчих підстанцій тощо), отримати відповідні технічні умови у встановленому порядку; - передбачити застосування максимально ефективних технологій та матеріалів для забезпечення пасивної енергоощадності споруд шляхом здійснення відповідних розрахунків та виведення порівняльних характеристик; - для забезпечення максимальної ефективності та енергоощадності систем опалення, виконати попередні теплотехнічні розрахунки варіантів з наступним обґрунтуванням прийнятих рішень; - водовідведення з даху виконати у відповідності до чинних будівельних норм внутрішнім організованим з приєднанням до дощової каналізації; - після завершення будівництва виконати благоустрій прилеглої території з врахуванням всіх необхідних майданчиків згідно розрахунку та показників п.2 даних містобудівних умов і обмежень з розрахунку на житловий буинок. Відновити благоустрій (озеленення, мощення і т. д.) територій, пошкоджених під час ведення будівельних робіт; - забезпечити розташування всіх необхідних майданчиків (перечислених у п.2 даних містобудівних умов і обмежень) на нормативній відстані від вікон житлового будинку та у межах власної земельної ділянки згідно п. 4.10 та додатку №10 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. N 173; - виконати вуличне (дворове) освітлення, для чого отримати технічні умови в ДП ЕМЗО «Міськсвітло»; - передбачити та забезпечити можливість складування і вивезення твердих побутових відходів (майданчики для контейнерів зі сміттям); - після завершення будівництва виготовити виконавчу інженерно – геодезичну зйомку згідно державних будівельних норм ДБН А.2.1-1-2014 "Інженерні вишукування для будівництва»; - укласти з виконавчим комітетом міської ради та фінансовим управлінням виконавчого комітету Івано – Франківської міської ради договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста; - надати на погодження в Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності паспорт опорядження фасадів.

Існуючі обєкти нерухомого майна

Інформацію не зазначено

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
124 20.10.2023

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
В.о. першого заступника директора Департаменту - головного архітектора міста Мусіловський Ігор Михайлович

Розділи