Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:8659-0006-0934-2961
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№76 від 19.01.2022
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об’єктами громадського та соціально-побутового призначення на вул. Миколи Краснова, 33 у Святошинському районі м. Києва
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
247 (Балтійська система висот). Остаточно висоту визначити проєктною документацією, розробленою відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», затверджених проектних рішень ДПТ, із дотриманням нормативних побутових, протипожежних розривів, забезпеченням нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови. В разі проєктування об’єкта вище 45 метрів узгодити проєктні рішення в частині визначення місця розташування та максимальної відмітки висоти об’єкта у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 06.12.2017 № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України».    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
25 -30, відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ.    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
550 відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ, 450 осіб/га відповідно до додатку В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
м. Київ, вулиця Кирила Розумовського Гетьмана , б. 33 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУД АЛЬЯНС" (43753933)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
8000000000:75:057:0002 договір оренди землі, 874 від 19.11.2021 інший №5245-VI від 6.09.2012, виданий: ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 1.3407 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (для будівництва житлового комплексу) Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Переважно території житлової забудови багатоповерхової, частково території зелених насаджень загального користування, території громадських будівель та споруд . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території в межах вул. Академіка Кржижановського, бульв. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізничної колії у Святошинському районі м. Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 21.05.2015 № 512/1376 (далі - ДПТ) №512/1376 від 21.05.2015

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
Забезпечити виконання глави 17 Земельного кодексу України, у тому числі щодо забезпечення рівних прав на забудову власників або користувачів суміжних земельних ділянок.
до існуючих інженерних мереж
Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці поза межами охоронних зон інженерних комунікацій.
до існуючих будинків та споруд
Визначити відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДСТУ-НБВ2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», ДСП 173-96, із дотриманням нормативних побутових і протипожежних розривів, забезпеченням нормативної інсоляції приміщень об'єкта та суміжної забудови.
до червоних ліній
Розмістити об'єкт за межами червоних ліній вулиць, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та з урахуванням положень затверджених проектних рішень ДПТ (відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м, громадських - не регламентується).

Планувальні обмеження

Назва зони Площа покриття Примітка
інше До початку будівельних робіт рекомендовано, згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», затверджену проектну документацію надати до Департаменту містобудування та архітектури для внесення відомостей до містобудівного кадастру.
інше Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування». Майново-правові питання вирішити в установленому законодавством порядку, в т. ч. щодо демонтажу нежилих будівель, розташованих на земельній ділянці. Забезпечити збереження умов експлуатації суміжної забудови, в т. ч. нормативної інсоляції та освітленості приміщень об'єкта та суміжної забудови. Розробити та забезпечити виконання заходів щодо захисту прилеглих будівель та споруд від руйнації, забезпечити їх стійкість під час виконання будівельних робіт. Земельну ділянку використовувати відповідно до вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до містобудівної документації та документації із землеустрою. Проєктування та забудову земельної ділянки вести відповідно до затвердженої містобудівної документації, функціонально-планувальної структури кварталу (існуючих будівель та споруд, що оточують об’єкт будівництва, та затвердженої проєктної документації для будівництва об’єктів на суміжних земельних ділянках), в тому числі в частині відповідності функціонального призначення території. Проектування вести відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ. При проектуванні та використанні земельної ділянки дотримуватись положень ст. 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Земельного кодексу України, Житлового кодексу України. Передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації. Проєктними рішеннями передбачити необхідну розрахункову кількість місць зберігання транспортних засобів згідно з розділом 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (табл.10.5), в межах відведеної земельної ділянки. Проектними рішеннями передбачити заклади соціально-побутового обслуговування, передбачені затвердженим проектним рішенням ДПТ. Проектом передбачити будівництво підземного паркінгу, відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ. За необхідності, відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у складі проєктної документації розробити матеріали оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище. Передбачити умови та забезпечити в радіусі доступності мешканців об’єктами соціальної сфери, в тому числі загальноосвітніми та дошкільними закладами, закладами медичного обслуговування. Передбачити та забезпечити організацію нормативних різнофункціональних майданчиків у складі прибудинкової території згідно табл. 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Виконати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». За необхідності передбачити місця для розміщення реклами відповідно до Закону України «Про рекламу». Проектну документацію розробляти та затверджувати відповідно до положень Земельного Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про рекламу», «Про відходи»,«Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ 9058:2020 «Пожежна безпека. Визначення протипожежних відстаней між об’єктами розрахунковими методами. Основні положення», ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та інших будівельних норм, державних стандартів і правил.
інше Ділянка проектування знаходиться в зоні акустичного забруднення від аеропортів, 70дБА. Забезпечити виконання ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» та Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 р. № 463, в тому числі щодо допустимого рівня шуму в приміщеннях об’єкту проектування. Передбачити санітарно-технічні заходи по зменшенню несприятливого впливу наднормативних рівнів шуму.
інше Ділянка проектування знаходиться в зоні обмеження забудови за умови безпеки польотів. При проектуванні врахувати вимоги статті 69 Повітряного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України».

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
об’єктів існуючих інженерних мереж Врахувати вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Кодексу систем розподілу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». Інформацію щодо раніше запроектованих мереж в районі об’єкта проектування отримати до початку проектування у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Здійснювати геодезичний контроль параметрів об’єкту згідно з ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», в тому числі: а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам; б) контрольно-геодезичному зніманні (КГЗ) планового та висотного фактичного положення підземних інженерних мереж, які надати до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для занесення в ІР ЄЦТО, як інформаційного ресурсу містобудівного кадастру м. Києва, у відповідності до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.01.2014 № 102 «Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру». Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

Існуючі обєкти нерухомого майна

Реєстр. номер Об'єкт Вид права власності Підстава Власники Документ
2511351680000 Назва: Земельна ділянка
Заг. площа: 13407 кв.м.
Адреса: м.Київ, Святошинський район, вулиця Миколи Краснова, 33
право оренди земельної ділянки договір оренди земельної ділянки, серія та номер: 874, виданий 19.11.2021, видавник: Приватний нотаріус Дем'яненко Т.М., Київський міський нотаріальний округ, м.Київ : - %
договір оренди землі договір оренди земельної ділянки №874 від 19.11.2021

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
76 19.01.2022

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Заступник директора Департаменту - начальник служби містобудівного кадастру Святина Валентина Антонівна

Розділи