Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:0189-4258-2272-9300
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№432 від 15.07.2022
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Реконструкція житлового будинку під індивідуальний (садибний) житловий будинок на вул. Університетській, 26 у Солом'янському районі м. Києва
Вид будівництва
Реконструкція
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
15 Остаточно висоту визначити проектною документацією розробленою відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», п. 4.9 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», із дотриманням нормативних побутових і протипожежних розривів, забезпеченням нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови. Гранична поверховість об’єкту - не більше 3-х поверхів без урахування мансарди, згідно із пунктом 6.1.31 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
50 з урахуванням вимог підрозділу «Садибна забудова» ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Остаточно визначити проектною документацією, розробленою відповідно до ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», із дотриманням нормативних побутових і протипожежних розривів, забезпеченням нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови.    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
0 Показники розрахункової щільності населення для розміщення садибної житлової забудови визначити відповідно до таблиці 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
м. Київ, вулиця Університетська , б. 26 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Фізична особа Персональні дані

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
8000000000:72:268:0001 , від договір купівлі-продажу №592 від 4.02.2022, виданий: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко А.В. 0.0905 га Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для обслуговування жилого будинку і господарських будівель Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: територія житлової садибної забудови . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Генеральний план міста Києва та проєкт планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 №370/1804 від 28.03.2002

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
не менше 1 м відповідно до п. 6.1.41 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Забезпечити виконання глави 17 Земельного кодексу України, у тому числі щодо забезпечення рівних прав на забудову власників або користувачів суміжних земельних ділянок.
до існуючих будинків та споруд
Визначити відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДСТУ-НБВ2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», із дотриманням нормативних побутових і протипожежних розривів, забезпеченням нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови.
до існуючих інженерних мереж
Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці поза межами охоронних зон інженерних комунікацій.
до червоних ліній
Земельна ділянка знаходиться поза межами червоних ліній вулиць. Розмістити об'єкт відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Планувальні обмеження

Назва зони Площа покриття Примітка
інше До початку будівельних робіт рекомендовано, згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», затверджену проектну документацію надати до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для внесення відомостей до містобудівного кадастру.
інше Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування». Майново-правові питання вирішити в установленому законодавством порядку. Забезпечити збереження умов експлуатації суміжної забудови, в т. ч. нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови. Розробити та забезпечити виконання заходів щодо захисту прилеглих будівель та споруд від руйнації, забезпечити їх стійкість під час виконання будівельних робіт. Земельну ділянку використовувати відповідно до вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до містобудівної документації та документації із землеустрою. При проектуванні та використанні земельної ділянки дотримуватися положень ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Земельного Кодексу України, Житлового Кодексу України. Проєктування та забудову земельної ділянки вести відповідно до затвердженої містобудівної документації, функціонально-планувальної структури кварталу (існуючих будівель та споруд, що оточують об’єкт будівництва, та затвердженої проєктної документації для будівництва об’єктів на суміжних земельних ділянках), в тому числі в частині відповідності функціонального призначення території. Передбачити реконструкцію на підставі обмірних креслень та висновків щодо несучої здатності конструкцій та їх експлуатаційної придатності, отримати технічний висновок про можливість реконструкції будинку. Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків в кварталах садибної забудови не допускається (п.6.1.31 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»). Проектними рішеннями передбачити функціонально-планувальну структуру об'єкта будівництва, притаманну індивідуальним садибним житловим будинкам призначеним для одного домогосподарства. Огорожа присадибної ділянки не може виступати за межі ділянки. За відсутності мереж міської каналізації необхідно передбачити каналізування садиб з використанням локальних очисних споруд згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 «Внурішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення при проектуванні». При введені водопроводу у будинок та обладнання внутрішньобудинкової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб не допускається (пункт 6.1.42 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»). Передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації. Проєктну документацію розробляти та затверджувати відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» та інших будівельних норм, державних стандартів і правил.
інше Ділянка проектування знаходиться в зоні обмеження забудови за умов безпеки польотів. При проектуванні врахувати вимоги статті 69 Повітряного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України».
інженерно-геологічні фактори Ділянка проектування розташована в зсувонебезпечному районі. Виконати інженерну підготовку і захист території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (розділ 12), ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». Забезпечити заходи, спрямовані на захист території від зсувів та збереження споруд і будівель, виконати вимоги щодо захисту ділянки і споруд від зсувів згідно з технічними умовами та вимогами КП "Спеціального управління протизсувних підземних робіт" (СУППР). Проекти будівництва об'єктів, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, підлягають обов'язковій експертизі в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, згідно з вимогами ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
об’єктів існуючих інженерних мереж Врахувати вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Кодексу систем розподілу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 «Про затвердження правил охорони електричних мереж», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». Інформацію щодо раніше запроектованих мереж в районі об’єкта проектування отримати до початку проектування у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Здійснювати геодезичний контроль параметрів об’єкту згідно з ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», в тому числі: а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам; б) контрольно-геодезичному зніманні (КГЗ) планового та висотного фактичного положення підземних інженерних мереж, які надати до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для занесення в ІР ЄЦТО, як інформаційного ресурсу містобудівного кадастру м. Києва, у відповідності до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.01.2014 № 102 «Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру». Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2.1-1-2008 «Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва».

Існуючі обєкти нерухомого майна

Реєстр. номер Об'єкт Вид права власності Підстава Власники Документ
867770780000 Назва: житловий будинок
Заг. площа: 98.8 кв.м.
Адреса: м.Київ, вулиця Університетська, будинок 26
приватна договір купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 591, виданий 04.02.2022, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко А.В. : - %
договір купівлі-продажу договір купівлі-продажу, житлового будинку №591 від 04.02.2022
867938580000 Назва: земельна ділянка
Заг. площа: 905 кв.м.
Адреса: м.Київ, вулиця Університетська, земельна ділянка 26
приватна договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 592, виданий 04.02.2022, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко А.В. : - %
договір купівлі-продажу договір купівлі-продажу, земельної ділянки №592 від 04.02.2022

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
432 15.07.2022

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Заступник директора Департаменту - начальник служби містобудівного кадастру Святина Валентина Антонівна

Розділи