Основна інформація

Тип документу
Містобудівні умови та обмеження
Реєстраційний номер в ЄДЕССБ
MU01:6192-7041-4539-3495
Версія документу
№1
Статус реєстрації
Зареєстровано (внесено реєстратором)
Статус документу
Діючий
Документ
№23851/0/7-1-20 від 23.12.2020
Орган, що видав
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Назва об’єкта
Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення
Вид будівництва
Нове будівництво
Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Гранична висота будівель – до 9 поверхів, відповідно до затверджених проєктних рішень ДПТ. Остаточну висоту визначити проєктною документацією, розробленою згідно із вимогами будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення» та за результатами інсоляційного розрахунку, нормативних побутових і протипожежних розривів    
Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
25-30 % відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ. Остаточний відсоток забудови земельної ділянки, розміщення об’єкта проєктування та проїздів визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» та за результатами інсоляційного розрахунку, нормативних побутових та протипожежних розривів. При розрахунку відсотку забудови земельної ділянки врахувати розміщення автостоянок (згідно з розрахунком необхідної кількості машино-місць) в межах відведеної земельної ділянки    
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
450 відповідно до затверджених проєктних рішень ДПТ    

Адреса

Адреса Адреса згідно експериментального порядку Наказ
м. Київ, вулиця Лебедєва Академіка , б. 36 не присвоювалась не призначалась

Інформація про замовників

Правовий статус Назва
Юридична особа ТОВ "ЮГ-ПРОЕКТ" (36320166)
Юридична особа ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ.І.І.ШМАЛЬГАУЗЕНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (05416975)

Земельні ділянки

Кадастровий номер Документ на земельну ділянку Площа Цільове призначення Функціональне призначення
8000000000:79:476:0018 , від інший №16/845 від 11.12.2018, виданий: Національна Академія наук України ; інший №233-VII від 14.05.2013, виданий: Верховна Рада України 1.114 га 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки Тип визначення функц. призначення: Власне значення. Функц. призначення: території житлової забудови багатоповерхової (існуючі) . Вид документації: Детальний план території. Тип документа, яким затверджено: Рішення, Детальний план території в районі Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та Метрологічної, затверджений рішенням КМР від 21.07.2016 №827/827 (далі ДПТ) №827/827 від

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується

Назва обмеження Відстань Примітка
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки
Забезпечити виконання глави 17 Земельного кодексу України, у тому числі щодо забезпечення рівних прав на забудову власників або користувачів суміжних земельних ділянок.
до існуючих інженерних мереж
Розмістити об'єкт, в тому числі приямки, вхідні групи, сходи та інші конструктивні елементи будівлі, дренажі, оглядові колодязі і мережі, що обслуговують будівлю, на ділянці поза межами охоронних зон інженерних комунікацій.
до існуючих будинків та споруд
Визначити з урахуванням положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», на основі розрахунків інсоляції та освітленості, а також у відповідності з нормами санітарних і протипожежних вимог.
до червоних ліній
Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових не менше 3 м, громадських - не регламентується, відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ.

Планувальні обмеження

Назва зони Площа покриття Примітка
інше Проєктні рішення рекомендовано подати на розгляд архітектурно-містобудівної ради. До початку будівельних робіт рекомендовано, згідно з законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», затверджену проєктну документацію надати до Департаменту містобудування та архітектури для внесення відомостей до містобудівного кадастру.
інше Урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування». Майново-правові питання вирішити в установленому законодавством порядку. Забезпечити збереження умов експлуатації суміжної забудови, в т. ч. збереження інсоляції та освітленості приміщень житлових будинків та інших об’єктів, розташованих на суміжних земельних ділянках, та передбачити розроблення заходів щодо захисту прилеглих будівель від руйнації, забезпечити їх стійкість під час виконання будівельних робіт, забезпечити збереження умов експлуатації прилеглої забудови. Забудову земельної ділянки здійснювати відповідно до ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Земельну ділянку використовувати відповідно до вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до містобудівної документації та документації із землеустрою. Проєктування на земельній ділянці вести відповідно до затвердженої містобудівної документації (ДПТ), функціонально-планувальної структури кварталу (існуючих будівель та споруд, що оточують об’єкт будівництва, та затвердженої проєктної документації для будівництва об’єктів на суміжних земельних ділянках), в тому числі в частині відповідності функціонального призначення території. Передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Під’їзд до об’єкта забезпечити єдиною системою з урахуванням функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації. Відповідно до затверджених проектних рішень ДПТ та згідно з розділом 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (табл. 10.5) передбачити необхідну розрахункову кількість місць зберігання транспортних засобів в межах відведеної земельної ділянки. Місця зберігання автотранспортних засобів передбачити в надземних або підземних паркінгах (за визначенням можливості згідно з гідрогеологічними умовами) в будівлях наземних паркінгів закритого типу, механізованих багаторівневих паркінгах та гостьових стоянках відповідно до п. 10.8.10 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та вимог ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». Виконати вимоги ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Передбачити умови та забезпечити в радіусі доступності мешканців об’єктами соціальної сфери, в тому числі загальноосвітніми та дошкільними закладами, закладами медичного обслуговування. Передбачити та забезпечити організацію нормативних різнофункціональних майданчиків у складі прибудинкової території згідно табл. 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». За необхідності передбачити місця для розміщення реклами відповідно до Закону України «Про рекламу». Проєктну документацію розробляти та затверджувати відповідно до положень Земельного Кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про рекламу», «Про відходи», ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги», «Про охорону культурної спадщини», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення», ДСТУ Б А.2.2-7:2010-04-21 «Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення», ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та інших будівельних норм, державних стандартів і правил.
межі історичних ареалів Об’єкт проєктування знаходиться в межах історичного ареалу (згідно генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804). Проєктну документацію розробляти з урахуванням положень Закону України «Про охорону культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» та розпорядження КМДА № 979 від 17.05.2002 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам`яток історії та культури в м. Києві». У разі необхідності отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно законодавства. Погодити в органах охорони культурної спадщини проєкт архітектурних перетворень згідно з п.9 ч.1 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (за необхідності). Врахувати вимоги розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Охоронні зони

Назва зони Площа покриття Примітка
об’єктів інженерних комунікацій Врахувати вимоги ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Кодексу систем розподілу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». Інформацію щодо раніше запроєктованих мереж в районі Вашого об’єкта отримати до початку проєктування у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Здійснювати геодезичний контроль параметрів об’єкту згідно з ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», в тому числі: а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам; б) контрольно-геодезичному зніманні (КГЗ) планового та висотного фактичного положення підземних інженерних мереж, які надати до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для занесення в ІР ЄЦТО, як інформаційного ресурсу містобудівного кадастру м. Києва, у відповідності до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.01.2014 № 102 «Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру». Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

Існуючі обєкти нерухомого майна

Реєстр. номер Об'єкт Вид права власності Підстава Власники Документ
1720542980000 Назва: земельна ділянка
Заг. площа: 1114 кв.м.
Адреса:
державна Лист, серія та номер: 16/845, виданий 11.12.2018, видавник: Національна Академія наук України; Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", серія та номер: 233-VII, виданий 14.05.2013, видавник:Верховна Рада України : - %
Лист, серія та номер: 16/845, виданий 11.12.2018, видавник: Національна Академія наук України; Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", серія та номер: 233-VII, виданий 14.05.2013, видавник:Верховна Рада України №16/845 від 11.12.2018

Обмеження приаеродромних територій

Інформацію не зазначено

Рішення про зміни та скасування

Інформацію не зазначено

Наказ про затвердження

Номер наказу Дата наказу
103 06.01.2021

Інформація для об’єктів, що розташовані на приаеродромних територіях

Інформацію не зазначено

Відомості про реєстрацію

Орган, що прийняв рішення
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26345558) Версія №1 Статус (поточна)
Посадова особа органу
Заступник директора департаменту Тацій Юрій Олександрович

Розділи