Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:2202-8165-2137-2783
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№14-31.2.1-01 від 18.03.2021
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з об'єктами громадської інфраструктури на вул. Ленкавського, 17Г у м. Івано-Франківську
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
34.4 Секція А: гранична висота – 34,40 м; умовна висота – 25,60 м; поверховість – 9 (дев'ять) поверхів. Секція Б: гранична висота – 31,0 м; умовна висота – 23,20 м; поверховість – 8 (вісім) поверхів.    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
35 У відповідності до таблиці 6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". Забебезпечити вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", в тому числі таб. 6.4; таб. 6.5; таб. 10.5, пункту 6.1.25 щодо побутових відстаней, інсоляції та освітленості приміщень, необхідних майданчиків згідно розрахунку. Забезпеченням дотримання вимог таблиці 10.6 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450 для житлового кварталу    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Ленкавського , б. 17Г не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАМБУД" (34622913)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
2610100000:24:001:0148 , від інший №2768-III від 25.10.2001, виданий: Верховна Рада України 1.25 га 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Проєктний стан: Території перспективної зміни цільового використання території під житлово-громадську забудову. Зелені лінії обмеження розміщення об'єктів у межах озеленених територій загального користування . Вид документації: Генеральний план населеного пункту. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Про затвердження змін до генерального плану м. Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом міста №137-26 від 7.06.2019 ; Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: Проєктний стан: Житлові будинки (в т. ч. з вбудованими закладами громадського призначення). Газони. Водоохоронна зона. Земельна ділянка (частина ділянки) в червоних лініях житлової вулиці. Згідно експлікації: проєктовані житлові будинки (8, 9 , 8 пов.), в т. ч. паркінг на 86 м/м. Майданчики: дитячий, господарський, спортивний, для вигулу собак, для велосипедів, для дорослих, для сміття, автостоянка . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Про затвердження детального плану території №68-4 від 28.01.2021

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
до червоних ліній
Відповідно до п. 6.1.23 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій": багатоквартирні житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць - 6 м., житлових вулиць - 3 м.
до існуючих будинків та споруд
відповідно до пункту 6.1.21, пункту 6.1.22 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій". Відстань між будівлями слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості приміщень, із забезпеченням побутових розривів, планувальних обмежень, у відповідності з нормами протипожежних вимог. При проектуванні передбачити виконання вимог діючих державних будівельних норм та нормативно-правових актів, зокрема: ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДБН В.2.2-15:2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", ДБН В.1.1.7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги", ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.1996 №173, та інші.
до існуючих інженерних мереж
згідно додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" (до фундаментів будинків і споруд: водопровід і напірна каналізація – 5,0 м, самопливна каналізація – 3,0 м, дренаж – 3,0 м, супутній дренаж – 0,4 м, газопровід середнього тиску – 4,0 м, оболонки безканальної прокладки – 5,0 м, комунікаційні тунелі – 2,0 м, кабелі силові всіх напруг і кабелі зв’язку – 0,6 м), таблиці Б.3 ДБН В.2.5-39:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди", п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж", п. 2.4.1 ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
мінімальна відстань для забезпечення проїзду пожежних автомобілів і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м. Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку слід приймати 5,0-7,0 м. Забезпечити вимоги ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Планувальні обмеження

Назва зони Площа покриття Примітка
інше Згідно генерального плану міста: Зелені лінії обмеження розміщення об'єктів у межах озеленених територій загального користування.

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
згідно містобудівної документації 50 Згідно детального плану території для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення на вул. Ленкавського, 17 у м. Івано-Франківську - водоохоронна зона.

Існуючі обєкти нерухомого майна

Інформацію не зазначено

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
15 18.03.2021

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (42909845) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
В.о. першого заступника директора Департаменту - головного архітектора міста Мусіловський Ігор Михайлович

Розділи