Основна інформація

Тип документу
Експертиза проекту
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
EX01:9128-0703-5830-4431
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№3-117-21-ЕП/КО від 06.12.2021
Орган, що видав
ТОВ "Українська будівельна експертиза" (37635443) Версія №1 Статус (архівна)
Назва об’єкта
Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва (Коригування ІV, VІ та VІ черг будівництва)
Код проектної документації
PD01:8290-8262-5278-0901 Зміни №3 №01/017/П від 2017-03-18 (видав ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ") / Наявні експертизи: EX01:9128-0703-5830-4431
Напрям експертизи
З питань міцності, надійності, довговічності, З питань експлуатаційної безпеки, З питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, З питань інженерного забезпечення, З питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, З питань охорони праці, З питань екології, З питань пожежної безпеки, З питань техногенної безпеки, З питань енергозбереження
Головний експерт проекту
Харчун Юрій Панасович (АЕ 004410, АЕ 000002 )

Кошторисна вартість

Інформацію не зазначено

Кошторисна вартість за чергами

Інформацію не зазначено

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
м. Київ, вулиця Львівська , б. 15 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ (43966883)
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (33599166)

Об’єкти будівництва

Інформацію не зазначено

Відповідальні особи

Посада Напрям експеритизи ПІб
Відповідальний експерт З питань пожежної безпеки
З питань техногенної безпеки
ЯКИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (АЕ 000441, АЕ 004766, АЕ 007263)
Відповідальний експерт З питань екології
СМАГІНА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА (АЕ 004414, АЕ 000004)
Відповідальний експерт З питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення
БОГОСЛОВА ГАЛИНА ФЕДОТІВНА (АЕ 004249)
Головний експерт проекту З питань міцності, надійності, довговічності
Харчун Юрій Панасович (АЕ 004410, АЕ 000002)

Інформація про проєктну документацію

Реєстраційний номер
PD01:8290-8262-5278-0901
Орган, що видав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ" (31305727)
Вид будівництва
Нове будівництво
Перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генпроектувальником)
Кількість стадій проектування
Дві стадії
Поточна стадія проектування
проект (П)
Код ДКБС
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
Об'єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії?
Ні
Належність майнових прав на проектну документацію (право змінювати проектну документацію)
Не вказано
Дата договору на розробку документації
18.03.2017
Номер проектної документації
01/017/П
Статус документа
Діючий

Додаток до експертного звіту

Проект «Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва» (Коригування ІV, VІ та VІ черг будівництва) розроблений у 2021 році ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» (01001, м. Київ, вул. А. Тарасової, 6-б), ГАП – Довгіч В. Л. (кваліфікаційний сертифікат: Серія АА № 000617 від 08.11.2012, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1365 від 17.11.2017), на замовлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ТОВ «ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС» на підставі:

    містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 27.09.2013 № 17370/0/12/009-13;

    завдання на коригування ІV, VІ та VІІ черг будівництва, затвердженого замовником.

Проект «Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення на вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва» був розроблений у 2008 році та розглянутий КМФ ДП «Укрдерж­будекспертиза» з наданням позитивного висновку комплексної державної експертизи від 14.04.2010 № 6235.

Зазначеним проектом планувалося зведення об’єкта у дві черги будів­ництва, а саме:

     І черга – будівництво житлових будинків №№ 1–6 за ГП, дитячого садка і ТП;

     ІІ черга – будівництво механізованого паркінгу (надземний, три секції, № 8 за ГП).

Коригування проекту подавалось на розгляд ТОВ «Українська буді­вельна експертиза», якою надані відповідні експертні звіти з рекомендацією до затвердження відкоригованої проектної документації, зокрема:

     № 3-027-14-ЕП/КО від 14 березня 2014 р. Передбачено виділення дев’яти черг будівництва, а саме:

       І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ черги – будівництво житлових будинків № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, відповідно;

       VІІІ та ІХ черга – будівництво підземних паркінгів.

     № 3-104-16-ЕП/КО від 22 серпня 2016 р. Коригування ІІ та ІІІ черг будів­ництва.

     № 3-059-17-ЕП/КО від 26 квітня 2017 р. Коригування І, ІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ та ІХ черг будівництва.

     № 3-351-19-ЕП/КО від 27 листопада 2019 р. Коригування ІІ черги будів­ництва, житловий будинок № 2.

Нинішнє коригування проекту ІV, VІ та VІІ черг будівництва (житлові будинки №№ 4, 6, 7) виконано стосовно:

·     архітектурно-планувальних рішень квартир і вбудованих примі­щень;

·     засклення балконів, лоджій.

·     виключення з проекту сміттєпроводу.

При коригуванні враховано санітарно-гігієнічні вимоги щодо інсо­ляції та природного освітлення квартир. Усі 1-3-кімнатні квартири мають одну житлову кімнату з нормативним рівнем інсоляції, у квартирах більше трьох кімнат – дві кімнати передбачені з нормативним рівнем інсоляції.

Коригування не впливає на планувальну структуру будинку в цілому, на місця загального користування та на інженерно-технічні рішення і сто­сується виключно розділу АР.

Проектом передбачені заходи, регламентовані нормативними актами щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Підключення житлових будинків до інженерної інфраструктури, в тому числі електропостачання, водопостачання, каналізації та інших видів інженерного забезпечення, запроектовано від існуючих міських мереж з урахуванням їх розрахункових потужностей.

У проекті розроблений розділ «Захист від шуму», в якому враховані зовнішні (транспорт) та внутрішні джерела шуму (інженерне обладнання будинків). Після виконання робіт з монтажу обладнання проектом перед­бачено обов’язкове проведення контрольних інструментальних вимірів рівнів шуму та, в разі виявлення перевищень допустимих рівнів шуму, розроблення та виконання додаткових шумозахисних заходів.

У вбудованих приміщеннях розташовані офіси для здачі в оренду або продажу, до складу яких входять офісні приміщення, зонально поділені на основне офісне приміщення, вбиральні, тамбури та підсобні приміщення. Після інвестування, у т. ч. після здачі в експлуатацію, передбачено вико­нання окремого проекту під потреби інвестора, з розробкою технологічної частини.

Відстань від стоянок до вікон житлових і робочих приміщень запроек­товано при кількості до 10 автомобілів – 10-14 м, при кількості до 50 авто­мобілів – 15 м.

В’їзди-виїзди в паркінги запроектовані між глухими торцями будинків, що відповідає нормативним вимогам.

Передбачена проектом схема сміттєвидалення враховує місцеві кліма­тичні умови та відповідає вимогам ДСанПіН 145-2011 «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць». До початку експлуа­тації замовником будуть укладені відповідні договори на вивезення твердих побутових відходів.

Рівні впливів на стан навколишнього середовища не збільшаться у порівнянні з раніше затвердженим проектом.

Засклення балконів і лоджій квартир житлових секцій будинків №№ 4, 6, 7, зокрема на балконах, розташованих на верхніх поверхах дворів­невих квартир, запроектовано із відчиненням віконних конструкцій шириною 1,2 м всередину балкона навпроти глухого (без прорізів) простінку, що забез­печує його застосування як другого шляху евакуації із квартири при пожежі відповідно до вимог п. 8.10 б) ДБН В.2.2-15:2019.

Основні принципові проектні рішення у зв’язку з нинішнім коригу­ванням проекту будівництва не змінюються та детально описані у додатках до експертних звітів ТОВ «Укбудекспертиза» № 3-027-14-ЕП/КО від 14 березня 2014 р., № 3-059-17-ЕП/КО від 26 квітня 2017 р. та № 3-351-19-ЕП/КО від 27 листопада 2019 р.

Відповідно до положень ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та умов договору № 3-117-21-ЕП/КО від 27.10.2021, укладеного із замовником, експертиза проекту здійснена без розгляду кошто­рисної частини проектної документації.

Експертиза проведена за напрямами, зазначеними у 8.6 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної докумен­тації на будівництво».

При цьому у відповідності до 8.6.9 зазначеного стандарту до прове­дення експертизи проектної документації не залучались експерти з питань ядерної і радіаційної безпеки, та експертиза за цим напрямом не проводилась, оскільки об’єкт не призначений для поводження з радіоактивними матеріа­лами та відходами від них.

У процесі розгляду проекту за зауваженнями ТОВ «Українська буді­вельна експертиза» проектною організацією за погодженням із замовником у проект внесені зміни і доповнення.

Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту, в тому числі при внесенні проектної документації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), покладається на генпроектувальника та замовника.


Розділи