Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:9379-9332-0949-5259
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№1169 від 10.09.2021
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво Свято-Покровського храму, воскресної школи, столової для малозабезпечених, странно-приїмчиського готелю та інших приміщень у складі релігійного багатофункціонального комплексу.
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
54.6 відповідно до намірів замовника. Остаточну висоту визначити проєктною документацією, розробленою відповідно до затвердженої містобудівної документації та згідно із вимогами будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення», Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", затверджений Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП) від 15.05.2009 р., ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», нормативних побутових і протипожежних розривів. В разі проєктування об’єкта вище 45 метрів узгодити проєктні рішення в частині визначення максимальної відмітки висоти об’єкта у відповідності до постанови Кабінету міністрів України № 954 від 06.12.2017 р.    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
0 Відсоток забудови земельної ділянки, розміщення об’єкта проєктування та проїздів визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення», за результатами інсоляційного розрахунку, нормативних побутових та протипожежних розривів. При розрахунку відсотку забудови земельної ділянки врахувати розміщення автостоянок (згідно з розрахунком необхідної кількості машиномісць) в межах відведеної земельної ділянки.    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
м. Київ, вулиця Прирічна , б. 5-а не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ БОЖОЇ МАТЕРІ У МІНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (22932879)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
8000000000:78:094:0001 державний акт на право постійного користування землею, І-КВ № 005460 від 03.07.1998 2.5981 га Не визначено для будівництва Свято-Покровського храму

Цільове призначення за КВЦПЗ - діє з 15.02.2011 року до 10.08.2021 року:

Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: території громадських будівель та споруд (існуючі) . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 №370/1804 від 28.03.2002

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
Забезпечити виконання глави 17 Земельного кодексу України, у тому числі щодо забезпечення рівних прав на забудову власників або користувачів суміжних земельних ділянок.
до існуючих інженерних мереж
Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці поза межами охоронних зон інженерних комунікацій.
до існуючих будинків та споруд
Визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», на основі розрахунків інсоляції та освітленості, а також у відповідності з нормами санітарних і протипожежних вимог.
до червоних ліній
Визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та з урахуванням затвердженої містобудівної документації.

Планувальні обмеження

Назва зони Площа покриття Примітка
інше До початку будівельних робіт рекомендовано, згідно з законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», затверджену проєктну документацію надати до Департаменту містобудування та архітектури для внесення відомостей до містобудівного кадастру.
інше Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування». Майново-правові питання вирішити в установленому законодавством порядку. Забезпечити збереження умов експлуатації суміжної забудови, в т. ч. збереження інсоляції та освітленості приміщень житлових будинків та інших об’єктів, розташованих на суміжних земельних ділянках з розробленням заходів щодо захисту прилеглих будівель від руйнації, забезпеченням їх стійкості під час виконання будівельних робіт. Забудову земельної ділянки здійснювати відповідно до ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Земельну ділянку використовувати відповідно до вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до містобудівної документації та документації із землеустрою. Проєктування на земельній ділянці вести відповідно до затвердженої містобудівної документації, функціонально-планувальної структури кварталу (існуючих будівель та споруд, що оточують об’єкт будівництва, та затвердженої проєктної документації для будівництва об’єктів на суміжних земельних ділянках), в тому числі в частині відповідності функціонального призначення території. Передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації. Проєктними рішеннями передбачити необхідну розрахункову кількість місць зберігання транспортних засобів згідно з розділом 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (табл.10.7), в межах відведеної земельної ділянки. За необхідності, відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у складі проєктної документації розробити матеріали оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВД). Виконати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Проєктну документацію розробляти та затверджувати відповідно до положень Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про архітектурну діяльність», «Про рекламу», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі», ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення», ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", затверджений Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП) від 15.05.2009 р. та інших будівельних норм, державних стандартів і правил.
інженерно-геологічні фактори Ділянка проєктування частково розташована в зоні підтоплення грунтовими водами. Виконати інженерну підготовку і захист території у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (розділ 12), ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення». Складні інженерно-геологічні та техногенні умови передбачають розроблення заходів, спрямованих на захист території від зсувів та збереження споруд і будівель, проведення експертизи проекту в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, згідно вимог ст. 31 ч.4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
зони охоронюваного ландшафту Ділянка проєктування частково знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту (згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979, розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.12.2007 № 1714). Проєктну документацію розробляти з урахуванням положень Закону України «Про охорону культурної спадщини», розпорядження КМДА № 979 від 17.05.2002 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 "Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам`яток історії та культури в м. Києві". У разі необхідності отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно законодавства. Врахувати вимоги розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
згідно містобудівної документації Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Прирічна, 5-а у Оболонському районі м. Києва, затверджені наказом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.02.2021 № 266, вважати такими, що скасовані, у відповідності до заяви замовника від 14.08.2021 (вх. № 15927/0/7-1-21 від 20.08.2021)
об’єктів інженерних комунікацій Врахувати вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Кодексу систем розподілу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». Інформацію щодо раніше запроєктованих мереж в районі Вашого об’єкта отримати до початку проєктування у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Здійснювати геодезичний контроль параметрів об’єкту згідно з ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», в тому числі: а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам; б) контрольно-геодезичному зніманні (КГЗ) планового та висотного фактичного положення підземних інженерних мереж, які надати до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для занесення в ІР ЄЦТО, як інформаційного ресурсу містобудівного кадастру м. Києва, у відповідності до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.01.2014 № 102 «Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру». Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

Існуючі обєкти нерухомого майна

Реєстр. номер Об'єкт Вид права власності Підстава Власники Документ
Державний акт на право постійного користування землею Серія І-КВ № 005460 від 03.07.1998 р. Назва: земельна ділянка
Заг. площа: 25981 кв.м.
Адреса: м. Київ, вул. Прирічна, 5-а
комунальна розпорядження Київської міської держадміністрації від 26.12.1997 року № 2116 державний акт на право постійного користування землею Державний акт на право постійного користування землею №Серія І-КВ № 005460 від 03.07.1998

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
1169 10.09.2021

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Начальник управління регулювання забудови міста Святина Валентина Антонівна

Розділи