Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:6350-9449-5920-2509
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№69-31.2.1-01 від 27.06.2023
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. Гетьмана Мазепи, 166 у м. Івано-Франківську
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
33.1 Згідно містобудівного розрахунку    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35 Проектування здійснювати у відповідності до вимог: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" зокрема п.6.1.7, п.6.1.8, п.6.1.14, п. 6.1.21, п.6.1.25, п.6.1.26, п. 6.1.27, т. 6.2, т. 6.3, т.6.4, т. 10.1, т. 10.5, т. 10.7, додатку Е.4 (довідкового) та інших вимог даних норм, які встановлють правила щодо проектування та будівництва до даного об'єкта містобудування; ДБН В.2.2-23-2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі", зокрема п. 5.2; ДБН В.2.2-9:2018 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення"; ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"; відповідно до т. 6.4, т. 10.5, т. 10.7 - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" забезпечити необхідну кількість машино – місць в межах відведеної земельної ділянки; ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" - обов’язково забезпечити доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", зокрема - ч. 2 ст. 26, ч. 2 ст. 5 цього закону та інших нормативно-правових актів, які діють на території України. Проектування даного об'єкта містобудування здійснювати у відповідності до затвердженого генерального плану міста "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано - Франківська суміщеного з історико - архітектурним опорним планом міста" № 137-26 від 07.06.2019 та цільового призначення земельної ділянки та іншою затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні.    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450 Згідно п. 6.1.16, п.6.1.17 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" граничні показники щільності населення мікрорайону. Мінімальну розрахункову площу ділянки для окремо розташованого житлового будинку, включаючи площу під забудовою (без урахування розміщення на ділянці закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти, підприємств обслуговування населення, гаражів та автостоянок, фізкультурних і спортивних споруд) слід приймати відповідно до кількості його мешканців, згідно таблиці 6.3 ДБН В.2.2-12:2019, при цьому необхідно проводити розрахунки щодо дотримання норм інсоляції та освітленості житлових приміщень.    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Мазепи Гетьмана не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТБУД-ІФ" (40900217)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
2610100000:24:002:0116 , 90-25 від 0.1872 га 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Території багатоквартирної забудови за рахунок винесння підприємств . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано - Франківська суміщеного з історико - архітектурним опорним планом міста" №№ 137-26 від 7.06.2019
2610100000:24:002:0117 , 90-25 від 0.3605 га 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Території багатоквартирної забудови за рахунок винесння підприємств, території громадської забудови . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано - Франківська суміщеного з історико - архітектурним опорним планом міста" №№ 137-26 від 7.06.2019

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
Під час проектування об'єкта будівництва врахувати існуючу містобудівну ситуацію земельної ділянки та прилеглих до неї земельних ділянок. Дотриматись вимог: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", зокрема п.6.1.27, п.15.3; ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", забезпечити можливість проїзду пожежних автомобілів і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м. Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку слід приймати 5,0-7,0 м.
до існуючих інженерних мереж
Згідно додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" (до фундаментів будинків і споруд: водопровід і напірна каналізація – 5,0 м, самопливна каналізація – 3,0 м, дренаж – 3,0 м, супутній дренаж – 0,4 м, газопровід середнього тиску – 4,0 м, оболонки безканальної прокладки – 5,0 м, комунікаційні тунелі – 2,0 м, кабелі силові всіх напруг і кабелі зв’язку – 0,6 м), таблиці Б.3 ДБН В.2.5-39:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди", п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", п. 2.4.1 ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".
до існуючих будинків та споруд
Відстань між будівлями слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості приміщень, побутових розривів, планувальних обмежень із забезпеченням відстаней між фасадами з вікнами протилежно розташованих будинків у відповідності до діючих державних будівельних норм, санітарних правил, протипожежних вимог. При проектуванні передбачити виконання вимог діючих державних будівельних норм та нормативно-правових актів, зокрема: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" – п. 6.1.20, п. 6.1.21, п. 6.1.22, п. 6.1.24, п. 6.1.27, п.15.2.1, п.15.2.2 т.15.2, п.15.3,п. 15.3.7 та інші; ДБН В.2.2-15:2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"; ДБН В.1.1.7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги";ДБН В.1.2-7:2021 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"; ДБН Б.1.1-14:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні"; Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.1996 №173 та інших нормативно-правових актів, які діють на території України. Комплекс планувальних та архітектурних робіт щодо проектування та будівництва виконувати згідно затвердженого генерального плану міста "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано - Франківська суміщеного з історико - архітектурним опорним планом міста" № 137-26 від 07.06.2019 та іншою затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні.
до червоних ліній
Відстань приймати не меншу, ніж визначену вимогами п. 6.1.23, табл. 9.1 ДБН В.2.2:12-2019 "Планування і забудова територій", дотриматись вимог Закону України «Про автомобільні дороги»

Планувальні обмеження

Інформацію не зазначено

Охоронні зони

Інформацію не зазначено

Існуючі обєкти нерухомого майна

Інформацію не зазначено

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
97 27.06.2023

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
В.о. першого заступника директора Департаменту - головного архітектора міста Мусіловський Ігор Михайлович

Розділи